การจัดการโดเมนของคุณใน Shopify

คุณจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดบนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin

ตั้งค่าโดเมนหลัก

ใน Shopify โดเมนหลักคือชื่อโดเมนที่ลูกค้าเห็นในแถบที่อยู่เมื่อพวกเขาเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้โดเมนรากหรือโดเมนย่อยของคุณเป็นโดเมนหลักได้ แต่คุณจะสามารถมีโดเมนหลักได้เพียงโดเมนเดียวเท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้น โดเมนหลักของคุณหรือ URL ของ myshopify.com จะมีลักษณะเช่น your-store-name.myshopify.com URL ของ myshopify.com ของคุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าและระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ

เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Shopify คุณจะต้องเลือก URL myshopify.com โดยก่อนที่คุณจะเลือก URL myshopify.com ให้ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้สะกดคำนั้นอย่างถูกต้อง คุณไม่สามารถเปลี่ยน URL myshopify.com ได้แต่คุณสามารถซื้อชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง ผ่าน Shopify หรือจากผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนจากภายนอกใดๆ ก็ได้ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างโดเมนหลักของคุณได้

คุณจะกำหนดโดเมนหลักจากหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin

ก่อนตั้งค่าโดเมนหลัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

หมายเหตุ: ก่อนจะตั้งค่าโดเมนหลัก คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนของคุณมีสถานะปกติ การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปยังโดเมนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไปราว 4 ชั่วโมง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนหลัก ให้คลิก "เปลี่ยนโดเมนหลัก":

 2. เลือกโดเมนที่คุณต้องการตั้งเป็นโดเมนหลัก:

 3. คลิกที่บันทึก

โดเมนหลักที่คุณตั้งไว้จะปรากฏบนหน้าร้านของคุณ

ลบโดเมนจากภายนอก

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนบุคคลภายนอก ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการลบออก
 3. คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่บัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานอยู่:

  1. หากบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานแผน Basic Shopify ให้คลิกลบ
  2. หากบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้งานแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า ให้คลิกจัดการ > ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบและเลิกเชื่อมต่อโดเมนนี้

หากคุณต้องการใช้ชื่อโดเมนนั้นสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณอีกครั้ง คุณสามารถเพิ่มชื่อโดเมนในส่วน Shopify admin ได้

หากคุณวางแผนที่จะปิดร้านค้าของคุณแล้วย้ายโดเมนไปยังแพลตฟอร์มใหม่ โปรดทราบว่าความปลอดภัยของการถ่ายโอนที่จำกัด HTTP (HSTS) ของ Shopify จะยังมีผลบังคับใช้กับโดเมนของคุณเป็นเวลา 90 วันหลังจากปิดร้านค้าเพื่อช่วยยืนยันความปลอดภัยในข้อมูลของคุณและลูกค้าของคุณ

ลบโดเมนที่จัดการโดย Shopify

หากคุณไม่ต้องการให้โดเมนที่จัดการโดย Shopify เชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเพื่อลบโดเมนดังกล่าว หลังจากโดเมนที่จัดการโดย Shopify ถูกลบแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ Shopify admin จัดการการตั้งค่าโดเมนนั้นได้

URL .myshopify.com ของคุณไม่รวมอยู่ในโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบ URL เหล่านี้ได้

การเปลี่ยนเส้นทางโดเมน

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ในแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า และคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองหลายโดเมนสำหรับร้านค้าของคุณ โดเมนเหล่านั้นควรเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักของคุณหรือใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายประเทศหรือภูมิภาคเฉพาะที่ใช้โดเมนระหว่างประเทศ หากคุณไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางโดเมนของคุณเครื่องมือค้นหาอาจทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณเป็นเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการค้นพบและ SEO ของคุณได้

หากบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ในแผน Basic Shopify คุณจะไม่สามารถใช้งานโดเมนระหว่างประเทศได้ แต่คุณยังควรตรวจสอบยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับร้านค้าของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลัก

เปลี่ยนเส้นทางโดเมนสำหรับแผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. คลิกที่จัดการที่อยู่ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง
 3. เลือกการเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลัก

การเปลี่ยนเส้นทางโดเมนสำหรับแผน Basic Shopify

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนหลักให้คลิกเปิดใช้เส้น
 3. คลิกที่เปิดใช้การเปลี่ยนเส้นทางอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี