Upphovsrätt och varumärke

Shopify stöder skydd av immateriell egendom och Policyn för godtagbar användning förbjuder publicering eller uppladdning av innehåll som gör intrång i andras upphovsrätt eller varumärken.

Viktigt: Informationen som tillhandahålls på den här sidan är till för utbildningsändamål och är inte juridisk rådgivning. Din egen juridiska rådgivare kan tillhandahålla juridisk rådgivning och hjälpa till med specifika frågor om immateriell egendom.

Om immateriell egendom

Immateriell egendom betyder något som skapats som ett resultat av kreativitet. Detta inkluderar materiella och immateriella verk, till exempel böcker, texter, kod, bilder, videoklipp, logotyper och slogans. Upphovsrätten och varumärket är två typer av immateriell egendom.

Butiksägare måste skydda sin immateriella egendom och se till att de inte inkräktar på någon annans immateriella egendom.

Upphovsrätten skyddar materiella originalverk, till exempel foton i en webbutik.

Upphovsrättslagar varierar beroende på land eller region, men överlag gäller upphovsrätten från det att verket skapas. I många länder eller regioner kan upphovsrätten också registreras hos regeringens upphovsrättsmyndighet.

En upphovsrättsägare har exklusiva rättigheter att kopiera, visa, distribuera, sälja eller utföra sina verk eller att skapa härledda verk. En upphovsrättsägare styr hur deras verk används och andra som vill använda deras verk måste få deras tillstånd. Om någon använder upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd från ägaren kan det hända att de gör intrång i upphovsrätten.

Läs mer om upphovsrätt på webbplatsen för U.S. Copyright Office eller i handbok om upphovsrätt hos kanadensiska Intellectual Property Office.

Om varumärken

Varumärken skyddar unika symboler eller ord som identifierar och särskiljer ett företag eller en produkt från andra företag eller produkter.

När ett varumärke har registrerats har det vissa skydd enligt lag och varumärkesägaren har exklusiva rättigheter att använda det hävdade varumärket för vissa produkter eller tjänster. Om någon använder ett varumärke utan tillstånd på ett sätt som leder till osäkerhet om varumärket, produkten eller tjänsterna, kan det hända att de gör intrång i ett varumärke.

Läs mer om varumärke på webbplatsen för United States Patent and Trademark Office.

Dropshipping och immateriell egendom

Om du använder dropshipping för produkter kan du välja vilka produkter, tjänster och leverantörer du arbetar med. Du bör även ta hänsyn till riskerna eftersom vissa leverantörer kan lista upphovsrättsskyddade, varumärkta eller varumärkesskyddade varor. Läs mer om upphovsrättstvister eller varumärkestvister.

Några produktkategorier som löper en högre risk att vara upphovsrättsskyddade, varumärkta eller varumärkesskyddade varor kan vara:

 • kläder
 • designerväskor
 • klockor
 • kosmetika
 • elektriska artiklar
 • leksaker

Det är Shopifys policy att snabbt svara på tydliga meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som överensstämmer med amerikanska Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), vars text finns på webbplatsen för U.S. Copyright Office, https://www.copyright.gov.

Alla som använder någon del av Shopify förväntas följa gällande upphovsrättslagar. Om vi däremot får riktig information om påstådda upphovsrättsintrång kommer vårt svar på sådana meddelanden inkludera borttagning eller inaktivering av åtkomst till material som påstås vara föremål för intrångsaktivitet och/eller uppsägning av användarens konto.

I enlighet med avsnitt 512(i)(1)(a) i DMCA, kommer Shopify, under lämpliga omständigheter, inaktivera och/eller avsluta konton för användare som gör upprepade intrång.

Du kan logga in för att använda onlineformuläret om du vill rapportera innehåll på Shopify som du anser bryter mot eller gör intrång i din upphovsrätt.

Du kan även rapportera flera butiker som gör intrång i samma upphovsrättsskyddade verk i en inlämning av ett enda formulär. Om du felaktigt rapporterar att innehåll gör intrång i din upphovsrätt kan du bli skadeståndsskyldig.

Krav för upphovsrättsmeddelande

Onlineformuläretär det mest effektiva sättet att skicka in ett meddelande om brott mot upphovsrätten. Om du inte kan använda onlineformuläret så kan du skicka ett meddelande med all information som krävs i DMCA (Digital Millennium Copyright Act) till Shopifys utsedda ombud. Ditt meddelande behöver innehålla följande information:

 • Din kontaktinformation, inklusive fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Identifiering av det ursprungliga upphovsrättsskyddade verk som påstås vara utsatt för intrång. Ge direktlänkar till originalverket. Om du inte har direkta länkar kan du ge en detaljerad beskrivning av ditt verk.
 • Länkar till innehållet som du anser bryter mot eller kränker din upphovsrätt på Shopify. Tillhandahåll en omfattande lista för varje enskild sida med innehåll som du vill ska tas bort och inte bara den huvudsakliga butikslänken.
 • Följande uttalanden:

  • I have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
  • I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate, and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
  • I acknowledge that a copy of this infringement notice, including any contact information provided above, may be provided to the person that posted the content being reported.
 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Shopifys utsedda agent

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O’Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

Om din butik får ett meddelande om upphovsrättsintrång kommer Shopifys Trust and Safety-team skicka ett e-postmeddelande till butiksägaren, för att meddela dem vilket innehåll som togs offline.

Om du har anledning att tro att innehållet togs offline till följd av ett misstag eller felidentifiering, kan du skicka in ett bestridande. E-postmeddelandet innehåller en länk till ett formulär för bestridande.

Om du inte kan använda formuläret för bestridande kan du skicka ett bestridande till Shopifys utsedda ombud. Ditt bestridande behöver innehålla följande information:

 • Identifiering av materialet som har tagits bort eller som åtkomst till har inaktiverats och den plats där materialet visades innan det togs bort eller åtkomst till det inaktiverades;
 • Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer;
 • Följande uttalanden:

  • I consent to the jurisdiction of Federal District Court for the judicial district in which my address is located or, if my address is located outside of the United States, I consent to the jurisdiction of the Federal District Court for the District of Delaware;
  • I will accept service of process from the party who submitted the DMCA Infringement Notice or its agent;
  • I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the affected material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled and that I am the merchant subject to the DMCA Takedown Notice or I am authorised to act on behalf of that merchant.;
  • I acknowledge that a copy of this counter notification, including my full name and contact information, will be provided to the party that submitted the DMCA Takedown Notice.; och
 • En fysisk eller elektronisk signatur.

Du kan svara på e-postmeddelandet från Shopifys Trust and Safety-team om du har några frågor.

Varumärkespolicy

Det är Shopifys policy att snabbt svara på tydliga meddelanden om påstått varumärkesintrång. Vårt svar på sådana meddelanden kan inkludera borttagning eller inaktivering av åtkomst till material som påstås vara föremål för intrångsaktivitet och/eller avslutande av användarens konto.

Shopify kommer, under lämpliga omständigheter, inaktivera och/eller avsluta konton för användare som gör upprepade intrång.

Rapportering av varumärkesintrång

Du kan logga in för att använda onlineformuläretför att rapportera innehåll på Shopify som du anser bryter mot eller gör intrång i ditt registrerade varumärke.

Du kan även rapportera flera butiker som gör intrång i samma varumärken i en inlämning av ett enda formulär. Om du felaktigt rapporterar att innehåll gör intrång i ditt varumärke kan du bli ansvarig för skador.

Krav för varumärkesmeddelande

Onlineformuläret är det mest effektiva sättet att skicka in en anmälan om varumärkesintrång. Om du inte kan använda onlineformuläret kan du dock skicka ett meddelande om varumärkesintrång till legal@shopify.com. Ditt meddelande behöver innehålla följande information:

 • Varumärkesägarens fullständiga namn.
 • Din kontaktinformation, inklusive fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Inkludera följande information för varje varumärke i fråga:

  • en beskrivning av varumärket;
  • länder som det är registrerat i;
  • registreringsnummer för varumärke; och
  • kategorin av produkter och/eller tjänster som omfattas av registreringen.
 • Länkar till innehållet som du anser bryter mot eller kränker ditt/dina varumärke(n) på Shopify. Tillhandahåll en omfattande lista för varje enskild sida med innehåll som du vill ska tas bort och inte bara den huvudsakliga butikslänken.

 • Beskrivning av hur du anser att innehållet bryter mot eller gör intrång i ditt/dina varumärke(n) på Shopify.

 • Följande uttalanden:

  • I have a good faith belief that use of the trademark as described above, in the manner I have complained of, is not authorized by the trademark owner, its agent, or the law.
  • I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate, and that I am the owner or authorized to act on behalf of the owner of the trademark rights described above.
  • I acknowledge that a copy of this infringement notice, including any contact information provided above, may be provided to the person that posted the content being reported.
 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Svara på ett meddelande om varumärkesintrång

När en butik får ett meddelande om varumärkesintrång kommer Shopifys Trust and Safety-team skicka ett e-postmeddelande till butiksägaren, för att meddela dem vilket innehåll som togs offline. Om du vill bestrida meddelandet innehåller e-postmeddelandet en länk till ett formulär för bestridande. Du kan svara på e-postmeddelandet från Shopifys Trust and Safety-team om du har några frågor.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis