Hantera chargebacks med Shopify Protect

På den här sidan kan du lära dig hur du tar itu med chargebacks och skyddar dig mot bedrägliga och okända chargeback-orsaker för transaktioner som använder Shop Pay. Om du får en chargeback varierar processen för att svara på chargebacken beroende på om ordern skyddades av Shopify Protect och orsaken till chargebacken.

Mer information om hur du förhindrar chargebacks och förfrågningar.

Bedrägliga eller okända chargebacks på skyddade ordrar

En chargeback betraktas som fraudulent när kortinnehavaren hävdar att denne inte godkände avgiften. Detta är en vanlig orsak till chargebacks och kan förekomma om kortet blivit stulet. En unrecognized chargeback sker när en kund inte känner igen handlarens namn eller plats på betalkortsutdraget.

Du behöver inte vidta några åtgärder om en bedräglig eller okänd chargeback görs för en skyddad order. Det här är vad som händer på ditt konto:

  • Det omtvistade beloppet och chargeback-avgiften debiteras från ditt konto.
  • Det omtvistade beloppet och chargeback-avgiften återbetalas omedelbart till dig som kredit.
  • Om kortinnehavarens bank löser chargebacken till din fördel returneras det omtvistade beloppet och avgiften till dig och Shopify upphäver krediten från Shopify Protect.

Du kan granska debiteringar och krediteringar genom att gå till din Shopify-admin, navigera till utbetalningssidan och sedan klicka på Transaktioner.

Bedrägliga eller okända chargebacks på oskyddade ordrar

Om en bedräglig chargeback begärs för en order som inte är skyddad så är processen för att reda ut chargebacken den samma som den typiska processen. I så fall återbetalas inte det omtvistade beloppet och chargebackavgiften till dig, om inte kreditkortsföretaget löser tvisten till din fördel.

Läs mer om hur du hanterar chargebacks och förfrågningar för chargebacks på oskyddade ordrar.

Andra typer av chargebacks för skyddade eller oskyddade order

Även om bedrägliga och okända chargebacks är de vanligaste typerna kan kunder bestrida en betalning med sitt betalkort av olika skäl. Detta kan inkludera påståenden om att produkten inte erhållits eller att produkten var defekt, skadad eller inte som beskriven. Det är viktigt att notera att Shopify Protect inte skyddar mot dessa typer av chargebacks.

Om du vill veta mer om hur du hanterar chargebacks och förfrågningar för andra typer av chargebacks, se dokumentationen för att hantera chargebacks och förfrågningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis