การสร้างอัตราค่าจัดส่งของ Advanced Cash on Delivery

หากต้องการเสนอบริการเก็บเงินปลายทางให้เป็นตัวเลือกในการชำระเงิน คุณสามารถสร้างอัตราค่าจัดส่งสำหรับบริการเก็บเงินปลายทางขั้นสูงได้โดยใช้แอป Advanced Cash on Delivery อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้าซึ่งรวมทั้งค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมบริการเก็บเงินปลายทางเอาไว้ได้ การสร้างอัตราค่าจัดส่งสำหรับบริการเก็บเงินปลายทางจะทำให้คุณสามารถปรับแต่งค่าธรรมเนียมตามวิธีการจัดส่งหรือประเภทคำสั่งซื้อต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทางที่สูงขึ้นสำหรับการจัดส่งแบบเร่งด่วน

สร้างอัตราค่าจัดส่งของ Advanced Cash on Delivery

ก่อนที่จะสร้างอัตราค่าจัดส่งสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก “สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้” กับสินค้าทุกรายการของคุณแล้ว ตัวเลือกนี้จะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งจะปรากฏในขั้นตอนการชำระเงินของร้านค้าคุณ

คุณควรสร้างอัตราค่าจัดส่งในแอป Advanced Cash on Delivery ให้สอดคล้องกับอัตราค่าจัดส่งที่ได้ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการจัดส่งของส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อช่วยรักษาความสอดคล้องและติดตามอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดลองใช้แบบแผนการตั้งชื่อ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งแบบเร่งด่วน คุณสามารถสร้างอัตราค่าจัดส่งสำหรับการจัดส่งแบบเร่งด่วน + บริการเก็บเงินปลายทางได้ในแอป

หากต้องการเพิ่มค่าธรรมเนียมบริการเก็บเงินปลายทาง ให้ป้อนค่าธรรมเนียมรวมที่คิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งและบริการเก็บเงินปลายทางแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีอัตราค่าจัดส่งเร่งด่วนที่ราคา Rs. 30.00 และต้องการเพิ่มค่าธรรมเนียมบริการเก็บเงินปลายทางจำนวน Rs. 10.00 คุณก็สามารถสร้างอัตรา “ค่าจัดส่งเร่งด่วน + บริการเก็บเงินปลายทาง” ที่ราคา Rs. 40.00

ขั้นตอน:

  1. เปิดแอป Advanced Cash on Delivery
  2. ที่ส่วนอัตราค่าจัดส่งสำหรับการเก็บเงินปลายทาง ให้เลือกสร้างอัตราค่าจัดส่งสำหรับการเก็บเงินปลายทางใหม่ แล้วจึงคลิกที่เพิ่มอัตรา
  3. กรอกชื่อสำหรับอัตราดังกล่าวในช่องชื่อ
  4. ในช่องคำอธิบาย ให้กรอกคำอธิบายของอัตราค่าจัดส่งสำหรับการเก็บเงินปลายทางนี้
  5. หากต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งที่อิงตามราคา ให้เลือก “อิงตามราคา” ในส่วนช่วงและป้อนราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำและขั้นสูงในช่องที่ให้ไว้
  6. หากต้องการอิงอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก ให้เลือกอิงตามน้ำหนักในส่วนช่วงและป้อนน้ำหนักคำสั่งซื้อขั้นต่ำและสูงสุดในช่องที่ให้ไว้
  7. ในช่องจำนวนอัตรา ให้กรอกอัตราที่คุณต้องการเรียกเก็บจากอัตราค่าจัดส่งสำหรับการเก็บเงินปลายทางนี้ โดยจะรวมทั้งอัตราค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทางเพิ่มเติมที่คุณต้องการเรียกเก็บ
  8. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี