Ställ in hämtning för onlineordrar

Du kan ställa in alternativet för kunder att hämta sina onlineordrar i din detaljhandelsbutik, på trottoaren eller på vilken plats som helst som du väljer.

För att göra det, aktivera alternativet lokal upphämtning för varje plats där kunden kan hämta upp sin order.

Fraktkostnaden för lokal upphämtning är inställd på Gratis och kan inte ändras.

Varje upphämtningsorder kräver att du eller en anställd verifierar att varje artikel finns i lager. Efter att du har verifierat varje artikel kan du skicka en avisering till kunden om att ordern är klar. Du kan även skriva ut en följesedel att bifoga till ordern.

När en kund kommer för att hämta sin order måste du ändra orderstatusen i Shopify från ej distribuerad till distribuerad. Detta signalerar till dig och dina medarbetare att ordern har hämtats och att ingen ytterligare åtgärd krävs.

Du kan lägga till instruktioner för upphämtning och leverans genom att hantera inställningarna för upphämtningsplatser. Du kan till exempel använda hämtning för att erbjuda utkörning av ordern till trottoarkanten. När en kund lägger en order online och den anländer till din butik kan de ringa till dig och sedan kan du köra ut ordern till dem.

Behörighet

Om din butik har flera platser måste du ha aktiverat frakt från flera platser för att kunna använda upphämtningsalternativet.

Kontakta Shopify-support om du har frågor om behörighetskrav.

Kassaupplevelse

När du har aktiverat alternativet lokal upphämtning kan dina kunder välja mellan Leverera och Upphämtning i avsnittet Leveransmetod i din kassa. När de väljer Hämta upp kan de välja den plats där de vill hämta upp sin order.

Kunderna ser alternativet Upphämtning endast om de uppfyller följande krav:

 • Alla produkter i varukorgen är berättigade till att hämtas upp.
 • Alla produkter finns i lager vid en upphämtningsplats.

En kund kan inte välja att få vissa varor skickade och vissa varor hämtade på samma order. Istället ska kunden lägga två separata ordrar. Om du använder ett tema som stöder hämtningstillgänglighet kan kunden se om en produkt är tillgänglig för hämtning innan denne lägger till produkten i varukorgen.

Innan du konfigurerar lokal upphämtning

Du måste slutföra följande innan du kan erbjuda lokal upphämtning:

Om du låter en plats distribuera onlineordrar innebär detta som standard att även ordrar som inte är upphämtningsordrar kan ta lagervaror från dina upphämtnings- eller detaljhandelsplatser. Se till att du granskar din distributionsprioritet och ändrar den vid behov. Om alternativet Fortsätt sälja när det är slut i lager är valt för en produkt kan lokala upphämtningsordrar läggas för platser utan lagervaror.

Du kan även ställa in en plats som endast distribuerar upphämtningsordrar.

Konfigurera alternativet för lokal upphämtning

Du måste aktivera alternativet lokal upphämtning för varje plats där kunden kan hämta upp sina order.

I konfigureringen ingår aktivering av lokal upphämtning, att välja uppskattad upphämtningstid som kunden ser i kassan, samt att ange valfria upphämtningsinstruktioner i aviseringen Order redo för upphämtning.

Hantera inställningar för en lokal upphämtningsplats

I inställningarna för varje lokal upphämtningsplats ingår följande:

 • Aktivering eller inaktivering av lokal upphämtning.
 • Att ange eventuella instruktioner eller information relaterad till upphämtningen, som exempelvis butikens öppettider eller en påminnelse till kunden om att ta med sig en kopia av orderbekräftelsen. Informationen kommer att ingå i aviseringen som du skickar när du förbereder en order för upphämtning.
 • Val av uppskattad upphämtningstid att visa när kunden kommer till kassan. Du kan till exempel välja Vanligen redo inom 2 timmar.

Visa dina kunder tillgängligheten för upphämtning

Med vissa teman kan du visa kunder huruvida en produkt är tillgänglig för lokal hämtning. På varje produktsida visar ett hämtningstillgänglighet-avsnitt om produkten finns tillgänglig samt den beräknade tidsramen för hämtning.

När lokal hämtning är aktiverad visar produktsidan om produkten är tillgänglig för upphämtning vid en eller flera av dina lokala upphämtningsplatser. Denna information visas endast för produkter som finns i lager på minst en upphämtningsplats och har Detta är en fysisk produkt valt i avsnittet Leverans i produktvariantens information.

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Välj en produkt.

 3. Under Varianter väljer du en variant.

 4. Under Leverans markerar du Detta är en fysisk produkt.

 5. Klicka på Spara.

Om du har aktiverat lokal upphämtning för endast en plats visas plats och tillgänglig hämtning för den platsen. Kunder kan klicka på visa butiksinformation för att få veta mer om upphämtningsplatsen.

Om du har aktiverat lokal hämtning för mer än en plats visar avsnittet hämtningstillgänglighet plats och hämtningstillgänglighet för en av dina butiker. Kunder kan klicka på Kontrollera tillgänglighet i andra butiker för att kontrollera produktens tillgänglighet på alla dina platser som har hämtning aktiverat.

Den här funktionen är för närvarande tillgänglig i Dawn och flera betalda teman i Shopifys temabutik.

Anpassa e-postmeddelanden för lokal upphämtning

Som en del av den lokala upphämtningen skickas automatiskt e-postmeddelanden till kunderna om statusen för deras order.

Du kan anpassa standardtexten för varje avisering.

Kunder som väljer att hämta sina order får följande e-postaviseringar:

 • Orderbekräftelse
 • Ordern är klar för upphämtning
 • Order upphämtad

Anpassa aviseringen för beställningsbekräftelse

Skräddarsy aviseringen Ordern är redo för upphämtning

Du kan skräddarsy innehållet i aviseringen Ordern är redo för upphämtning för varje plats.

Skräddarsy aviseringen Orden upphämtad

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis