หน้า

หากมีร้านค้าออนไลน์ของ Shopify คุณสามารถสร้างเว็บเพจได้ในส่วน Shopify admin เว็บเพจประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือลูกค้าจะใช้อ้างอิงบ่อยครั้ง เช่น หน้า "เกี่ยวกับเรา" หรือหน้า "ติดต่อเรา" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใส่ในหน้า "เกี่ยวกับเรา"

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบล็อกที่มีการอัปเดตเป็นประจำให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ หรือหากต้องการส่งเสริมการร่วมแสดงความเห็น


เพิ่มเว็บเพจใหม่ให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ป้อนชื่อและเนื้อหาของเว็บเพจดังกล่าว

  เลือกใช้ชื่อเว็บเพจที่อธิบายได้ละเอียดและชัดเจน เพราะชื่อเว็บเพจจะแสดงในแท็บหรือแถบชื่อของเบราว์เซอร์ และยังใช้เป็นชื่อเว็บเพจสำหรับการค้นหาโดยใช้เครื่องมือการค้นหาอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SEO เว็บไซต์

 2. ในส่วนการแสดงผล ให้เลือกเวลาที่ควรเผยแพร่หน้า ตามค่าเริ่มต้น เว็บเพจใหม่ของคุณจะแสดงผลต่อผู้คนเมื่อคุณคลิกบันทึก เลือกตัวเลือกซ่อน หากต้องการซ่อนเว็บเพจใหม่จากร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือคลิกตั้งวันที่เผยแพร่ เพื่อกำหนดช่วงเวลาเผยแพร่เว็บเพจของคุณ

 3. คลิกที่บันทึก

 4. ไม่บังคับ: เพื่อให้เว็บเพจที่เผยแพร่แล้วปรากฏในการนำทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้เพิ่มลิงก์ไปยังเมนู

เพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บเพจ

เครื่องมือแก้ไข Rich Text จะแสดงข้อความในช่องเนื้อหา ในรูปแบบเดียวกับที่แสดงในร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบข้อความของคุณได้ รวมทั้งเปลี่ยนสีข้อความโดยเลือกตัวเลือกในเครื่องมือแก้ไข Rich Text นอกจากนั้น คุณสามารถแทรกองค์ประกอบต่อไปนี้ลงเว็บเพจได้ด้วย:

 • ลิงก์
 • ตาราง
 • รูปภาพ
 • วิดีโอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไข Rich Text

วิธีแก้ไขโค้ด HTML สำหรับหน้า ให้คลิกปุ่มแสดง HTML และทำการเปลี่ยนแปลง:

Shopify - ตัวแก้ไขหน้าแสดง html

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกบันทึก ทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บเพจที่คุณต้องการเก็บไว้

เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บเพจ

คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บเพจเพื่อนำลูกค้าไปเว็บเพจอื่นในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ หรือเว็บเพจอื่นบนอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอน:

 1. ในช่องเนื้อหา ให้ป้อนข้อความที่จะแปลงเป็นลิงก์

 2. ไฮไลท์ข้อความและคลิกปุ่ม แทรกลิงก์:

  Shopify - แทรกลิงก์ของหน้า

 3. ป้อนที่อยู่เว็บไซต์ในช่องลิงก์ไปยัง ป้อนชื่อลิงก์ที่มีการอธิบายเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาและการเข้าถึง

 4. คลิกที่บันทึก

เพิ่ม Google Maps ลงในเว็บเพจ

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่จาก Google Maps สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ตัวอย่าง เช่น คุณควรเพิ่มแผนที่ในหน้าเกี่ยวกับเราเพื่อแสดงที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ:

 1. ใน Google Maps ให้ใส่ที่อยู่ที่ต้องการในแผนที่

 2. คลิกไอคอนแชร์เพื่อเปิดตัวเลือกการแชร์

 3. คลิกที่ฝังแผนที่ เพื่อสร้างโค้ดฝังตัวของคุณ

 4. เลือกขนาดแผนที่ที่ต้องการ จากนั้นคัดลอกโค้ดในกล่องข้อความ โค้ดเริ่มต้นด้วย <iframe src= และเป็นแท็กที่เขียนใน HTML ซึ่งใช้สำหรับฝังแผนที่

 1. คลิกชื่อเว็บเพจที่คุณต้องการแสดงแผนที่ของคุณ

 2. ในแถบเครื่องมือเนื้อหา ให้คลิกปุ่ม แสดง HTML เพื่อดูโค้ด HTML สำหรับเว็บเพจของคุณ:

  Shopify - แสดงแถบเครื่องมือ html

 3. วางโค้ดที่คุณคัดลอกจาก Google Maps ลงในกล่องเนื้อหา คุณสามารถฝังแผนที่ตรงด้านล่างเว็บเพจของคุณได้โดยวางโค้ดไว้หลังเนื้อหาที่มีอยู่ หรือตรงไหนก็ได้บนเว็บเพจเว็บ

 4. คลิกแสดงเครื่องมือแก้ไข เพื่อกลับไปยังเครื่องมือแก้ไขเว็บเพจจากมุมมอง HTML และดูตัวอย่างแผนที่ของคุณ

 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขเว็บเพจ

คุณสามารถแก้ไขเว็บเพจใน Shopify ได้ตามต้องการเพื่อแก้ไขคำผิด เพิ่มข้อมูลใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ชื่อของเว็บเพจ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการตั้งค่าของเว็บเพจที่มีอยู่

 3. คลิกบันทึก ไปที่เว็บเพจร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องโหลดเบราว์เซอร์ใหม่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้

แก้ไขรายการเครื่องมือค้นหาสำหรับเว็บเพจ

คุณสามารถแก้ไขวิธีที่เว็บเพจของคุณปรากฏในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเจอเว็บเพจของคุณและกระตุ้นให้พวกเขาคลิกที่ลิงก์

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ชื่อของเว็บเพจ

 2. ในส่วนตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา ให้คลิก แก้ไขเว็บไซต์ SEO

 3. ในช่องชื่อหน้า ให้ป้อนชื่อหน้าเพื่ออธิบาย โดยชื่อหน้าจะแสดงในลิงก์ผลลัพธ์ของเครื่องมือการค้นหา คุณสามารถป้อนตัวอักษรสำหรับชื่อหน้าสูงสุด 55 ตัว

 4. ป้อนคำอธิบายในรายการเครื่องมือค้นหา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องและชื่อธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยให้ลูกค้าหน้าใหม่สามารถค้นหาลิงก์ของคุณได้ คุณสามารถป้อนตัวอักษรสำหรับคำอธิบายได้สูงสุด 320 ตัว

หมายเหตุ: ชื่อเพจและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อมีจำนวนตัวอักษรจำกัด หากคุณป้อนตัวอักษรเกินขีดจำกัด ชื่อเพจและคำอธิบายจะถูกย่อให้สั้นลงในผลลัพธ์บนเครื่องมือค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเครื่องมือค้นหา

 1. คุณสามารถแก้ไขที่อยู่เว็บไซต์ได้ในส่วน URL และแฮนเดิล ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ แต่หากทำการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า URL ให้เปลี่ยนเส้นทางจากที่อยู่เว็บไซต์เดิม โดย URL จะต้องไม่มีช่องว่างใดๆ แฮนเดิลจะใช้ในการออกแบบธีม

 2. คลิกบันทึก

ลบเว็บเพจ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่ชื่อเว็บเพจที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกที่ "ลบหน้า"

 3. คลิกที่ลบ

หากคุณลบเว็บเพจที่คุณใช้ในการนําทางร้านค้าของคุณ รายการเมนูที่เกี่ยวข้องจะถูกลบด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณลบเว็บเพจการสอบถามเกี่ยวกับการค้าส่งที่คุณใช้ในรายการเมนูการค้าส่ง ทั้งเว็บเพจและรายการเมนูก็จะถูกลบ

คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อลบหลายหน้าในคราวเดียว

เผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บเพจหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถควบคุมเว็บเพจที่เผยแพร่ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เมนูดรอปดาวน์การดำเนินการใน Shopify วิธีนี้ช่วยให้คุณเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่หลายๆ เว็บเพจได้ในครั้งเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณเพิ่งเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือเว็บไซต์อื่นมาใช้ Shopify หรือกรณีที่คุณต้องการอัปโหลดชุดเอกสารแบบร่าง

เผยแพร่เว็บเพจหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. ทำเครื่องหมายลงในกล่องถัดจากเว็บเพจที่คุณต้องการเผยแพร่

 2. คลิกเมนูการดำเนินการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นเลือกเผยแพร่หน้าที่เลือก คุณควรสามารถดูเว็บเพจของคุณในร้านค้าออนไลน์ได้แล้วในตอนนี้

 3. เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บเพจใหม่ในเมนู เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นเจอได้

ยกเลิกการเผยแพร่เว็บเพจหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. ทำเครื่องหมายลงในช่องถัดจากเว็บเพจที่คุณต้องการยกเลิกการเผยแพร่จากร้านค้าออนไลน์ของคุณ

 2. คลิกเมนูการดำเนินการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก ยกเลิกการเผยแพร่หน้าที่เลือก

 3. ลบลิงก์ไปยังเว็บเพจของคุณจากเมนู

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี