การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับช่วงราคาและรหัสไปรษณีย์ของ Advanced Cash on Delivery

กําหนดสิทธิ์ในการชำระเงินแบบ Advanced Cash on Delivery ตามช่วงราคาและรหัสไปรษณีย์เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการชำระเงินที่ควบคุมได้มากยิ่งขึ้น การตั้งค่าช่วงราคาและการระบุรหัสไปรษณีย์ที่มีสิทธิ์จะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการเก็บเงินปลายทางนั้นจะพร้อมให้บริการสำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่ภายในขอบเขตและภูมิภาคที่กําหนดไว้เท่านั้น

ตั้งค่าสิทธิ์ใช้งาน Advanced Cash on Delivery ตามช่วงราคา

หากต้องการควบคุมว่าคำสั่งซื้อแบบใดจะมีสิทธิ์ใช้การชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางตามช่วงราคาที่กําหนด คุณสามารถกําหนดช่วงราคาของคำสั่งซื้อที่มีสิทธิ์ใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้

การระบุช่วงราคาจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการเก็บเงินปลายทางนั้นจะพร้อมให้บริการแก่คำสั่งซื้อที่อยู่ภายในขอบเขตที่กําหนดไว้เท่านั้น หากลูกค้าเลือกบริการเก็บเงินปลายทางเป็นวิธีการชำระเงิน แต่ลูกค้ามียอดคำสั่งซื้ออยู่นอกช่วงราคาที่ระบุไว้ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อพยายามสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

  1. เปิดแอป Advanced Cash on Delivery
  2. ที่ส่วนยอดรวมคำสั่งซื้อ ให้กรอกราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการชำระเงินแบบเรียกเก็บปลายทางในช่องราคาขั้นต่ำ คุณสามารถกำหนดค่าให้เป็น 0 ได้ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งราคาขั้นต่ำ
  3. ป้อนจำนวนราคาคำสั่งซื้อสูงสุดลงในช่อง “ราคาสูงสุด

ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน Advanced Cash on Delivery ตามรหัสไปรษณีย์

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว บริการเก็บเงินปลายทางสามารถใช้ได้กับทุกรหัสไปรษณีย์ในอินเดีย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจํากัดความพร้อมของบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะรหัสไปรษณีย์บางรหัส คุณสามารถกําหนดค่าได้ในแอป Advanced Cash on Delivery คุณมีตัวเลือกอยู่ 2 ตัวเลือกในการตั้งค่าสิทธิ์ตามรหัสไปรษณีย์ ได้แก่ อัปโหลดไฟล์ CSV หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนรหัสไปรษณีย์ ให้เลือก “จำกัดพื้นที่ให้บริการเก็บเงินปลายทาง
  2. หากต้องการอัปโหลดไฟล์ CSV พร้อมรายการรหัสไปรษณีย์ ให้คลิกที่ลิงก์อัปโหลดไฟล์ CSV หรือลากและปล่อยไฟล์ CSV ลงในพื้นที่สำหรับรหัสไปรษณีย์ที่ให้บริการ
  3. หากต้องการป้อนรหัสไปรษณีย์ด้วยตนเอง ให้คลิกลิงก์การป้อนข้อมูลด้วยตนเองแล้วป้อนรหัสไปรษณีย์แต่ละรายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือเว้นวรรค

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี