Salg på flere språk

Kunder over hele verden liker å se innhold på sitt eget språk. Ved å oversette butikkens innhold kan du få flere salg, fordi internasjonale kunder enklere kan forstå markedsføringen, produktdetaljer, frakt- og angrerettsvilkår. Finn ut mer om å selge på tvers av grenser.

Du kan aktivere flere språk fra Shopify-administratoren for å opprette separate nettadresser for det oversatte innholdet. Når kunder havner på en oversatt nettadresse, viser butikken automatisk den oversatte versjonen hvis det finnes oversettelser.

Når det ikke finnes oversettelser, viser nettbutikken innhold på det primære språket. Du kan oversette innholdet i nettbutikken ved å legge til dine egne oversettelser med CSV-filer, eller ved å bruke en kompatibel tredjepartsapp. Når du har oversatt butikken, kan kundene se butikken og kassen, og motta varsler på sitt lokale språk.

Krav

For å selge på flere språk må du ha følgende:

 • Et Shopify-abonnement som gir mulighet for å selge på flere språk.

 • Et tema som er kompatibelt med salg på flere språk. Alle gratistemaer fra Shopify er kompatible. Det kan hende du må oppdatere temaet for at det skal være kompatibelt med salg på flere språk. Hvis du bruker et tredjepartstema kan du kontakte temautviklerne for å finne ut om det er kompatibelt.

 • Et tema som har en språkvelger. Hvis du bruker et annet tema eller en eldre versjon av temaet, kan du legge til en språkvelger med Geolocation-appen fra Shopify.

Legg til nye språk

Før du begynner må du sørge for at butikken oppfyller kravene for salg på flere språk.

Steg:

 1. Klikk på Språk.

 2. I Oversatte språk klikker du på Legg til språk.

 3. Velg et språk fra rullegardinmenyen og klikk på Legg til.

 4. Klikk på Besøk Shopify App Store og følg trinnene for å installere en oversettelsesapp i butikken.

 5. Følg trinnene i appen for å oversette nettbutikkens innhold og publisere nye språk.

 6. Klikk på Forhåndsvisning for å vise ulike språk i nettbutikken. Du kan forhåndsvise både publiserte og upubliserte språk.

Administrer språk

Etter at du har lagt til andre språk, kan du administrere hvilke som er publisert fra Shopify-administrator. Du kan også fjerne et språk, slik at språket ikke blir vist til kunder. Alle koblinger til butikken i det aktuelle språket gir feilmeldingen: 404 «Side ikke funnet».

Hvis du er sikker på at du ikke trenger oversettelser på dette språket, kan du også slette språket. Sletting av språket sletter ikke selve oversettelsen. Hvis du vil aktivere språket senere, kan oversettelsene gjenopprettes.

Steg:

 1. Klikk på Språk.

 2. I oversatte språk klikker du på Publiser språk for å gjøre noen av oversettelsene tilgjengelige i butikken din. Klikk på Fjern publisering av språk for å fjerne alle språk du ikke vil ha tilgjengelig i butikken. Klikk på Slett for å slette alt oversatt innhold på et språk fra nettbutikken.

 3. Klikk på Lagre.

Hvis butikken har Shopify-abonnementet, Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet, må du tilordne nypubliserte språk til et domene i nettbutikken for at de skal vises i butikkfronten. Du må fullføre denne oppgaven selv om du bare bruker ett domene.

Legge til språkoversettelser med CSV-filer

Du kan importere oversatt innhold i CSV-filer. Ved å importere dine egne oversettelser med CSV-filer kan du administrere språkoversettelsene dine uten bruk av en tredjeparts oversettelsesapp.

Begrensninger:

 • Du kan ikke oversette ressurstagger.
 • Hvis du bruker en tredjepartsapp, kan det være at appen din ikke støtter salg på flere språk som standard. Hvis du ikke er sikker på om appen din støtter dette, kan du kontakte apputvikleren.
 • Hvis du endrer referansen for et produkt, vil URL-omdirigeringer for det aktuelle produktet ikke være støttet for språkspesifikke URL-adresser.
 • Du kan ikke oversette produkt-URL-adresser. Produkt-URL-adresser forblir i det språket de ble opprettet på, selv når en kunde ser på nettstedet med et annet publisert språk.

Følgende overordnede trinn beskriver prosessen for å eksportere, endre og importere språkoversettelser med CSV-filer.

Trinn 1: Legg til et språk

Legg til et nytt språk i butikken.

Trinn 2: Eksporter CSV-filen

Eksporter en CSV-fil som inneholder alt oversettbart innhold for et språk.

Trinn 3: Legg til oversettelser

Legg til språkoversettelser direkte i kolonnen Oversatt innhold i den eksporterte CSV-filen, og lagre endringene. Du trenger ikke å endre verdiene i noen av de andre kolonnene i CSV-filen.

Trinn 4: Importer CSV-filen

Importer den endrede CSV-filen i Shopify-administrator

Eksporter CSV-fil med språkoversettelser

Du kan eksportere en CSV-fil fra Shopify-administrator som inneholder den gjeldende listen for språkene du velger. CSV-filen sendes deg på e-post.

CSV-filen inneholder følgende kolonner:

 • Type – Ressurstypen, som Produkter, Artikler, Samlinger, Sider eller Blogger.
 • Identifikasjon – Ressurs-IDen.
 • Felt - Feltet, som title, body_html eller meta_title.
 • Lokal – Språket innholdet oversettes til.
 • Status – Identifiserer hvorvidt oversettelsen er utdatert.
 • Standardinnhold – Originalinnholdet som skal oversettes.
 • Oversatt innhold – Det oversatte innholdet. Du kan legge til det oversatte innholdet ditt i denne raden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.

 2. Klikk på Språk.

 3. Klikk på Eksporter.

 4. Velg språket du vil eksportere. Du kan velge Alle språk for å eksportere oversettelser for alle språk du støtter.

 5. Velg et av følgende alternativer:

- Velg Alt innhold for å eksportere alle oversettelser. - Velg Metafelter hvis du bruker metafelter for å legge til innhold i butikken. - Velg Utdatert hvis du allerede har lagt til oversettelser i butikken og ønsker å eksportere oversettelser som er utdatert med standardspråket. - Velg Ikke-oversatt innhold for å bare eksportere innhold som ikke allerede er oversatt.

 1. Klikk på Eksporter. Den eksporterte CSV-filen sendes deg på e-post.

Importer CSV-fil med språkoversettelser

Når du har eksportert og redigert CSV-filen med språkoversettelser, kan du importere den til Shopify-administrator for å oppdatere det oversatte innholdet i nettbutikken.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.

 2. Klikk på Språk.

 3. Klikk på Import.

 4. Klikk på Legg til fil, og naviger til CSV-filen med oversettelser.

 5. Merk av for Overskriv alle eksisterende oversettelser hvis du ønsker at det oversatte språkinnholdet i CSV-filen skal erstatte eksisterende oversettelser. Fjern avmerkingen for Overskriv alle eksisterende oversettelser hvis du bare ønsker å importere nytt oversatt innhold, og ikke erstatte eksisterende oversettelser.

 6. Klikk Last opp og fortsett.

 7. Gå gjennom informasjonen Importer språk med en CSV-fil, og klikk på Importer. Hvis CSV-filen din inneholder feil, stoppes importen og feilene vil være oppført på siden Importer språk med en CSV-fil.

 8. Du får en bekreftelse på e-post, som inneholder en liste over alt oversatt innhold som mislyktes eller ble hoppet over.

Oversatte ressurstyper og felt

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer ressurser som kan oversettes, kan du se referansedokumentasjonen for TranslatableResourceType.

Tagger som produkttagger, artikkeltagger og bloggtagger kan ikke oversettes.

Kasse- og e-postvarsler

Når du har lagt til og publisert et språk, vil det oversatte innholdet vises i kassen og i alle e-postvarsler som sendes til kundene. Kassen vises på samme språk som en kunde bruker til å se nettbutikken. Kassen har standardoversettelser for noen språk, men du kan tilpasse oversatt innhold med en kompatibel tredjeparts oversettelsesapp, eller importere dine egne oversettelser med CSV-filer.

Hvis oversettelser er tilgjengelig for et e-postvarsel, sendes en kunde automatisk e-postvarsler i det språket de la inn bestillingen i. Du kan legge til eller redigere oversettelser av e-postvarsler for språkene du har lagt til i butikken.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.

 2. Klikk på Varsler.

 3. Klikk på e-postvarselet du vil oversette.

 4. Fra Oversett-rullegardinmenyen velger du språket du vil legge til oversettelser for.

 5. Legg til eller rediger oversettelsene for e-postvarselet i de redigerbare feltene.

 6. Klikk på Lagre.

Forhåndsvis e-postvarsler

Du kan forhåndsvise e-postvarsler du har oversatt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger.

 2. Klikk på Varsler.

 3. Klikk på e-postvarselet du vil forhåndsvise.

 4. Klikk på Forhåndsvisning.

 5. Forhåndsvisning-siden klikker du på rullegardinmenyen for språk og velger språket du vil forhåndsvise.

Nettadresser og søkeoptimalisering

Et viktig aspekt ved å selge på flere språk er å sørge for at kunder og søkemotorer kan finne riktig språkversjon av nettstedet. Når du publiserer et språk, opprettes unike URL-er for hver oversatte side i butikken din. Dette gjøres ved å legge til språkkoden i nettadressene.

Anta for eksempel at det primære domenet ditt er shop.com. Hvis du publiserer to ekstra språk, fransk (fr) og tysk (de), vil butikkens URL-er endres til shop.com/fr og shop.com/de.

Resten av domenet forblir det samme på alle språk. Hvis butikken har Shopify-abonnementet, Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet, kan du ha ulike språk tilgjengelig på ulike domener ved å bruke funksjonen for internasjonale domener.

Det er viktig at søkemotorer kan indeksere nettstedet ditt på alle de oversatte språkene. Shopify legger automatisk til metatagger og hreflang-tagger, og inkluderer alle publiserte språk i områdekart, som hjelper søkemotorene med å oppdage de ulike språkene i butikken.

Oversettelser i apper

Hvis du bruker tredjepartsapper, er det mulig at disse appene ikke støtter salg på flere språk som standard. For å sjekke om en app støtter flere språk, kan du kontakte appens utvikler.

Begrensninger ved salg på flere språk

 • Kun kompatible tredjeparts oversettelsesapper støttes av denne funksjonen.

 • Tagger (for eksempel produkttagger, artikkeltagger og bloggtagger) kan ikke oversettes.

 • Produkt-URL-adresser, som /products/large-white-t-shirt, oversettes ikke, og forblir i det språket de ble opprettet i, selv når en kunde ser nettstedet på et annet publisert språk.

Flere språk for utviklere

For å hjelpe Shopify-samarbeidspartnere å tilby en fullstendig flerspråklig opplevelse og lokalisere app-arbeidsflyter, lanserer Shopify et sett med nye plattformmuligheter for salg på flere språk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis