Bytte fra Fraud Protect til Shopify Protect

På denne siden kan du utforske hvordan du bruker Shopify Protect i stedet for Fraud Protect for å beskytte deg mot falske og ikke-gjenkjente tilbakebetalinger i transaksjoner som bruker Shop Pay.

Bytt fra Fraud Protect til Shopify Protect

Hvis Fraud Protect allerede er aktivert for butikken og du ønsker å bytte til Shopify Protect, har du to alternativer:

  1. Fortsett å bruke Fraud Protect: Hvis du ønsker å fortsette å bruke Fraud Protect, trenger du ikke å gjøre noe. Bestillingene dine gjennom Shopify Payments vil fortsatt være beskyttet mot falske tilbakebetalinger, og det legges til en avgift for beskyttede bestillinger.
  2. Bytt til Shopify Protect: Hvis du foretrekker å bruke Shopify Protect, må du deaktivere Fraud Protect. Det er imidlertid viktig å merke seg at Fraud Protect ikke kan aktiveres på nytt hvis du deaktiverer det. Ved å deaktivere Fraud Protect vil ikke Shopify Payments lenger være beskyttet. Bestillinger gjennom Shop Pay er imidlertid beskyttet mot falske tilbakebetalinger uten ekstra kostnad.

Vurderinger før du deaktiverer Fraud Protect

Det er viktig å merke seg at du ikke kan bruke både Shopify Protect og Fraud Protect samtidig. Du kan velge å fortsette å bruke Fraud Protect, eller deaktivere det og bytte til Shopify Protect.

I tillegg vil alle bestillinger som var beskyttet mens Fraud Protect var aktivt fortsatt være beskyttet, selv etter deaktiveringen. Du vil fortsatt ha filteret Beskyttelsesstatusen på siden Bestillinger for å gjøre det enkelt å finne bestillinger som var beskyttet i den tiden Fraud Protect var aktivt.

Deaktiver Fraud Protect

  1. Gå gjennom konsekvensene av å deaktivere Fraud Protect.
  2. Bekreft at Shop Pay er aktivert i butikken.
  3. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
  4. Klikk Betalingsleverandører.
  5. Ved siden av Fraud Protect for Shopify Payments klikker du Deaktiver Fraud Protect.
  6. Klikk Bekreft deaktivering.

Beskytt en bestilling med Shopify Protect

For å beskytte en bestilling med Shopify Protect, må du følge trinnene som er oppsummert i dokumentasjonen for beskyttelse av bestillinger med Shopify Protect.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis