Informacje dotyczące korzystania z Shopify Protect

Jeśli w przypadku kwalifikującego się i chronionego zamówienia zostanie nieuczciwie zastosowane obciążenie zwrotne, otrzymasz zwrot kwoty obciążenia zwrotnego i powiązanej opłaty z jego tytułu. Proces obciążenia zwrotnego jest obsługiwany za Ciebie.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Shopify Protect należy zapoznać się z poniższymi uwagami.

Kwalifikujące się zamówienia

Shopify Protect chroni tylko zamówienia zawierające pozycje fizyczne wymagające wysyłki. Zamówienia na produkty cyfrowe lub zakupione online i odebrane w sklepie nie są chronione.

Status Zrealizowano

Shopify Protect chroni tylko zamówienia, które mają wszystkie pozycje bez zwrotu kosztów ze statusem Zrealizowano.

Shop Pay

Usługa Shopify Protect jest dostępna tylko dla zamówień przetwarzanych za pomocą usługi Shop Pay. Dotyczy to zamówień składanych z wykorzystaniem usługi Shop Pay jako metody przyspieszonej realizacji zakupu na innych platformach, takich jak Facebook, Instagram lub Google.

Lokalizacja i konto Shopify Payments

Aby chronić swoje zamówienia za pomocą usługi Shopify Protect, musisz mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i mieć konto Shopify Payments w Stanach Zjednoczonych.

Realizacja i śledzenie

Aby zamówienie zostało objęte ochroną, musi zostać zrealizowane z prawidłowym śledzeniem w ciągu 7 dni od jego złożenia i wysłane do klienta w ciągu 10 dni. Zamówienia ze śledzeniem dodanym po upływie terminu realizacji nie kwalifikują się do objęcia ochroną.

Adres wysyłki

Zmiana adresu wysyłki w zamówieniu po realizacji zakupu powoduje unieważnienie ochrony Shopify Protect dla takiego zamówienia.

Status Shopify Protect

Ochroną mogą zostać objęte tylko zamówienia ze statusem Shopify Protect. W celu zapewnienia ochrony sprawdź status swoich zamówień.

Obsługiwani przewoźnicy

Aby zamówienie było chronione, musi zostać zrealizowane z ważnym numerem śledzenia wydanym przez obsługiwanego przewoźnika, bezpośrednio lub za pośrednictwem usługi Shopify Shipping. Wszystkie pozycje w zamówieniu muszą zostać zrealizowane przez obsługiwanych przewoźników. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, które zostały zrealizowane przez nieobsługiwanego przewoźnika, zamówienie nie może chronione. Usługą Shopify Protect są objęci poniżsi przewoźnicy:

 • Sieć realizacji Shopify (SFN)
 • USPS
 • UPS
 • Canada Post
 • DHL Express
 • FedEx
 • TForce Final Mile
 • Lone Star Overnight
 • United Delivery Service
 • CDL Last Mile
 • Lasership
 • GLS
 • Ontrac

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo