การตั้งค่า Shopify Markets Pro

หลังจากที่คุณอัปเกรด Markets Pro แล้ว คุณจะต้องจัดเตรียมและตั้งค่าร้านค้าสำหรับลูกค้านานาชาติของคุณ

เมื่อคุณเริ่มขายสินค้าของคุณในตลาดระหว่างประเทศ คุณควรพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น การแปลของร้านค้า การอัปเดตนโยบายการจัดส่ง การปรับอัตราค่าจัดส่งและราคาสินค้าของคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

ดาวน์โหลดตารางอัตราค่าจัดส่งของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV พร้อมอัตราค่าจัดส่งที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะได้ โดยคุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่ออัปเดตอัตราค่าจัดส่งที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่การกำหนดลักษณะ
 3. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อ ให้คลิก "ดาวน์โหลดตารางอัตราค่าจัดส่ง"
 4. เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการส่งออกตารางอัตราค่าจัดส่งของคุณ
 5. คลิก "ยอมรับและดาวน์โหลด"

รับตัวระบุผู้ขายที่ไม่ซ้ำกัน (GUID)

หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณโดยใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อผู้ให้บริการภายนอก เช่น Flexport คุณจะต้องคัดลอกรหัสเฉพาะทั่วโลก (GUID) จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จากนั้นดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์โดยตรงด้วยบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ID ผู้ขายของคุณสำหรับ Markets Pro เหมือนกับ Markets Pro GUID ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่การกำหนดลักษณะ
 3. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อ ให้คลิกไอคอนคัดลอกที่อยู่ถัดจาก GUID ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับ Markets Pro GUID/ID ผู้ขาย ของคุณแล้ว คุณต้องตั้งค่าด้วยหนึ่งในบริการจัดการคำสั่งซื้อที่รองรับ

การกําหนดค่าอัตราค่าจัดส่งของ DHL สำหรับคำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวหรืออัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งของ DHL Express และ DHL eCommerce ไปยังร้านค้าได้ ซึ่งคุณจะต้องเพิ่มอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวไปยังตลาดทั้งหมดที่จัดการโดย Markets Pro

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL

เมื่อคุณกําหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัว คุณสามารถเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกค่าบริการจัดส่งจากลูกค้า คุณจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัวโดยมีระยะเวลาการขนส่ง

อัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL จะแสดงต่อลูกค้าของคุณในหน้าการชำระเงินดังต่อไปนี้:

 • อัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL จะแสดงเป็นStandard International
 • อัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL Express จะแสดงเป็น Express International

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. คลิกโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 3. ในส่วนเขตการจัดส่ง ให้คลิก "เพิ่มอัตรา" ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 4. เลือก ตั้งค่าอัตราของคุณเอง แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL eCommerce ในส่วนระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือก Standard International (2 ถึง 3 วันทำการ)
  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL Express ในส่วนระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือก Express International (1 ถึง 2 วันทำการ)
 5. ในช่องราคา ให้ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับอัตราค่าจัดส่ง

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น

 7. คลิกที่ “บันทึก

ตั้งค่าอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL

อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจะคํานวณโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการชำระเงินค่าจัดส่งที่ลูกค้าของคุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น น้ำหนักและขนาดการจัดส่ง ที่อยู่ปลายทางอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL จะแสดงต่อลูกค้าของคุณดูในขั้นตอนการชำระเงินดังต่อไปนี้:

 • อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL จะแสดงเป็น DHL eCommerce Parcel International Direct หรือ DHL eCommerce Parcel International Standard
 • อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL Express จะแสดงเป็น DHL Express Worldwide

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. คลิกโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 3. ในส่วนเขตการจัดส่ง ให้คลิก "เพิ่มอัตรา" ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 4. เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งหรือแอปเพื่อคํานวณอัตราค่าจัดส่ง แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL eCommerce โปรดเลือก DHL eCommerce (อัตราค่าจัดส่งที่ลดราคาจาก Markets Pro)
  • หากต้องการเพิ่มอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL Express ให้เลือก DHL Express (อัตราค่าจัดส่งที่ลดราคาจาก Markets Pro)
 5. ในส่วน บริการ ให้เลือกบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น

 7. คลิกที่ “บันทึก

ทดสอบคำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Markets Pro ของคุณนั้นใช้งานกับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้ คุณสามารถดำเนินการคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบของ Markets Pro และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบของคุณใช้งานได้ตามที่ตั้งใจไว้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่การกำหนดลักษณะ
 3. ในส่วนการทดสอบ Markets Pro ให้คลิก “ตรวจสอบคำสั่งซื้อล่าสุด

การแก้ไขอัตราค่าจัดส่งและราคาสินค้าของคุณ

ลองปรับอัตราค่าจัดส่งหรือราคาสินค้าของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ:

หากคุณมีฐานลูกค้าระหว่างประเทศอยู่แล้ว ให้พิจารณาว่าตอนนี้คุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นจำนวนเท่าใดสำหรับการจัดส่ง

การแปลและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับเนื้อหาในร้านค้าของคุณ

พิจารณาการแปลและแปลเนื้อหาในร้านค้าของคุณเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายในประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการแปลภาษาสำหรับร้านค้าของคุณให้เป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในตลาดระหว่างประเทศหลักของคุณ

คุณสามารถติดตั้งแอป Shopify Translate & Adapt ให้กับร้านค้าของคุณเพื่อเพิ่มภาษาและจัดการเนื้อหาแบบปรับแต่งเองให้กับร้านค้า Shopify ของคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและการแปล

คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาแบบกำหนดเองสำหรับตลาดต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของคุณเพื่อดึงดูดภูมิภาคและวัฒนธรรมของตลาดแต่ละแห่งได้

การอัปเดตนโยบายการจัดส่งและคำถามที่พบบ่อยในร้านค้าของคุณ

ลองอัปเดตนโยบายและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดส่งของร้านค้าคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณทราบว่าการจัดส่งระหว่างประเทศในร้านค้าออนไลน์ของคุณทำงานอย่างไร

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องของร้านค้าออนไลน์ของคุณ:

 • รายชื่อประเทศที่คุณจัดส่งสินค้า
 • การแจ้งเตือนที่แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่ามีการคํานวณอากรและภาษีในขั้นตอนการชำระเงินแล้วและลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีอากรเมื่อจัดส่ง
 • การแจ้งเตือนที่แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าคุณใช้บริการจัดส่งของ DHL Express ที่มีหมายเลขติดตามพัสดุจัดส่งและส่งมอบสินค้า
 • ข้อบ่งชี้ว่าลูกค้าสามารถใช้สกุลเงินและวิธีการชำระเงินในประเทศของตนเพื่อชำระค่าสินค้าของคุณได้

ปฏิบัติตามกฎด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

Markets Pro และ Global-e เป็นไปตามข้อบังคับ GDPR ด้วยข้อมูลที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ โดยลูกค้าของคุณจะยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Global-e เมื่อพวกเขาทำการสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ซึ่งมีการเลือกใช้การติดตามคุกกี้

พิจารณาติดตั้งแอปการติดตามคุกกี้ที่เลือกใช้จากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับกฎด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

การสร้างตลาดของแต่ละประเทศ

ด้วย Markets Pro คุณสามารถขายสินค้าได้มากกว่า 150 ประเทศ แต่ประเทศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดแบบหลายประเทศขนาดใหญ่รวมตัวกันให้เป็นแห่งเดียว

ลองสร้างตลาดสำหรับแต่ละประเทศที่สําคัญที่สุดในธุรกิจของคุณ ในตลาดแต่ละแห่ง โฟลเดอร์ย่อยจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประโยชน์ด้าน SEO สำหรับร้านค้าของคุณ

การพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและพนักงานของคุณคุ้นเคยกับกระบวนการจัดการสินค้าและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express โดยตรงใน Shopify

หากคุณกำลังใช้พาร์ทเนอร์ในการจัดการคำสั่งซื้อจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดการคำสั่งซื้อของคุณ โปรดแจ้งให้พวกเขาทราบว่าทุกรายการสั่งซื้อระหว่างประเทศแบบใหม่จะมีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารจากศุลกากรผ่าน Markets Pro

ทำการตลาดกับตลาดระหว่างประเทศหลักของคุณ

พิจารณาลงทุนในแคมเปญด้านการตลาดให้กับตลาดระหว่างประเทศหลักของคุณเพื่อสร้างฐานลูกค้าและกระตุ้นยอดขายระหว่างประเทศอ่านกรณีศึกษานี้เกี่ยวกับความพยายามในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศของ Markets Pro แบบ Supercharged FPAK

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี