การจัดการคำสั่งซื้อด้วย “ซื้อใน Google”

หลังจากที่มีการสั่งซื้อผ่าน Buy บน Google แล้ว ระบบจะซิงค์คำสั่งซื้อกับส่วนสั่งซื้อของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจถูกระงับชั่วคราวนานสูงสุด 30 นาทีขณะประมวลผลหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify โปรดดูที่การจัดการคำสั่งซื้อ

การจัดการส่วนลด

ส่วนลดที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะซิงค์กับ “โฆษณาบน Google” “รายการสินค้าฟรี” และ “ซื้อใน Google” นอกจากนี้ เปอร์เซ็นต์ จํานวนคงที่ และรหัสส่วนลดอัตโนมัติจะซิงค์กับ Google เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนลดแบบ “ซื้อ X รับ Y” จะไม่ซิงค์กับ Google หากคุณต้องการเสนอส่วนลดแบบ “ซื้อ X รับ Y” คุณจึงต้องตั้งค่าใน Google Merchant Center ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการโปรโมชันบนช่องทางการขาย Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

คุณสามารถจัดการว่าส่วนลดใดพร้อมให้ใช้งานในช่องทางการขายบน Google ได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณยังสามารถจัดการโปรโมชันของคุณบน Google Merchant Center ได้ ดูวิธีแก้ไขโปรโมชันหรือเปลี่ยนสถานะโปรโมชันในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

การควบคุมการจัดการคำสั่งซื้อ

การยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน Google Merchant Center ของคุณ

หากคุณต้องเปลี่ยนข้อมูลการจัดส่งของคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลการติดตามในคำสั่งซื้อดังกล่าว

หากคุณต้องยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อเนื่องจากมีรายการสินค้าที่ไม่ถูกต้อง คุณควรยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้ติดต่อลูกค้าและสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือขอให้ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

การจัดการการคืนสินค้า

หากลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการส่งคืนสินค้าของ Google โดย Google อนุญาตให้ใช้ระยะเวลาการคืนสินค้าที่ต่างกัน 2 ตัวเลือก: 30 วันหรือ 1 ปี โดยตัวเลือกที่ใช้กับธุรกิจของคุณจะกําหนดจากระยะเวลาการคืนสินค้าที่คุณเลือกในขั้นตอนการตั้งค่า หากคุณตั้งค่าระยะเวลาการคืนสินค้าเป็นไม่เกิน 30 วัน กระบวนการส่งคืนสินค้าของ Google จะให้เวลาลูกค้าส่งคืนสินค้าได้ 30 วันเต็ม หากคุณตั้งค่าเวลาในการคืนสินค้าเป็นมากกว่า 30 วัน ลูกค้าจะมีสิทธิ์คืนสินค้าภายในหนึ่งปี

หลังจากที่ลูกค้าเริ่มขั้นตอนการส่งคืนสินค้ากับ Google แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งการขอคืนสินค้าให้คุณ หลังจากที่คุณได้รับคำขอคืนสินค้าแล้ว คุณสามารถตอบกลับคำขอได้โดยตรงโดยการตอบกลับอีเมลนั้นและมอบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้ลูกค้าของคุณ จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คืนสินค้าให้เสร็จสิ้น แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วนเลือกตัวเลือกการจัดส่ง:

  • หากต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าของคุณ ให้เลือก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” โดยตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
  • หากต้องการอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่มีอยู่ให้ลูกค้าของคุณ ให้เลือก “อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” แล้วในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPEG ของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้หากมีข้อมูล
  • หากต้องการสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งคืน ให้เลือก “ไม่มีการจัดส่งคืน

หลังจากที่คุณได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนแล้ว คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นและคืนสินค้ากลับเข้าสต็อกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ โดยช่องทาง Google & YouTube จะทำการซิงค์เมื่อคุณดำเนินการคืนสินค้าเสร็จสิ้น

การออกเงินคืน

คุณสามารถประมวลผลการคืนเงินเต็มจำนวนได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” เท่านั้น คำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” ไม่รองรับการคืนเงินบางส่วน

หากคุณเสนอการคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า ให้คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยช่องทาง Google & YouTube จะทำการซิงค์เมื่อคุณคืนเงินเสร็จสิ้น

Google มีประกัน Google Guarantee ให้ทุกคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” หากเกิดปัญหากับสินค้า เช่น สินค้ามาไม่ถึง ไม่ถูกต้อง เมื่อมาถึงแล้วสภาพสินค้าไม่ดี หรือส่งคืนไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคืน Google จะคืนเงินให้สำหรับสินค้านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Google Guarantee

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าที่คุณได้รับจากการซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” ใช้ได้เฉพาะกับการสื่อสารการตลาดผ่านอีเมลเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โปรดดูข้อกำหนดสำหรับผู้ขายที่ใช้ “ซื้อใน Google”

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี