Những điều cần cân nhắc khi sử dụng Shopify Protect

Nếu đơn hàng đủ điều kiện và được bảo vệ nhận được tiền bồi hoàn do hành vi gian lận, bạn sẽ được hoàn trả số tiền bồi hoàn và phí bồi hoàn tương ứng. Quy trình bồi hoàn được xử lý cho bạn.

Trước khi bắt đầu sử dụng Shopify Protect, bạn cần nắm được những điều cần lưu ý sau.

Đơn hàng đủ điều kiện

Shopify Protect chỉ bảo vệ đơn hàng có mặt hàng hiện vật cần vận chuyển. Các đơn hàng có sản phẩm kỹ thuật số hoặc đơn hàng đã mua trực tuyến và được khách hàng đến lấy tại cửa hàng sẽ không được bảo vệ.

Trạng thái đã thực hiện

Shopify Protect chỉ bảo vệ đơn hàng có tất cả mục hàng không hoàn tiền ở trạng thái Đã thực hiện.

Shop Pay

Shopify Protect chỉ dành cho đơn hàng được xử lý qua Shop Pay. Trong đó bao gồm các đơn hàng được đặt qua trang thanh toán nhanh Shop Pay trên các nền tảng khác như Facebook, Instagram hoặc Google.

Địa điểm và tài khoản Shopify Payments

Để bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect, bạn phải ở Hoa Kỳ và có tài khoản Shopify Payments tại Hoa Kỳ.

Thực hiện và theo dõi

Phải thực hiện đơn hàng được theo dõi hợp lệ trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng và vận chuyển đến khách hàng trong vòng 10 ngày để được bảo vệ. Đơn hàng được thêm tính năng theo dõi sau thời hạn thực hiện sẽ không đủ điều kiện được bảo vệ.

Địa chỉ giao hàng

Nếu thay đổi địa chỉ giao hàng sau khi thanh toán, phạm vi bảo hiểm của Shopify Protect đối với đơn hàng sẽ bị vô hiệu.

Trạng thái Shopify Protect

Chỉ những đơn hàng có Trạng thái Shopify Protect mới đủ điều kiện được bảo vệ. Luôn kiểm tra trạng thái đơn hàng để chắc chắn được bảo vệ.

Hãng vận chuyển được hỗ trợ

Để được bảo vệ, đơn hàng phải được thực hiện bằng mã theo dõi hợp lệ của hãng vận chuyển được hỗ trợ, trực tiếp hoặc qua Shopify Shipping. Tất cả mặt hàng trong đơn hàng phải do hãng vận chuyển được hỗ trợ thực hiện. Đơn hàng sẽ không được bảo vệ nếu chứa mặt hàng do hãng vận chuyển không hỗ trợ thực hiện. Shopify Protect hỗ trợ các hãng vận chuyển sau:

 • Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN)
 • USPS
 • UPS
 • Canada Post
 • DHL Express
 • FedEx
 • TForce Final Mile
 • Lone Star Overnight
 • United Delivery Service
 • CDL Last Mile
 • Lasership
 • GLS
 • Ontrac

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí