การจัดการคำสั่งซื้อด้วย “ซื้อใน Google”

หลังจากที่มีการสั่งซื้อผ่าน Buy บน Google แล้ว ระบบจะซิงค์คำสั่งซื้อกับส่วนสั่งซื้อของ Shopify admin ของคุณ และคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจถูกระงับชั่วคราวนานสูงสุด 30 นาทีขณะประมวลผลหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าใน Shopify admin โปรดดูที่การจัดการคำสั่งซื้อ

การจัดการส่วนลด

ส่วนลดที่สร้างขึ้นใน Shopify admin ของคุณจะซิงค์กับ “โฆษณาบน Google” “รายการสินค้าฟรี” และ “ซื้อใน Google” นอกจากนี้ เปอร์เซ็นต์ จํานวนคงที่ และรหัสส่วนลดอัตโนมัติจะซิงค์กับ Google เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนลดแบบ “ซื้อ X รับ Y” จะไม่ซิงค์กับ Google หากคุณต้องการเสนอส่วนลดแบบ “ซื้อ X รับ Y” คุณจึงต้องตั้งค่าใน Google Merchant Center ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการโปรโมชันบนช่องทางการขาย Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

คุณสามารถจัดการว่าส่วนลดใดพร้อมให้ใช้งานในช่องทางการขายบน Google ได้ผ่านส่วน Shopify admin ของคุณ คุณยังสามารถจัดการโปรโมชันของคุณบน Google Merchant Center ได้ ดูวิธีแก้ไขโปรโมชันหรือเปลี่ยนสถานะโปรโมชันในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

การควบคุมการจัดการคำสั่งซื้อ

การยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน Google Merchant Center ของคุณ

หากคุณต้องเปลี่ยนข้อมูลการจัดส่งของคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลการติดตามในคำสั่งซื้อดังกล่าว

หากคุณต้องยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อเนื่องจากมีรายการสินค้าที่ไม่ถูกต้อง คุณควรยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้ติดต่อลูกค้าและสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือขอให้ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

การจัดการการคืนสินค้า

หากลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการส่งคืนสินค้าของ Google โดย Google อนุญาตให้ใช้ช่วงการส่งคืนสินค้าที่ต่างกัน 2 ตัวเลือก: 30 วันหรือ 1 ปี โดยตัวเลือกที่ใช้กับธุรกิจของคุณจะกําหนดจากช่องการส่งคืนที่คุณเลือกในขั้นตอนการตั้งค่า หากคุณตั้งค่าช่วงการส่งคืนสินค้าเป็น 30 วันหรือน้อยกว่า กระบวนการส่งคืนสินค้าของ Google จะให้เวลาลูกค้าส่งคืนสินค้าได้ 30 วันเต็ม หากคุณตั้งค่าเวลาในการคืนสินค้าเป็นมากกว่า 30 วัน ลูกค้าจะมีสิทธิ์คืนสินค้าภายในหนึ่งปี

หลังจากที่ลูกค้าเริ่มขั้นตอนการส่งคืนสินค้ากับ Google แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งการขอคืนสินค้าให้คุณ หลังจากที่คุณได้รับคำขอคืนสินค้าแล้ว คุณสามารถตอบกลับคำขอได้โดยตรงโดยการตอบกลับอีเมลนั้นและมอบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้ลูกค้าของคุณ จากส่วน Shopify admin ให้คืนสินค้าให้เสร็จสิ้น แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วนเลือกตัวเลือกการจัดส่ง:

  • หากต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าของคุณ ให้เลือก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” โดยตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
  • หากต้องการอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่มีอยู่ให้ลูกค้าของคุณ ให้เลือก “อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” แล้วในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPEG ของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้หากมีข้อมูล
  • หากต้องการสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งคืน ให้เลือก “ไม่มีการจัดส่งคืน

หลังจากที่คุณได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนแล้ว คุณสามารถดำเนินการส่งคืนให้เสร็จสิ้นและคืนสินค้ากลับเข้าสต็อกจากส่วน Shopify admin ได้ โดยช่องทาง Google จะทำการซิงค์เมื่อคุณส่งคืนสินค้าเสร็จสิ้น

การคืนเงิน

คุณสามารถประมวลผลการคืนเงินเต็มจำนวนได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” เท่านั้น คำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” ไม่รองรับการคืนเงินบางส่วน

หากคุณเสนอการคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า ให้คืนเงินค่าสินค้าที่ต้องการจากส่วน Shopify admin ของคุณ โดยช่องทาง Google จะทำการซิงค์เมื่อคุณคืนเงินเสร็จสิ้น

Google มีประกัน Google Guarantee ให้ทุกคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” หากเกิดปัญหากับสินค้า เช่น สินค้ามาไม่ถึง ไม่ถูกต้อง เมื่อมาถึงแล้วสภาพสินค้าไม่ดี หรือส่งคืนไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคืน Google จะคืนเงินให้สำหรับสินค้านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Google Guarantee

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าที่คุณได้รับจากการซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” ใช้ได้เฉพาะกับการสื่อสารการตลาดผ่านอีเมลเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โปรดดูข้อกำหนดสำหรับผู้ขายที่ใช้ “ซื้อใน Google”

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี