Drukarka paragonów Star Micronics TSP100IIIW (WiFi)

Numer modelu: 39464790

Gdzie kupić drukarkę paragonów TSP100IIIW WiFi

Drukarka paragonów Star Micronics TSP100IIIW Wifi jest dostępna w Shopify Hardware Store.

Zakup papieru do drukarki

Do drukarki nadają się wszystkie rolki papieru termicznego o następujących wymiarach:

 • Szerokość: 3 1/8" (80 mm)
 • Długość: do 230 stóp (70 m).

Aby poznać sposób ładowania papieru do drukarki paragonów, zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu producenta.

Podłącz drukarkę WiFi

Musisz podłączyć drukarkę do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.

 2. Drugą końcówkę podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po załadowaniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Instalacja i konfiguracja

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania.

 2. Jeśli drukarka została już skonfigurowana dla innej sieci WiFi, wprowadź ustawienia sieciowe drukarki.

 3. Postępuj zgodnie z przewodnikiem Star Micronics, aby podłączyć drukarkę do iPada.

 4. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję > Ustawienia.

 5. Naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.

 6. Sprawdź, czy Twoja drukarka wyświetla się jako podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Zainicjuj ustawienia sieciowe drukarki

Jeśli chcesz połączyć drukarkę z nową siecią WiFi, musisz zainicjować ustawienia sieciowe drukarki.

Po zainicjowaniu drukarki ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych. Musisz ponownie skonfigurować używane ustawienia, np. ustawienia sieci bezprzewodowej i hasła.

Kroki:

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RST podczas włączania drukarki.

 3. Przytrzymaj przycisk RST do momentu dwukrotnego zresetowania drukarki. Przy resetowaniu słyszalne są dźwięki pracy urządzenia.

 4. Wyłącz drukarkę.

Drukarka TSP100IIIW przestała działać

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z drukarką:

 1. Upewnij się, że Twoja sieć WiFi jest poprawnie skonfigurowana.

 2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Drukarka wymaga dobrego sygnału internetowego.

 3. Sprawdź, czy Twoja drukarka pojawia się na ekranie ustawień Sprzęt w aplikacji Shopify POS. Jeśli drukarka jest podłączona w nieprawidłowy sposób, będzie niewidoczna na ekranie ustawień lub pojawi się jako „Rozłączona”.

 4. Spróbuj wyłączyć, a następnie włączyć drukarkę. Spowoduje to zrestartowanie drukarki, co zazwyczaj naprawia wszelkie związane z nią problemy.

 5. Aby debugować drukarkę, wyłącz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk FEED. Trzymając wciśnięty przycisk FEED, włącz ponownie drukarkę. Poczekaj, aż drukarka wydrukuje informacje o oprogramowaniu sprzętowym, a następnie zwolnij przycisk Feed. Drukarka spróbuje połączyć się z Internetem, po czym wydrukuje kolejne informacje diagnostyczne. Przejrzyj wydruki, sprawdzając, czy którykolwiek z problemów pasuje do wyświetlonego tekstu:

- W adresie IP pod sekcją „Aktualny status parametrów IP” podane są zera.

Najpierw wyłącz drukarkę, odczekaj pięć sekund i włącz ją ponownie. Spróbuj powtórzyć proces debugowania.

Jeśli to nie zadziała, potwierdź, że postępowałeś(-aś) zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i konfiguracji drukarki. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do zasilania i do sieci bezprzewodowej.

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie będzie skuteczne, skontaktuj się z dostawcą Internetu. Być może wystąpił problem z konfiguracją Internetu.

Miga czerwony wskaźnik ERROR

Jest to spowodowane brakiem papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę. Powinien wyłączyć się wskaźnik ERROR, a włączyć wskaźnik READY.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosowywać paragony

Możesz dostosować zarówno podstawowy układ paragonu, jak i opis transakcji.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania drukarki paragonów Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)

Shopify POS nie współpracuje z wieloma TSP100IIIW (Wifi) drukarkami paragonów jednocześnie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo