Minimal

Minimal er et responsivt tema med bredt layout, som ser godt ud på en hvilken som helst enhed. Det er fyldt med funktioner, som er designet til at give dig komplet fleksibilitet, og du kan tilpasse din butik med yderligere layoutmuligheder, produktvisninger, kollektionsvisninger, navigationsstile og typografivalg.

Eksempel på webshop, der bruger Minimal

Temaeditor

Brug temaeditoren til at tilpasse dit tema. Temaeditorens værktøjslinje er opdelt i Afsnit og Temaindstillinger.

Værktøjslinjen i temaeditoren viser afsnit og temaindstillinger

Du kan bruge afsnit til at ændre indholdet og layoutet på de forskellige sider i din butik. Du kan bruge temaindstillinger til at tilpasse din butiks skrifttyper og farver og foretage ændringer i dine sociale medielinks og betalingsindstillinger.

Afsnit er brugerdefinerede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din onlinebutik.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i , og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Minimal indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved

 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Blog
 • Artikel
 • Side med indkøbskurv

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt afsnit, du kan vælge imellem.

Minimal indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag

 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Galleri
 • Billede med tekst
 • Diasshow
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Video
 • Brugerdefineret HTML

Overskrift

Du kan tilføje et brugerdefineret logobillede i din butiks sidehoved. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Logobilleder skal være på 450 x 200 pixels. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at mindske bredden.

Med Minimal kan du også oprette en besked til dine kunder, som vises øverst på din butiks side:

Din besked er komplet brugerdefineret, og den kan indeholde kontaktoplysninger, oplysninger om butiksevents eller udsalg eller din butiks slogan eller brandingmeddelelse.

Sådan tilpasser du sidehovedafsnittet:

 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Klik på Vælg billede i området Logo, og gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator, skal du klikke på fanen Bibliotek. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Indtast logoets bredde i feltet Brugerdefineret logobredde (i pixels).

 2. I området Hovedmenu skal du vælge den navigationsmenu, som du vil vise i din butiks sidehoved, på listen Menu.

 3. Hvis du vil vise dine navigationsmenu under din butiks logo, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer hovedmenuen under logoet.

 4. Hvis du vil placere logoet for din butik til venstre på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Venstrejuster logo.

 5. Hvis du vil vise en lille linje under sidehovedet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis skillelinjer i sidehoved.

 6. Indtast din brugerdefinerede besked i feltet Topbjælketekst i afsnittet Topbjælke.

 7. Hvis du vil vise en søgelinje i sidehovedet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis søgelinje.

 8. Klik på Gem.

Sidefod

I afsnittet med sidefoden kan du redigere det indhold, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • ikoner for sociale medier
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • brugerdefineret tekst
 • et link til dit seneste blogopslag
 • en menu

Afsnittet med sidefoden, som viser en menu, en tilmelding til et nyhedsbrev og betalingsikoner.

Sådan tilpasser du afsnittet med sidefoden:

 1. Find Minimal, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Tilføj betalingsikoner, som f.eks. Mastercard eller PayPal, i sidefoden ved at markere afkrydsningsfeltet Betalingsikoner.

 5. Tilføj op til seks indholdsblokke i sidefoden i området Indhold:

- Tilføj en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder: - Menu - Ikoner for sociale medier - Tilmelding til nyhedsbrev - Seneste blogopslag - Tekst

- Flyt en indholdsblok ved at klikke på ⁞⁞-ikonet og trække blokken til en anden placering. - Fjern en indholdsblok ved at klikke på blokken og derefter klikke på Fjern indhold.
- Tilpas en indholdsblok ved at klikke på blokken og redigere indstillingerne.

 1. Klik på Gem.

Produktsider

I afsnittet Produktsider kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • Produktbrandet eller -leverandøren
 • En antalsvælger
 • Billedzoom
 • Faner i produktbeskrivelsen
 • Ikoner til deling på sociale medier
 • Relaterede produkter
 • En dynamisk betalingsknap

Du kan også angive placeringen af dine miniaturebilleder og vælge størrelsen på variantvælgeren, knappen Læg i indkøbskurven og den dynamiske betalingsknap.

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produktsider.

 4. Hvis du vil vise produktbrand eller -leverandør, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktleverandør. Hvis du vil have vist et brand eller en leverandør, skal du føje en leverandør til produktet.

 5. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 6. Hvis du vil vælge typen af billedzoomning for det udvalgte billede, skal du i listen Zoomtype vælge Lightbox, Zoom ind eller Ingen zoom.

 7. Du kan angive placeringen af dine miniaturebilleder for produkter fra rullemenuen Placering af miniaturebilleder for produkter. Vælg Til højre for hovedbilledet eller Under hovedbilledet.

 8. Hvis du vil bruge faner i din produktbeskrivelse, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis en fane ud for din produktbeskrivelse. Dette betyder, at din produktbeskrivelse vises på én fane, og yderligere indhold, som f.eks. størrelsesdiagram eller en returneringspolitik, vises på en anden fane.
  2. Klik på Vælg side i området Faneindhold, og vælg en side med indhold, som du vil have vist på den anden fane.
 9. Hvis du vil have vist ikoner til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér produktdeling.

 10. Hvis du vil vise et udvalg af relaterede produkter nederst på siden, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér relaterede produkter.
  2. Hvis du vil vise produktbrandet eller -leverandøren for relaterede produkter, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis leverandør.
  3. Hvis du vil vise et udsalgsikon for relaterede produkter, som er på udsalg, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsalgscirkel.
  4. Hvis du vil vise et ikon for udsolgt for relaterede produkter, som er udsolgte, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel.
  5. Hvis du vil centrere titelteksten for relaterede produkter, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer tekst under produktbilleder.

  Den kollektion, som produktet tilhører, afgør, hvilke relaterede produkter der vises. Hvis du vil have vist relaterede produkter, skal du oprette en kollektion for produktet eller føje det til en eksisterende kollektion. Hvis produktet ikke er en del af en kollektion, vil der ikke blive vist nogen relaterede produkter.

 11. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 12. Hvis du vil angive størrelsen på variantvælgeren, knappen Læg i indkøbskurven og den dynamiske betalingsknap, skal du vælge en størrelse i rullemenuen Størrelse på variantvælger og knapper.

 13. Klik på Gem.

Kollektionssider

Minimal indeholder følgende indstillinger, som giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan produkter vises på dine kollektionssider:

 • vis eller skjul et udsalgsikon, et udsolgt-ikon og navnet på produktleverandøren

 • giv kunderne mulighed for at vælge sorteringsmuligheder og filtrere kollektioner efter produkttags

 • vælg, om teksten under hvert produktbillede skal være centreret eller venstrejusteret.

Sådan angiver du, hvordan kollektioner vises:

 1. Naviger til en kollektionsside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Kollektionssider.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis produktleverandør for at vise navnet på produktleverandøren eller brandet.

 5. Hvis du vil vise et udsalgsikon, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsalgscirkel for produkt.

 6. Hvis du vil have vist et udsolgt-ikon, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel for produkt.

 7. Hvis du vil give kunderne mulighed for at vælge en sorteringsrækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér kollektionssortering.

 8. Hvis du vil give kunderne mulighed for at filtrere visningsresultater efter produkttag, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér filtrering efter produkttag.

 9. Hvis du vil have vist tekste lige under et produktbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer tekst under produktbilleder.

 10. Klik på Gem.

Blog

Hvis du udvælger blogopslag fra flere forfattere, er det en god idé at vise navnet på forfatteren til hvert blogopslag.

Sådan viser du forfatteren af blogopslag:

 1. Naviger til en blogside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Blog.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis forfatter af blogopslag.

 5. Klik på Gem.

Side med indkøbskurv

Med Minimal kan du give kunderne mulighed for at indtaste vejledning til deres ordre ved at aktivere ordrebemærkninger på siden med indkøbskurven.

Sådan aktiverer du ordrebemærkninger:

 1. Naviger til en side med indkøbskurven i temaeditoren ved at lægge et produkt i indkøbskurven.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Side med indkøbskurv.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér ordrebemærkninger.

 5. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Du kan vise en udvalgt kollektion på din startside. Hvis du viser udvalgte kollektioner, kan du bl.a. promovere udsalg og nye kollektioner.

Sådan viser du kollektioner på din startside:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på afsnittet Udvalgt kollektion.

 3. Hvis du vil ændre den tekst, der vises over kollektionen, skal indtaste teksten i feltet Overskrift.

 4. I listen Kollektion skal du vælge den kollektion, du vil vise. Hvis du vil tilføje en kollektion, skal du klikke på linket Tilføj kollektion for at åbne siden Opret kollektion på en ny fane.

 5. Vælg det antal produkter, der skal vises i hver række, i listen Produkter pr. række.

 6. Vælg det antal produktrækker, der skal vises, i listen Rækker.

 7. Hvis du vil vise navnet på leverandøren eller brandet under hver produktbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktleverandør.

 8. Hvis du vil vise en cirkel på produkter, som er på udsalg, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsalgscirkel for produkt.

 9. Hvis du vil vise en cirkel på produkter, som er udsolgte, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel for produkt.

 10. Hvis du vil centrere produktteksten, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer tekst under produktbilleder.

 11. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som viser op til seks billeder i rotation.

Den anbefalede størrelse til diasshowbilleder er 1280 x 460 pixels.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hvert – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.
 • Overgangseffekt – Vælg, om du vil have billederne til at glide eller tone ud.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten i diasshowet.
 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedplacering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Uigennemsigtighed for overlejring – Angiv skyggen for billedoverlejringen. En overlejring gør dine billeder mørkere, og det kan gøre det nemmere at læse teksten på diasshowet.
 • Tekstfarve – Angiv farven på teksten i diasshowet.
 • Tekstjustering – Juster teksten i forhold til diassene.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Knaplabel – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.

Tilføj et diasshow på din startside:

 1. Find Minimal, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.

 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Find Minimal, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift for tilmeldingen til dit nyhedsbrev i feltet Undertekst. Standardteksten er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke."

 6. Angiv baggrundsfarven for tilmeldingen til dit nyhedsbrev ved at klikke på skemaet Baggrundsfarve og vælge en farve.

 7. Klik på Gem.

Video

Du kan føj en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din forretning.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Find Minimal, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne Vimeo Help Center-artikel.

 6. Klik på Gem.

Brugerdefineret HTML

I afsnittet Brugerdefineret HTML kan du bruge HTML-kode til at oprette brugerdefineret indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Sådan føjer du brugerdefineret HTML til din startside:

 1. Find Minimal, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Brugerdefineret HTML > Tilføj i området Avanceret layout.

 5. Klik på Brugerdefineret HTML, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 6. Klik på Gem.

Minimal indeholder følgende temaindstillinger:

 • Layout
 • Farver
 • Typografi
 • Sociale medier
 • Favicon
 • Til kassen

Layout

Med Minimal kan du ændre maksimumbredden på din butik fra 1030 pixels til et bredt layout på 1340 pixels. Et bredere layout gør det muligt at vise dine billeder i en større version, men det strækker også din tekst.

Brug et bredere layout, hvis du vil fokusere på grafik i stedet for tekst.

Sådan ændrer du layoutbredden:

 1. Klik på fanen Temaindstillinger.

 2. Klik på Layout.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér bredt layout.

Farver

Du kan vælge farverne til de forskellige dele af din onlinebutik.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Ved siden af **** skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Farver.

 4. For hver type indhold skal du klikke på farveprøven for at bruge farvevælgeren:

  Farvevælgeren i temaeditoren

- Området Valgt for nylig viser farver, som du for nylig har valgt til dit tema. - Området Aktuelt i brug viser farver, som du bruger i andre dele af dit tema.

Hvis du vil indstille farven til gennemsigtig, skal du klikke på Ingen.

 1. Klik på Gem.

Typografi

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din onlinebutik.

Tilpas dine typografiindstillinger

 1. Ved siden af **** skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Typografi.

 4. For hver teksttype skal du klikke på Skift for at bruge skrifttypevælgeren:

  'Skift'-knappen på skrifttypevælgeren

 5. Udforsk skrifttyper ved hjælp af søgefeltet, eller ved at klikke på Indlæs flere.

  Du kan se alle de tilgængelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klik på navnet på den skrifttype, du vil bruge.

 7. Hvis du vil ændre skrifttypen til en anden stil, f.eks. fed eller kursiv, skal du klikke på Regelmæssig. Klik derefter på den stil, du vil bruge, og klik derefter på Vælg:

  Et udvalg af skrifttykkelser er tilgængelige i skrifttypevælgeren

 8. Klik på Gem.

Favicon

Du kan uploade et favoritikon eller et "favicon", som kan medvirke til at brande din webshop ved at vise dit logo på følgende steder:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket.

Sådan uploader du et favicon:

 1. Klik på fanen Temaindstillinger.

 2. Klik på Favicon.

 3. Klik på Vælg billede i området Favicon-billede, og gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator, skal du klikke på fanen Bibliotek. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Klik på Gem.

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier.

Sådan tilpasser du indstillingerne for sociale medier:

 1. Find Minimal, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Sociale medier.

 4. Hvis du vil uploade et billede til deling på sociale medier, skal du klikke på Vælg billede eller Udforsk gratis billeder i området Billede til deling på sociale medier.

 5. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du gå til området Konti og angive links til dine konti på sociale medier. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Links til dine konti på sociale medier vises i sidefoden for din webshop.

 6. Hvis du vil tilføje knapper til deling på sociale medier på dine produkter og i dine blogopslag, skal du gå til området Muligheder for deling og markere nogle af eller alle afkrydsningsfelterne.

  Du kan tilføje følgende delingsknapper:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (ikke tilgængeligt til deling af blogopslag)

 1. Hvis du vil ændre stilen for delingsknapper, skal du gå til menuen Knapstil og vælge Fuldt brandet eller Kun logo.

 2. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du vil have vist knapper til deling på sociale medier på produktsider og i blogopslag, skal du også aktivere knapperne i afsnittene for disse sider.

Til kassen

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse din butiks betaling Klik her for at få flere oplysninger om din butiks betalingsside.

Billedtips

Optimal størrelse for produktbilleder

Billeder med høj opløsning vil se flottere og mere professionelle ud i temaet Minimal, og vi anbefaler, at du forsøger at bruge billeder, som er på mindst 1024 x 1024 pixels. Dine billeder kan være på helt op til 2048 x 2048 pixels.

Det er vigtigt at bruge meget store billeder, hvis du vil bruge funktionen til at zoome ind. Du kan aktivere denne funktion ved at klikke på fanen Afsnit og indstil i afsnittet Produktsider Billedzoomtype til Zoom ind.

Når produktbilleder vises side om side på kollektionssider, kan de have forskellige størrelser. Hvis du vil have dine billeder til at se ud, som om de har samme størrelse, skal du bruge det samme forhold mellem bredde og højde for alle billeder, du uploader, som skal være udvalgte billeder for dine produkter.

Hvis du oplever, at hovedproduktbilledet på produktsiden på trods af din indsats for at uploade billeder med høj opløsning ser for småt ud, skal du gå til fanen Temaindstillinger og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér bredt layout i afsnittet Layout.

Hvis det ikke fungerer, skal du gå til afsnittet Produktsider på fanen Afsnit og indstille Placering af miniaturebilleder for produkter til Til højre for hovedbilledet.

Tilføj en rullemenu

Hvis du vil tilføje rullemenuer i din hovedmenu, skal du oprette menuer på din navigationsside. Du kan læse, hvordan du gør det, i denne artikel.

Produkttips

Føj et udsalgsbadge til produkter

Angiv en "Prissammenligning", som er højere end prisen på dine produktvarianter. Hvis et produkt sættes på udsalg korrekt på denne måde, vises badgen automatisk over dette produktbillede på dine kollektionssider.

Hvis badgen ikke vises, skal du kontrollere, at udsalgsbadgefunktionen er slået til, ved at gå til fanen Afsnit og kigge på afsnittet Kollektionsside.

Føj en Udsolgt-overlejring til udsolgte produkter

Gå til fanen Afsnit, og markér afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel for produkt, som findes i afsnittet Kollektionssider.

Tips til hjemmesiden

Aktivér et bredere layout

Gå til fanen Temaindstillinger, og markér afkrydsningsfeltet Aktivér bredt layout i afsnittet Layout.

Gem dine ændringer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis