Opprette fraktpriser for Advanced Cash on Delivery

For å tilby kontantbetaling ved levering som et betalingsalternativ, kan du opprette avanserte fraktpriser for kontantbetaling ved levering ved hjelp av Advanced Cash on Delivery-appen. Ved hjelp av disse prisene kan du belaste kundene en tilleggsavgift som inkluderer både fraktomkostninger og en avgift for kontantbetaling ved levering. Ved å opprette flere fraktpriser for kontantbetaling ved levering kan du tilpasse avgiftene basert på ulike fraktmetoder eller bestillingstyper. Det kan for eksempel hende du ønsker å belaste en høyere avgift for kontantbetaling ved levering ved hurtigfrakt.

Opprett avanserte fraktpriser for Advanced Cash on Delivery

Før du oppretter fraktpriser for kontantbetaling ved levering, må du kontrollere at alternativet Dette er et fysisk produkt er valgt for alle produkter. Dette sikrer at fraktprisene vises i betalingsflyten i butikken.

Det er god praksis å opprette priser i Advanced Cash on Delivery-appen som samsvarer med fraktprisene du allerede har konfigurert i Fraktinnstillinger i Shopify-administrator. Vi anbefaler at du bruker en navngivningskonvensjon for å holde oversikt. Hvis du for eksempel har fraktprisen Hurtigfrakt, kan du opprette fraktprisen Hurtigfrakt + Kontantbetaling ved levering i appen.

For å legge til en avgift for kontantbetaling ved levering, skriver du inn en kombinert pris som inkluderer frakt og gebyret for kontantbetaling ved levering. Hvis du for eksempel allerede har en fraktpris for hurtiglevering på 30 Rs og du ønsker å legge til en avgift for kontantbetaling ved levering på 10 Rs, kan du opprette en fraktpris for «Fremskyndet frakt + kontantbetaling ved levering» på 40 Rs:

Trinn:

  1. Åpne Advanced Cash on Delivery-appen.
  2. I seksjonen Fraktpriser for betaling ved levering velger du Opprett nye fraktpriser for betaling ved levering og deretter klikker du Legg til pris.
  3. Skriv inn et navn på fraktprisen i Navn-feltet.
  4. I Beskrivelse-feltet legger du inn en beskrivelse av denne fraktprisen for betaling ved levering.
  5. Hvis du vil basere fraktprisen på pris, velger du prisbasert i område-seksjonen og angir minimums- og maksimumsbestillingspriser i de oppgitte feltene.
  6. Hvis du vil basere fraktprisen på vekt, velger du vektbasert i område-seksjonen og angir minimums-og maksimumsbestillingsvekten i de tilgjengelige feltene.
  7. I Prissum-feltet skriver du inn prisen du ønsker å belaste for denne fraktprisen for betaling ved levering. Dette inkluderer både fraktprisen og ekstragebyret du vil belaste for betaling ved levering.
  8. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis