Filtrering og redigering av rapportene dine

Hvis butikken din har Basic Shopify-abonnementet eller høyere kan du filtrere rapportene slik at de viser akkurat den informasjonen du trenger. Du kan også legge til eller fjerne kolonner i rapportene.

Hvis butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere kan du lagre filtrerte og redigerte rapporter eller opprette egendefinerte rapporter fra bunnen av. Hvis butikken din har Shopify-abonnementet vil alle filtreringer og redigeringer du gjør være midlertidige.

Filteroversikt

Du kan tenke på et filter som et matematisk uttrykk som bruker tall eller ord. Her er et eksempel:

Billing country is Australia

Hvis en salgsrapport benytter dette filteret, viser rapporten bare salgene som ble gjort i Australia. Alle de andre salgene er utelatt fra rapporten.

Filteret vises over rapportens data.

Her er et annet eksempel:

Billing country is not Australia

Hvis en salgsrapport bruker dette filteret, viser rapporten alle salgene over hele verden, unntatt salg i Australia. De australske salgene er utelatt fra rapporten.

Komponenter i et filter

Et filter består alltid av tre komponenter i følgende rekkefølge:

name  operator  values

 • Navnet identifiserer et bestemt filter og korresponderer med en kolonne. For eksempel: Billing city.
 • Operatøren sammenligner verdiene du spesifiserer med de faktiske dataene. Avhengig av filteret du velger er det flere ulike operatører du kan velge mellom. Operatøren is krever en nøyaktig match, som et likhetstegn.
 • Verdiene er de spesifikke ordene eller tallene du vil filtrere etter. For eksempel: Australia eller Toronto or New York.

For eksempel-filteret Billing country is Australia:

 • Billing country er navnet
 • is er operatøren
 • Australia er verdien

Her er noen flere eksempler på filtre:

 • Sale channel name kind is Online StoreEn rapport som bruker dette filteret viser bare salg i nettbutikken. Salg gjennom andre kanaler utelates.

 • Product type is not BraceletEn salgsrapport som bruker dette filteret, viser salg av alle produkter, unntatt armbånd.

Bruk av mer enn ett filter

Du kan konfigurere mer enn ett filter for en rapport:

 • Hvis et filter har én navn-komponent og bruker is-operatøren, men har mer enn én verdi, vil data inkluderes i rapporten dersom noen av verdiene samsvarer. For eksempel: Billing city is Toronto or New York City. I en rapport med dette filteret, vil data vises for salg i både Toronto og New York City.

 • Hvis et filter har én navn-komponent og bruker is not-operatøren med mer enn én verdi, blir dataene inkludert i rapporten dersom ingen av verdiene samsvarer. For eksempel: Billing city is not Toronto or New York City. I en rapport med dette filteret, vil data vises for alt bortsett fra salg i Toronto og New York City.

 • Hvis filtrene bruker is-operatøren og har ulike navn-komponenter, er dataene kun inkludert dersom alle filtrene samsvarer. For eksempel: Billing city is Toronto og Sales channel name is Online Store I dette eksempelet vil data bare inkluderes for salg i Toronto som ble gjort i nettbutikken. Salg fra utsalgssted i Toronto er ikke inkludert. Det er heller ikke nettbutikksalg til New York.

Filtrer rapportene dine

Du kan filtrere rapporter for å begrense informasjonen som vises som standard. Du kan for eksempel legge til et filter for å bare vise salg for en bestemt salgskanal eller til et bestemt fraktområde.

Trinn:

 1. Åpne en rapport.

 2. Klikk på Administrer filtre.

 3. Klikk på Legg til filter.

 4. Fra rullegardinmenyen velger du et filter. Filteret grupperes etter kategori.

 5. Konfigurer filteret:

 6. Klikk på Bruk filtre.

Hvis du ønsker å lagre den filtrerte rapporten for fremtidig bruk og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, klikker du Lagre som, angir et navn og klikker på Lagre. Deretter kan du åpne rapporten fra Egendefinerte rapporter-seksjonen på Rapporter-siden.

Hvis butikken har Shopify-abonnementet, kan du skrive ut og eksportere den filtrerte rapporten, men du kan ikke lagre den.

Ta vekk filtre

Hvis du ikke vil bruke et filter lenger, kan du fjerne det permanent. Du kan ikke gjenopprette filtre, så hvis du har konfigurert et komplisert filter, kan det være lurt å lagre rapporten under et nytt navn.

Hvis du vil fjerne et filter, klikker du på X ved siden av det.

Eksempel: Filtrer salg etter månedsrapport

Rapporten Salg etter måned viser salgene dine på tvers av alle salgskanaler. Du kan begrense salgsopplysningene til kun Nettbutikk-kanalen.

Trinn:

 1. Klikk på Administrer filtre.

 2. Klikk på Legg til filter.

 3. I rullegardinmenyen velger du Navn på salgskanal.

 4. I Søk-feltet begynner du å skrive online og velger nettbutikk. Du trenger ikke å velge er-operatøren, da dette er satt som standard.

 5. Klikk på Bruk filtre. Rapporten viser nå bare salg gjennom Nettbutikk-kanalen. Filteret vises over diagrammet, og antall aktive filtre vises under datointervallet. Hvis du vil filtrere opplysningene ytterligere for å vise salg i denne kanalen for alle bortsett fra et bestemt produkt, kan du:

 6. Klikk på Administrer filtre.

 7. Klikk på Legg til filter.

 8. I rullegardinmenyen for det andre filteret velger du Produktnavn.

 9. I Søk-feltet kan du begynne å skrive inn navnet på produktet og velge det når det vises. I dette eksempelet er produktet Dock Shoes.

 10. Velg er ikke å ekskludere dette produktet.

 11. Klikk på Bruk filtre.

Rapporten har nå begge filtrene. Det viser bare salg gjennom nettbutikkens kanal, og Dock-sko-produktet er ikke inkludert.

Hvis dette er en rapport for éngangsbruk, kan du skrive den ut eller eksportere den. Hvis du ønsket å beholde rapporten for fremtidig bruk, og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, kan du lagre den.

Legg til eller fjern kolonner i rapportene dine

Du kan legge til og fjerne kolonner i de fleste rapporter for å vise mer eller mindre informasjon enn det som vises som standard.

Trinn:

 1. Åpne en rapport.

 2. Klikk på Rediger kolonner. En rullegardinmeny viser kolonnene du kan legge til eller fjerne. Kolonnene som vises som standard, har et merke.

 3. Merk kolonnene du vil legge til. Fjern merkingen av kolonnene du vil fjerne.

Hvis du ønsker å lagre den redigerte rapporten for fremtidig bruk og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, klikker du Lagre som, angir et navn og klikker på Lagre. Deretter kan du åpne rapporten fra Egendefinerte rapporter-seksjonen på Rapporter-siden.

Eksempel: Legg til en kolonne i Økter etter referent-rapporten

Hvis du ser på Økter etter referent-rapporten og du ønsker mer spesifikke opplysninger om referenter, kan du klikke på Rediger kolonner og deretter velge Refererende nettsted.

Rapporten viser nå kolonnen du la til og opplysninger om refererende nettsteder.

Hvis dette er en rapport for éngangsbruk, kan du skrive den ut eller eksportere den. Hvis du ønsket å beholde rapporten for fremtidig bruk, og butikken din har Advanced Shopify-abonnementet eller høyere, kan du lagre den.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis