Chuyển từ Fraud Protect sang Shopify Protect

Trên trang này, bạn có thể khám phá cách sử dụng Shopify Protect thay vì Fraud Protect để tự bảo vệ bản thân khỏi những lý do bồi hoàn do gian lận và không nhận ra trong giao dịch sử dụng Shop Pay.

Chuyển từ Fraud Protect sang Shopify Protect

Nếu bạn đã kích hoạt Fraud Protect cho cửa hàng và muốn chuyển sang Shopify Protect, bạn có hai tùy chọn:

  1. Tiếp tục sử dụng Fraud Protect: Nếu muốn tiếp tục sử dụng Fraud Protect thì bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Đơn hàng trên Shopify Payments sẽ tiếp tục được bảo vệ khỏi bồi hoàn do gian lận, kèm theo một khoản phí áp dụng cho đơn hàng được bảo vệ.
  2. Chuyển sang Shopify Protect: Nếu muốn sử dụng Shopify Protect thì bạn cần hủy kích hoạt Fraud Protect. Tuy nhiên, lưu ý rằng sau khi hủy kích hoạt Fraud Protect, bạn sẽ không thể kích hoạt lại. Nếu hủy kích hoạt Fraud Protect, Shopify Payments sẽ không còn được bảo vệ cho bạn. Tuy nhiên, đơn hàng trên Shop Pay được bảo vệ miễn phí khỏi tiền bồi hoàn do gian lận.

Những lưu ý trước khi hủy kích hoạt Fraud Protect

Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng cả Shopify Protect và Fraud Protect cùng lúc. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Fraud Protect hoặc hủy kích hoạt và chuyển sang Shopify Protect.

Ngoài ra, tất cả đơn hàng được bảo vệ khi Fraud Protect còn đang hoạt động sẽ tiếp tục được bảo vệ ngay cả sau khi hủy kích hoạt. Bạn vẫn còn bộ lọc Trạng thái bảo vệ trên trang Đơn hàng để giúp bạn xác định các đơn hàng được bảo vệ trong thời gian Fraud Protect còn hoạt động.

Hủy kích hoạt Fraud Protect

  1. Xem xét các tác động của việc hủy kích hoạt Fraud Protect.
  2. Xác nhận Shop Pay đã được kích hoạt cho cửa hàng.
  3. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
  4. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
  5. Cạnh Fraud Protect dành cho Shopify Payments, nhấp vào Hủy kích hoạt Fraud Protect.
  6. Nhấp vào Confirm deactivation (Xác nhận hủy kích hoạt).

Bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect

Để bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect, bạn cần làm theo các bước được nêu trong tài liệu bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí