กัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชง

เมื่อคุณขายสินค้าที่ทำมาจากกัญชงและกัญชงผ่าน Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่และภูมิภาคที่คุณขายสินค้า

กัญชงเป็นพืชสายพันธุ์ Cannabis sativa และผลิตสารแคนนาบินอยด์หลากหลายชนิด กัญชงไม่ได้ผลิตเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ในระดับที่สูง แต่ก็สามารถผลิตสารแคนนาบิไดออล (CBD) ที่มีความเข้มข้นสูง

กัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและข้อบังคับเหล่านั้นแตกต่างกันไปตามภูมิภาค หากคุณอยู่และขายกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงในเขตอำนาจที่อนุญาตให้ขายสินค้าเหล่านี้ได้ โดยทั่วไปแล้ว Shopify ก็จะรองรับการขายดังกล่าว

กฎหมายและข้อบังคับในการขายกัญชงหรือสินค้าที่ทำจากกัญชงในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ)

หากคุณเป็นผู้ขายในสหรัฐฯ และต้องการขายกัญชาและสินค้าที่มาจากกัญชาที่มี CBD คุณจะต้องตรวจสอบและส่งหนังสือยืนยันการขายกัญชงและสินค้าที่มาจากกัญชง

เมื่อดำเนินการรับรอง หมายความว่าคุณยืนยันว่าตนเองเข้าใจข้อกำหนดสำหรับการขายกัญชงหรือสินค้าที่ทำมาจากกัญชงบน Shopify และคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของการรับรอง หากคุณละเมิดข้อกำหนดของการรับรองที่คุณยินยอมแล้ว คุณเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการโดย Shopify

กฎหมายในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคุณจึงควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายก่อนที่คุณจะขายสินค้าเหล่านี้บน Shopify โดย Shopify ไม่สามารถให้ข้อแนะนําด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งและสถานที่ที่คุณสามารถขายได้

ก่อนที่จะขายกัญชงและสินค้าที่ได้จากกัญชงบน Shopify ให้ตรวจสอบและติดตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น นอกจากนี้ คุณควรติดตามการอัปเดตจากองค์การอาหารและยา (FDA)

แหล่งข้อมูลของ FDA

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับจุดยืนปัจจุบันของ FDA ต่ออาหารเสริม อาหาร และเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชงหรือสินค้าที่ได้จากกัญชง เช่น CBD ได้ทางออนไลน์

ตัวอย่างเอกสารรับรอง

เหนือสิ่งอื่นใด ในเอกสารการรับรอง คุณต้องรับรองและยืนยันว่า:

  • ไม่มีการทำการตลาดให้กับกัญชงหรือสินค้าที่ได้จากกัญชง ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษา เว้นแต่ว่าจะการอวดอ้างนั้นจะได้รับการอนุมัติโดย FDA
  • สินค้าของคุณมี THC ไม่เกิน 0.3% ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบประเภทใด เช่น delta-8, delta-9 และ delta-10
  • สินค้าของคุณเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายในเขตอำนาจของลูกค้าคุณ

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการขายกัญชงและสินค้าที่ทำจากกัญชงในแคนาดา

ในแคนาดา กัญชงหรือสินค้าที่ทำมาจากกัญชงส่วนใหญ่จะได้รับการจัดประเภทเป็นกัญชา หากต้องการขายกัญชงหรือสินค้าที่ทำมาจากกัญชงในแคนาดา คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ได้รับใบอนุญาตให้ขายกัญชาในระดับรัฐบาลกลางหรือจังหวัด
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ Shopify Plus

กฎหมายและข้อบังคับในการขายกัญชงหรือสินค้าที่ทำจากกัญชงระหว่างประเทศ

คุณสามารถขายกัญชงและสินค้าที่ทำมาจากกัญชงได้หากกฎหมายอนุญาต และคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำการตลาดทั้งหมดในเขตอำนาจของคุณและของลูกค้า

สินค้าที่คุณขายไม่สามารถมี THC เกิน 0.2% ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบประเภทใด เช่น delta-8, delta-9 และ delta-10

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี