การกรองคำสั่งซื้อตามสถานะการคุ้มครอง

ในหน้านี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองคำสั่งซื้อของคุณตามสถานะ Shopify Protect ได้ การใช้ตัวกรองตามสถานะ Shopify Protect คุณจะสามารถระบุคำสั่งซื้อที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง คำสั่งซื้อที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว และคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับความคุ้มครองได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่มีการสร้างคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณแล้ว ระบบจะตรวจสอบคำสั่งซื้อนั้นเพื่อตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ใช้ Shopify Protect หรือไม่ หากคำสั่งซื้อดังกล่าวมีสิทธิ์ ส่วน Shopify Protect จะแสดงบนหน้าคำสั่งซื้อเพื่อระบุสถานะของคำสั่งซื้อ

ภาพรวมของสถานะคำสั่งซื้อที่แตกต่างกันของ Shopify Protect

สถานะคำสั่งซื้อของ Shopify Protect
สถานะคำสั่งซื้อ ความหมาย
Shopify Protect สถานะนี้บ่งบอกว่าคุณสามารถใช้ Shopify Protect สำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความคุ้มครอง คุณจะต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ เพิ่มข้อมูลการติดตาม และส่งคำสั่งซื้อนั้นไปถึงผู้ขนส่งภายใน 10 วันนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ
ได้รับการคุ้มครองจาก Shopify Protect สถานะนี้บ่งชี้ว่ามีการจัดการคำสั่งซื้อและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีการเรียกคืนยอดเงินคำสั่งซื้อ Shopify Protect จะจัดการการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการเรียกคืนยอดเงินที่ไม่รู้จัก
ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก Shopify Protect สถานะนี้บ่งชี้ว่าคำสั่งซื้อไม่ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่กำหนด หรือมีการยื่นเรื่องการเรียกคืนยอดเงินคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการฉ้อโกงหรือที่ไม่รู้จักโดยจะใช้กระบวนการทั่วไปในการจัดการกับการเรียกคืนยอดเงินของคำสั่งซื้อ

หากคำสั่งซื้อไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shopify Protect หน้าคำสั่งซื้อจะแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงแทนสถานะ Shopify Protectคุณสามารถใช้ตัวกรองในหน้าคำสั่งซื้อ เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อตามสถานะ Shopify Protect

กรองคำสั่งซื้อตามสถานะการคุ้มครอง

  1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
  2. คลิกฟิลเตอร์
  3. คลิก “Shopify Protect
  4. คลิกสถานะที่คุณต้องการกรอง ซึ่งได้แก่:
    • การคุ้มครองเปิดใช้งานอยู่ ตัวกรองนี้แสดงคำสั่งซื้อที่มีสิทธิ์ใช้งาน Shopify Protect
    • ได้รับการคุ้มครอง: ตัวกรองนี้แสดงคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองโดย Shopify Protect แล้ว
    • ไม่ได้รับการคุ้มครอง: ตัวกรองนี้แสดงคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย Shopify Protect

คุณยังสามารถรวมตัวกรองสถานะ Shopify Protect เข้ากับตัวกรองอื่นๆ เช่น สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อสร้างการค้นหาที่กำหนดเองและปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี