Filtrowanie zamówień według statusu ochrony

Na tej stronie możesz dowiedzieć się, jak filtrować zamówienia na podstawie ich statusu Shopify Protect. Korzystając z filtra Status Shopify Protect, możesz szybko zidentyfikować zamówienia, które kwalifikują się do ochrony, zamówienia, które są już zabezpieczone, oraz zamówienia, które nie są zabezpieczone.

Zamówienie złożone w sklepie jest sprawdzane w celu ustalenia, czy kwalifikuje się do objęcia ochroną w ramach usługi Shopify Protect. Jeśli zamówienie kwalifikuje się, na stronie zamówienia wyświetla się sekcja Shopify Protect ze statusem zamówienia.

Przegląd różnych statusów zamówienia Shopify Protect

Status zamówienia Shopify Protect.
Status zamówienia Definicja
Shopify Protect Ten status wskazuje, że usługa Shopify Protect jest dostępna dla zamówienia. W celu zapewnienia ochrony musisz zrealizować zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia, dodać informacje o śledzeniu i przekazać zamówienie przewoźnikowi w ciągu 10 dni od jego złożenia.
Chronione przez Shopify Protect Status ten wskazuje, że zamówienie zostało zrealizowane i przekazane przewoźnikowi w podanym przedziale czasu. W przypadku wystąpienia obciążenia zwrotnego w zamówieniu usługa Shopify Protect weryfikuje, czy nie jest to fałszywe lub nierozpoznane obciążenie zwrotne.
Niechronione przez Shopify Protect Status ten wskazuje, że zamówienie nie zostało zrealizowane w określonym przedziale czasu lub że wnioskowano o obciążenie zwrotne dla zamówienia, przy czym nie jest to fałszywe ani nierozpoznane obciążenie. Obciążenia zwrotne dotyczące zamówienia są obsługiwane w ramach standardowego procesu.

Jeśli zamówienie nie kwalifikuje się do objęcia ochroną w ramach usługi Shopify Protect, na stronie zamówienia wyświetla się analiza ryzyka zamiast statusu Shopify Protect. Możesz użyć filtrów na stronie Zamówienia, aby znaleźć zamówienia na podstawie ich statusu Shopify Protect.

Filtruj zamówienia według statusu ochrony

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
  2. Kliknij Filtruj.
  3. Kliknij Shopify Protect.
  4. Kliknij status, według którego chcesz filtrować:
    • Ochrona aktywna: Ten filtr wyświetla zamówienia kwalifikujące się do objęcia ochroną Shopify Protect.
    • Zabezpieczone: Ten filtr wyświetla zamówienia, które są już zabezpieczone przez usługę Shopify Protect.
    • Niezabezpieczone: Ten filtr wyświetla zamówienia, które nie są zabezpieczone przez usługę Shopify Protect.

Możesz także połączyć filtr Status Shopify Protect z innymi filtrami, takimi jak Status realizacji, aby utworzyć niestandardowe wyszukiwania i usprawnić proces realizacji zamówień.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo