การเปลี่ยนจาก Fraud Protect เป็น Shopify Protect

ในหน้านี้ คุณสามารถดูวิธีใช้ Shopify Protect แทน Fraud Protect เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากเหตุผลการเรียกคืนยอดเงินโดยฉ้อโกงและที่ไม่รู้จักในธุรกรรมที่ใช้ Shop Pay

เปลี่ยนจาก Fraud Protect เป็น Shopify Protect

หาก Fraud Protect เปิดใช้งานแล้วในร้านค้าของคุณและต้องการเปลี่ยนไปใช้ Shopify Protect คุณจะมีตัวเลือกสองตัวเลือก

  1. ใช้งาน Fraud Protect ต่อไป: หากคุณต้องการใช้งาน Fraud Protect ต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ โดยคำสั่งซื้อของคุณบน Shopify Payments จะยังได้รับความคุ้มครองต่อไปจากการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง โดยมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่ได้รับความคุ้มครอง
  2. เปลี่ยนไปใช้งาน Shopify Protect: หากคุณต้องการใช้ Shopify Protect คุณจะต้องปิดใช้งาน Fraud Protect อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหลังจากที่คุณปิดใช้งาน Fraud Protect แล้ว ระบบจะไม่สามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้หากปิดใช้งาน Fraud Protect แล้ว Shopify Payments ของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อบน Shop Pay ของคุณจะได้รับความคุ้มครองจากการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อควรพิจารณาก่อนที่คุณจะปิดใช้งาน Fraud Protect

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้งานทั้ง Shopify Protect และ Fraud Protect พร้อมๆ กันได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งาน Fraud Protect ต่อไปหรือปิดใช้งาน แล้วเปลี่ยนไปใช้งาน Shopify Protect

นอกจากนี้ คำสั่งซื้อทุกรายการที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างที่เปิดใช้งาน Fraud Protect จะได้รับความคุ้มครองต่อไปตามเดิม แม้ว่าคุณจะปิดใช้งานไปแล้ว ตัวกรองสถานะการปกป้องจะยังคงอยู่ในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อช่วยให้คุณระบุคำสั่งซื้อที่ได้รับการปกป้องในขณะที่ Fraud Protect เปิดใช้งานอยู่ได้

ปิดใช้งาน Fraud Protect

  1. ตรวจสอบผลกระทบของการปิดใช้งาน Fraud Protect
  2. ยืนยันว่าคุณได้เปิดใช้งาน Shop Pay ในร้านค้าของคุณแล้ว
  3. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
  4. คลิก ผู้ให้บริการการชำระเงิน
  5. ถัดจาก Fraud Protect สำหรับ Shopify Payments ให้คลิก ปิดใช้งาน Fraud Protect
  6. คลิก ยืนยันการปิดใช้งาน

ป้องกันคำสั่งซื้อด้วย Shopify Protect

หากต้องการปกป้องคำสั่งซื้อโดยใช้ Shopify Protect คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับการปกป้องคำสั่งซื้อโดยใช้ Shopify Protect

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี