การป้องกันคำสั่งซื้อด้วย Shopify Protect

ในหน้านี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการปกป้องคำสั่งซื้อด้วย Shopify Protect

ข้อกำหนดในการปกป้องคำสั่งซื้อด้วย Shopify Protect

หากต้องการปกป้องคำสั่งซื้อด้วย Shopify Protect คุณต้อง:

 • จัดการคำสั่งซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ
 • เพิ่มข้อมูลการติดตาม รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งด้วย
 • จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ให้บริการขนส่งภายใน 10 วันนับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ

ก่อนที่คุณจะดำเนินการปกป้องคำสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Shop Pay ในร้านค้าของคุณแล้ว รวมถึงคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดในการใช้บริการ Shopify Protect แล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่คุณต้องการป้องกัน
 3. ให้จัดการคำสั่งซื้อ ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ จัดส่งคำสั่งซื้อโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งที่คุณใช้บริการ

  • หากคุณใช้ Shopify Shipping ให้เลือกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ
  • หากคุณใช้งานผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่ Shopify Shipping ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. คลิก “จัดการสินค้า
   2. ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุจากผู้ให้บริการจัดส่งของคุณ จากนั้นเลือกชื้อผู้ให้บริการขนส่ง URL การติดตามจะปรากฏในอีเมลยืนยันการจัดส่งและอีเมลอัปเดตสถานะการจัดส่งของลูกค้า ทั้งนี้ บริการบางอย่างอาจแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุในหน้าคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบทันทีที่มีการจัดการคำสั่งซื้อ ให้เลือกส่งรายละเอียดการจัดส่งไปยังลูกค้าของคุณตอนนี้

 5. ยืนยันการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว

  • หากคุณใช้งาน Shopify Shipping ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เลือกบริการจัดส่ง
   2. คลิก ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

- หากคุณใช้ผู้ขนส่งอื่นนอกเหนือจาก Shopify Shipping ให้คลิกที่จัดการสินค้า

 1. ภายใน 10 วันหลังจากมีการสั่งซื้อ ให้จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือกไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี