Lọc đơn hàng theo trạng thái bảo vệ

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu cách lọc đơn hàng dựa trên trạng thái Shopify Protect. Với bộ lọc Trạng thái Shopify Protect, bạn có thể nhanh chóng xác định các đơn hàng đủ điều kiện được bảo vệ, đơn hàng đã được bảo vệ và các đơn hàng không được bảo vệ.

Sau khi được đặt trong cửa hàng, đơn hàng sẽ trải qua quy trình đánh giá để xác định xem đơn hàng có đủ điều kiện sử dụng Shopify Protect hay không. Nếu đơn hàng đủ điều kiện, mục Shopify Protect sẽ hiển thị trên trang đơn hàng và cho biết trạng thái đơn hàng.

Tổng quan về các trạng thái đơn hàng của Shopify Protect

Trạng thái đơn hàng Shopify Protect.
Trạng thái đơn hàng Định nghĩa
Shopify Protect Trạng thái này cho biết đơn hàng có thể sử dụng Shopify Protect. Để chắc chắn được bảo vệ, bạn cần thực hiện đơn hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt hàng, thêm thông tin theo dõi và giao đơn hàng cho hãng vận chuyển trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt hàng.
Được Shopify Protect bảo vệ Trạng thái này cho biết đơn hàng đã được thực hiện và chuyển cho hãng vận chuyển trong khung thời gian quy định. Nếu có yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng, những yêu cầu bồi hoàn do gian lận và không nhận ra sẽ được xử lý bằng Shopify Protect.
Không được Shopify Protect bảo vệ Trạng thái này cho biết đơn hàng không được thực hiện trong khung thời gian quy định, hoặc đã có yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng vì lý do khác ngoài hành vi gian lận hoặc không nhận ra. Yêu cầu bồi hoàn của đơn hàng sẽ được xử lý qua quy trình thông thường.

Nếu đơn hàng không đủ điều kiện sử dụng Shopify Protect, trang đơn hàng sẽ hiển thị phân tích rủi ro thay vì trạng thái Shopify Protect. Bạn có thể sử dụng bộ lọc trên trang Đơn hàng để tìm đơn hàng dựa trên trạng thái Shopify Protect.

Lọc đơn hàng theo trạng thái bảo vệ

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào Lọc.
  3. Nhấp vào Shopify Protect.
  4. Nhấp vào trạng thái bạn muốn lọc theo:
    • Sẵn sàng bảo vệ: Bộ lọc này hiển thị các đơn hàng đủ điều kiện sử dụng Shopify Protect.
    • Được bảo vệ: Bộ lọc này hiển thị các đơn hàng đã được Shopify Protect bảo vệ.
    • Không được bảo vệ: Bộ lọc này hiển thị các đơn hàng không được Shopify Protect bảo vệ.

Bạn cũng có thể kết hợp bộ lọc Trạng thái Shopify Protect với các bộ lọc khác như Trạng thái thực hiện để tạo tìm kiếm tùy chỉnh và tối ưu hóa quy trình thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí