Shopify Audiences-rapportering

Du kan använda informationen i rapporterna för att spåra effekterna av Shopify Audiences på ditt företag. Använd informationen i rapporterna för att hjälpa dig att optimera annonskampanjens resultat. Data i rapporterna baseras på UTC-tid och uppdateras dagligen.

Få tillgång till Shopify Audiences-rapporter

Du kan komma åt rapporter för följande målgrupper:

Eftersom målgrupperna med Lägre avsikt, högre räckvidd är skapade av Facebook och Google är rapporter inte tillgängliga i Shopify Audiences-appen. Du kan komma åt rapporter för målgrupper med Lägre avsikt, högre räckvidd i din Facebook Ads eller Google Ads annonshanterare.

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Audiences.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Översikt.

 5. Klicka på den målgrupp för vilken du vill visa detaljerad rapport.

 6. Valfritt: Klicka på datumväljaren för att välja ett annat datumintervall.

 7. VValfritt: För att se antalet icke-relaterade beställningar som är exkluderade från målgruppsbeställningarna och försäljningsstatistiken, håll muspekaren över Ordrar och klicka sedan på Se mer.

 8. Valfritt: Om du vill visa ordrar som överlappar andra målgrupper klickar du på Andra målgrupper i avsnittet Åtgärdad överlappning.

Förstå Shopify Audiences-rapporter

Målgruppsrapporter kan hjälpa dig att förstå Shopify Audiences påverkan på ditt företag. När det är tillgängligt visas följande viktiga mätvärden som mäter dina målgruppers prestanda:

 • Ordrar
 • Försäljning
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Nya kunder
 • Sålda topprodukter

Eventuell orderöverlappning löses när ordern läggs. Om en order läggs av en kund som befinner sig i mer än en målgrupp, fördelas ordern och försäljningsbeloppet mellan varje målgrupp. Om en kund till exempel är i fyra målgrupper och lägger en order kommer varje målgrupp att tillskrivas en kvarts av ordern och försäljningsbeloppet.

Mätvärdena i rapporten definieras som följande.

Mätvärdesdefinitioner för Shopify Audiences-rapporter
Mätvärden Definition
Ordrar Det beräknade antalet ordrar som gjorts av kunder som finns i den valda målgruppen. Ordrar inkluderas om de läggs medan en annonskampanj körs och upp till sju dagar efter att kampanjen slutar.
Försäljning Beräknad mängd försäljning från ordrar som gjorts av kunder som finns i den valda målgruppen. Försäljning ingår om de läggs medan en annonskampanj körs och upp till sju dagar efter att kampanjen slutar.

Försäljningsvärdet beräknas med hjälp av följande formel: Total försäljning = bruttoförsäljning (exklusive presentkortsförsäljning) - rabatter - monetära returer + skatter + fraktkostnader
Genomsnittligt ordervärde Försäljningsbelopp delat med antalet ordrar som gjorts av kunder som finns i den valda målgruppen. Försäljning och ordrar inkluderas om de läggs medan en annonskampanj körs och upp till sju dagar efter att kampanjen slutar.
Nya kunder Det beräknade antalet nya kunder i din butik som finns i den valda målgruppen.
Sålda topprodukter De produkter som köps mest av kunder som finns i den valda målgruppen.

Orderattribution

En unik tillskrivningsmodell används för att tillhandahålla resultatrapportering för dina annonskampanjer som använder exporterade målgrupper. Målgruppsresultat spåras genom att matcha kundens e-postadress från ordrar i din butik till e-postadresser till köpare i exporterade målgrupper som kan ha köpt dina produkter efter att ha presenterats en annons. För att undvika vanliga begränsningar i annonsspårning, till exempel spårning över enheter, använder rapporter inte en visnings- eller klickningsattributmodell.

En order tillskrivs till en målgrupp när en kund som finns i den exporterade listan lägger en order medan annonser som använder målgruppslistan körs och upp till sju dagar efter att annonskampanjen slutar.

Om en order läggs av en kund som är i en exporterad målgrupp, men kunden sannolikt inte lade ordern som ett resultat av att ha sett din annons, tillskrivs ordern inte till en målgrupp. Dessa ordrar benämns som orelaterade ordrar och kan nås i Shopify Audiences-rapporterna. Orelaterade ordrar beräknas genom ett statistiskt urval för att ge en uppskattning av antalet ordrar som köpare i en målgrupp troligtvis skulle ha gjort utan att rikta sig till den målgruppen i en annonskampanj.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis