การใช้กลุ่มเป้าหมายจาก Shopify Audience

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Shopify Audiences และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาแล้ว ระบบจะสร้างกลุ่มเป้าหมายและส่งออกไปยังบัญชีโฆษณาของคุณโดยอัตโนมัติ แอป Shopify Audiences จะสร้างและส่งออก ประเภทของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลายประเภทที่คุณสามารถใช้กับแคมเปญโฆษณาได้

วิธีที่แอป Shopify Audiences สร้างกลุ่มเป้าหมาย

แอป Shopify Audiences ใช้อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลและแอตทริบิวต์ของร้านค้าของคุณ เพื่อสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งเรียกว่ากลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายจะประกอบไปด้วยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ซึ่งอิงจากแนวโน้มที่พวกเขาจะซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ

การใช้กลุ่มเป้าหมายกับแคมเปญในโฆษณาของคุณ

หากต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายในแคมเปญโฆษณา ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายเมื่อคุณสร้างแคมเปญบนแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลของคุณ เช่น โฆษณาบน Facebook หรือ Google Ads หากคุณต้องการใช้ตัวกรองกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว คุณสามารถกรองกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลได้

คุณสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ได้:

  • Facebook
  • Instagram
  • การค้นหาของ Google
  • Google Shopping
  • Gmail
  • YouTube
  • เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างแคมเปญโฆษณา โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัล:

การอัปเดตสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้น

หากมีการใช้กลุ่มเป้าหมายในแคมเปญที่ใช้งานอยู่ ระบบจะอัปเดตรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติทุก 7 วันเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ช่วงเวลา 7 วันจะเริ่มต้นในวันที่อัปเดตกลุ่มเป้าหมายครั้งล่าสุด แคมเปญของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการอัปเดต

หากไม่ได้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายในแคมเปญโฆษณาที่เปิดใช้งานอยู่ จะไม่มีการอัปเดตรายการ หากคุณเริ่มใช้กลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญที่เปิดใช้งานอยู่นานกว่า 7 วันหลังจากอัปเดตครั้งล่าสุด รายการจะอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมงและรอบการอัปเดต 7 วันใหม่จะเริ่มต้นขึ้น

ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย

แอป Shopify Audiences จะสร้างรายการประเภทของกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้:

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำ

กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์สูง การเข้าถึงต่ำ ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีอันดับสูงที่สุดจำนวนหนึ่ง และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาสำหรับการตลาดในช่วงท้ายของกระบวนการ

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มปานกลาง การเข้าถึงปานกลาง

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มปานกลาง การเข้าถึงปานกลาง ประกอบไปด้วยรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมากกว่าเพื่อขยายการเข้าถึง และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาสำหรับการตลาดในช่วงกลางของกระบวนการ

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง ประกอบไปด้วยรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาสำหรับการตลาดในช่วงต้นของกระบวนการ Facebook หรือ Google สร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือใกล้เคียงกันโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำเป็นแหล่งที่มา

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงสำหรับโฆษณาบน Facebook

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง สำหรับโฆษณาบน Facebook คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่ง Facebook สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำเป็นแหล่งที่มา แอป Shopify Audiences ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวตนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

Shopify Audiences สร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับกลุ่มเป้าหมายของ Facebook โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ใช้ Facebook ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 3%
  • กลุ่มเป้าหมายมีขนาดประมาณ 9.1 ล้าน

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงสำหรับ Google Ads

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง สำหรับโฆษณาบน Google Ads คือกลุ่มเป้าหมายที่มีกลุ่มลูกค้าคล้ายกัน ซึ่ง Google สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำเป็นแหล่งที่มาแอป Shopify Audiences ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวตนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่มีกลุ่มลูกค้าคล้ายกัน

Google จะสร้างกลุ่มที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติตามภูมิภาคที่เป็นไปได้ทั้งหมด หากมีการส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำ ไปยังบัญชี Google Ads ของคุณ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ได้ขณะสร้างแคมเปญโฆษณา เพื่อดูขนาดโดยประมาณของกลุ่มเป้าหมายในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี