Konfigurere kvalifisering basert på prisintervall og postnummer i Advanced Cash on Delivery

Konfigurer kvalifisering for Advanced Cash on Delivery-betalinger basert på prisintervall og postnummer for å få mer kontroll over betalingsalternativene du tilbyr til kunder. Ved å konfigurere prisintervall og spesifisere kvalifiserte postnumre kan du sikre at kontantbetaling ved levering bare er tilgjengelig for bestillinger som er innenfor de angitte grensene og bestemte regioner.

Konfigurer berettigelse for Advanced Cash on Delivery etter prisklasse

For å kontrollere hvilke bestillinger som er kvalifisert for kontantbetaling ved levering basert på prisintervall, kan du definere et spesifikt intervall med bestillingspriser som kvalifiserer for kontantbetaling ved levering.

Ved å spesifisere et prisintervall sikrer du at kontantbetaling ved levering bare er tilgjengelig for bestillinger som er innenfor de definerte grensene. Hvis en kunde velger kontantbetaling ved levering som betalingsmåte, men bestillingen faller utenfor det angitte prisintervallet, får de en feilmelding når de forsøker å fullføre bestillingen.

Trinn:

  1. Åpne Advanced Cash on Delivery-appen.
  2. Skriv inn minste bestillingspris for kontantbetaling ved levering i feltet Minstepris i seksjonen Bestillingens delsum. Du kan angi dette til 0 hvis du ikke ønsker å sette en minstepris.
  3. Skriv inn høyeste bestillingspris i feltet Makspris.

Konfigurer berettigelse for Advanced Cash on Delivery etter postnummer

Kontantbetaling ved levering er som standard tilgjengelig for alle postnumre i India. Hvis du ønsker å begrense tilgjengeligheten av kontantbetaling ved levering til bestemte postnumre, kan du konfigurere dette i Advanced Cash on Delivery-appen. Du har to alternativer for konfigurering av kvalifisering etter postnummer: manuell oppføring eller opplasting av en CSV-fil.

Trinn:

  1. I seksjonen Postnumre velger du Begrens hvor kontantbetaling ved levering er tilgjengelig.
  2. For å laste opp en CSV-fil med en liste over postnumre, klikker du Last opp en CSV-fil-koblingen, eller drar og slipper CSV-filen inn i Betjente postnumre-området.
  3. For å legge inn postnumre manuelt klikker du på Manuell oppføring-koblingen og skriver deretter inn hvert postnummer atskilt med komma eller mellomrom.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis