Obsługa obciążeń zwrotnych za pomocą usługi Shopify Protect

Na tej stronie możesz dowiedzieć się, jak postępować w przypadku wystąpienia obciążeń zwrotnych oraz zabezpieczyć się przed powodami obciążeń zwrotnych określonych jako fałszywe i nierozpoznane w transakcjach realizowanych za pomocą usługi Shop Pay. W przypadku otrzymania obciążenia zwrotnego przebieg procesu jego obsługi zależy od tego, czy zamówienie było objęte ochroną Shopify Protect, oraz od powodu obciążenia zwrotnego.

Dowiedz się więcej o zapobieganiu obciążeniom zwrotnym i procedurom wyjaśniającym.

Fałszywe lub nierozpoznane obciążenia zwrotne w przypadku zabezpieczonych zamówień

Obciążenie zwrotne jest uznawane za fraudulent, gdy posiadacz karty twierdzi, że nie autoryzował obciążenia. Jest to częsty powód obciążeń zwrotnych i może wystąpić w przypadku kradzieży karty. Obciążenie zwrotne jest oznaczone jako unrecognized, gdy klient nie rozpoznaje nazwiska lub lokalizacji sprzedawcy na wyciągu z karty kredytowej.

W przypadku fałszywego lub nierozpoznanego obciążenia zwrotnego dotyczącego chronionego zamówienia nie musisz wykonywać żadnych działań. Oto, co dzieje się na Twoim koncie:

  • Twoje konto jest obciążane sporną kwotą i opłatą za obciążenie zwrotne.
  • Sporna kwota i opłata za obciążenie zwrotne są Ci natychmiast zwracane w formie uznania.
  • Jeśli bank posiadacza karty rozstrzygnie spór dotyczący obciążenia zwrotnego na Twoją korzyść, sporna kwota i opłata zostaną Ci zwrócone, a Shopify anuluje uznanie z Shopify Protect.

Możesz sprawdzić obciążenia i uznania, przechodząc w panelu administracyjnym Shopify do strony Wypłaty, a następnie klikając opcję Transakcje.

Fałszywe lub nierozpoznane obciążenia zwrotne w przypadku niezabezpieczonych zamówień

W przypadku fałszywego obciążenia zwrotnego dotyczącego niechronionego zamówienia proces rozstrzygania kwestii obciążenia zwrotnego jest taki sam, jak typowy proces. Sporna kwota i opłata za obciążenie zwrotne nie są zwracane, chyba że firma obsługująca kartę kredytową rozstrzygnie spór na Twoją korzyść.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu obciążeniami zwrotnymi i zapytaniami o obciążenia zwrotne w przypadku niezabezpieczonych zamówień.

Inne rodzaje obciążeń zwrotnych dotyczących chronionych lub niechronionych zamówień

Mimo iż fałszywe i nierozpoznane obciążenia zwrotne są najczęstszym rodzajem obciążenia zwrotnego, klienci mogą również zakwestionować płatność kartą kredytową z różnych powodów. Mogą oni twierdzić, że nie otrzymali produktu lub że produkt był wadliwy, uszkodzony lub niezgodny z opisem. Należy pamiętać, że usługa Shopify Protect nie chroni przed obciążeniami zwrotnymi tego rodzaju.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu obciążeniami zwrotnymi i procedurami wyjaśniającymi w przypadku innych typów obciążeń zwrotnych, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą zarządzania obciążeniami zwrotnymi i procedurami wyjaśniającymi.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo