Filtrere bestillinger etter beskyttelsesstatus

På denne siden kan du finne ut hvordan du filtrerer bestillinger basert på Shopify Protect-status. Ved å bruke filteret Shopify Protect-status kan du raskt identifisere bestillinger som er kvalifisert for beskyttelse, bestillinger som allerede er beskyttet og bestillinger som ikke er beskyttet.

Når en bestilling legges inn i butikken, går den gjennom en vurderingsprosess for å avgjøre om den er kvalifisert for Shopify Protect. Hvis en bestilling er kvalifisert, vises seksjonen Shopify Protect på bestillingssiden, der statusen for bestillingen er oppgitt.

Oversikt over de ulike bestillingsstatusene for Shopify Protect

Shopify Protect-bestillingsstatus.
Bestillingsstatus Definisjon
Shopify Protect Denne statusen indikerer at Shopify Protect er tilgjengelig for bestillingen. For å sikre beskyttelse må bestillingen oppfylles innen syv dager fra den er lagt inn, det må registreres sporingsinformasjon og bestillingen må være levert til transportøren innen ti dager etter at den er lagt inn.
Beskyttet av Shopify Protect Denne statusen indikerer at bestillingen er oppfylt og levert til transportøren innenfor den angitte tidsrammen. Hvis det kommer en tilbakebetaling for bestillingen, vil falske og ikke-gjenkjente tilbakebetalinger håndteres med Shopify Protect.
Ikke beskyttet av Shopify Protect Denne statusen indikerer at bestillingen ikke ble oppfylt innen den angitte tidsrammen, eller at det er registrert en tilbakebetaling for bestillingen av en annen årsak enn falske eller ikke-gjenkjente tilbakebetalinger. Tilbakebetalinger for bestillingen håndteres gjennom den vanlige prosessen.

Hvis en bestilling ikke er kvalifisert for Shopify Protect, vil det vises en risikoanalyse på bestillingssiden i stedet for en Shopify Protect-status. Du kan bruke filtre på siden Bestillinger for å finne bestillinger basert på Shopify Protect-status.

Filtrere bestillinger etter beskyttelsesstatus

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
  2. Klikk på Filter.
  3. Klikk Shopify Protect.
  4. Klikk på statusen du vil filtrere etter:
    • Beskyttelse aktiv: Dette filteret viser bestillinger som er kvalifisert for Shopify Protect.
    • Beskyttet: Dette filteret viser bestillinger som allerede er beskyttet av Shopify Protect.
    • Ikke beskyttet: Dette filteret viser bestillinger som ikke er beskyttet av Shopify Protect.

Du kan også kombinere filteret Shopify Protect-status med andre filtre, som Oppfyllelsesstatus, for å opprette egendefinerte søk og effektivisere prosessen for bestillingsoppfyllelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis