Salg på flere språk

Kunder over hele verden liker å se innhold på sitt eget språk. Ved å oversette butikkens innhold kan du få flere salg, fordi internasjonale kunder enklere kan forstå markedsføringen, produktdetaljer, frakt- og angrerettsvilkår. Finn ut mer om å selge på tvers av grenser.

Du kan aktivere flere språk fra Shopify-administratoren for å opprette separate nettadresser for det oversatte innholdet. Når kunder havner på en oversatt nettadresse, viser butikken automatisk den oversatte versjonen hvis det finnes oversettelser.

Når det ikke finnes oversettelser, viser butikken innhold på butikkens primærspråk. Du kan oversette innholdet i nettbutikken ved å bruke en kompatibel tredjepartsapp. Etter å ha oversatt butikken, kan kundene bla gjennom butikken, kassen og motta varsler på sitt lokale språk.

Krav

For å selge på flere språk må du ha følgende:

 • En støttet tredjeparts oversettelsesapp installert i butikken din.

 • Et Shopify-abonnement som gir mulighet for å selge på flere språk.

 • Et tema som er kompatibelt med salg på flere språk. Alle gratis temaer fra Shopify er kompatible. Du må kanskje oppdatere temaet for at det skal være kompatibelt med salg på flere språk. Hvis du bruker et tredjepartstema, kan du kontakte temautviklerne for å sjekke om det er kompatibelt.

 • Et tema som har en språkvelger. Bare de nyeste versjonene av temaene Debut, Brooklyn og Express har innebygde språkvelgere. Hvis du bruker et annet tema eller en eldre versjon av temaet, kan du legge til en språkvelger med Geolocation-appen fra Shopify.

Legg til nye språk

Før du begynner må du sørge for at butikken oppfyller kravene for salg på flere språk.

Steg:

 1. Klikk på butikkspråk.

 2. I oversatte språk klikker du på Legg til språk.

 3. Velg et språk fra rullegardinmenyen og klikk på Legg til. Klikk på besøk Shopify App Store og følg stegene for å installere en oversettelsesapp til butikken din.

 4. Følg trinnene i appen for å oversette butikkens innhold og publisere nye språk.

 5. Klikk på Forhåndsvisning for å vise ulike språk i nettbutikken. Du kan forhåndsvise både publiserte og upubliserte språk.

Administrer språk

Etter at du har lagt til andre språk, kan du administrere hvilke som er publisert fra Shopify-administrator. Du kan også fjerne et språk, slik at språket ikke blir vist til kunder. Alle koblinger til butikken i det aktuelle språket gir feilmeldingen: 404 «Side ikke funnet».

Hvis du er sikker på at du ikke trenger oversettelser på dette språket, kan du også slette språket. Sletting av språket sletter ikke selve oversettelsen. Hvis du vil aktivere språket senere, kan oversettelsene gjenopprettes.

Steg:

 1. Klikk på butikkspråk.

 2. I oversatte språk klikker du på Publiser språk for å gjøre noen av oversettelsene tilgjengelige i butikken din. Klikk på Fjern publisering av språk for å fjerne alle språk du ikke vil ha tilgjengelig i butikken. Klikk på Slett for å slette alt oversatt innhold på et språk fra nettbutikken.

 3. Klikk på Lagre.

Hvis Shopify-butikken har Shopify-abonnementet, Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet må du tilordne nypubliserte språk til et domene i nettbutikken for at de skal vises i butikkfronten. Du må gjennomføre denne oppgaven selv om du bare bruker ett domene.

Oversatte ressurstyper og felt

Følgende ressurstyper og felt kan oversettes:

Liste over ressurstyper som kan oversettes gjennom denne funksjonen
Ressurstype Felt
Samling tittel, beskrivelse
Leveringsalternativ navn
E-postmal tittel, beskrivelse
Kobling tittel, beskrivelse
Metafelt (kun kunde) verdi
Nettbutikkvare tittel, beskrivelse, sammendrag
Nettbutikkblogg tittel
Nettbutikkside tittel, beskrivelse
Tema for nettbutikker dynamiske nøkler basert på temadata
Betalingsgateway navn
Produkt tittel, beskrivelse
Produktalternativ navn
Produktvariant tittel, alternativ 1, alternativ 2, alternativ 3
Butikk metatittel metabeskrivelse
Retningslinjer for butikker brødtekst
SMS-mal brødtekst

For øyeblikket kan ikke tagger som produkttagger, artikkeltagger og bloggtagger oversettes.

Kasse- og e-postvarsler

Etter at du har lagt til og publisert et språk, kan kundene se det oversatte innholdet i kassen og i eventuelle e-postvarsler. Kundene ser kassen på samme språk som de brukte når i er i nettbutikken din. Kassen har en standard oversettelser for noen språk, men du kan tilpasse alt oversatt innhold ved hjelp av en kompatibel tredjeparts oversettelsesapp.

Hvis du har tilpasset e-postvarsler, kan de også oversettes. Hvis oversettelser er tilgjengelige for et e-postvarsel, sendes en kunde automatisk e-postvarsler på språket de la inn bestillingen i.

Nettadresser og søkeoptimalisering

Et viktig aspekt ved å selge på flere språk er å sørge for at kunder og søkemotorer kan finne riktig språkversjon av nettstedet. Når du publiserer et språk, opprettes unike URL-er for hver oversatte side i butikken din. Dette gjøres ved å legge til språkkoden i nettadressene.

Anta for eksempel at det primære domenet ditt er shop.com. Hvis du publiserer to ekstra språk, fransk (fr) og tysk (de), vil butikkens URL-er endres til shop.com/fr og shop.com/de.

Resten av domenet forblir det samme på alle språk. Hvis Shopify-butikken din har Shopify-abonnementet, Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet kan du ha ulike språk tilgjengelig på ulike domener ved å bruke funksjonen for internasjonale domener.

Det er viktig at søkemotorer kan indeksere nettstedet ditt på alle de oversatte språkene. Shopify legger automatisk til metatagger og hreflang-tagger, og inkluderer alle publiserte språk i områdekart, som hjelper søkemotorene med å oppdage de ulike språkene i butikken.

Oversettelser i apper

Hvis du bruker tredjepartsapper, er det mulig at disse appene ikke støtter salg på flere språk som standard. For å sjekke om en app støtter flere språk, kan du kontakte appens utvikler.

Begrensninger ved salg på flere språk

 • Søkefunksjonen fungerer kun på butikkens primære språk.

 • Kun kompatible tredjeparts oversettelsesapper støttes av denne funksjonen.

 • Tagger (for eksempel produkttagger, artikkeltagger og bloggtagger) kan ikke oversettes.

 • Produkt-URL-adresser, som /products/large-white-t-shirt, oversettes ikke, og forblir i det språket de ble opprettet i, selv når en kunde ser nettstedet på et annet publisert språk.

Flere språk for utviklere

For å hjelpe Shopify-samarbeidspartnere å tilby en fullstendig flerspråklig opplevelse og lokalisere app-arbeidsflyter, lanserer Shopify et sett med nye plattformmuligheter for salg på flere språk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis