การใช้กลุ่มเป้าหมายจาก Shopify Audiences

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Shopify Audiences และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาแล้ว ระบบจะสร้างกลุ่มเป้าหมายและส่งออกไปยังบัญชีโฆษณาของคุณโดยอัตโนมัติ แอป Shopify Audiences จะสร้างและส่งออก ประเภทของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลายประเภทที่คุณสามารถใช้กับแคมเปญโฆษณาได้

วิธีที่แอป Shopify Audiences สร้างกลุ่มเป้าหมาย

แอป Shopify Audiences ใช้อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลและแอตทริบิวต์ของร้านค้าของคุณ เพื่อสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งเรียกว่ากลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายจะประกอบไปด้วยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ซึ่งอิงจากแนวโน้มที่พวกเขาจะซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ

การใช้กลุ่มเป้าหมายกับแคมเปญโฆษณาของคุณ

หากต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญโฆษณา เมื่อคุณสร้างแคมเปญบนแพลตฟอร์มโฆษณาของคุณ ให้เลือกแคมเปญเป็นเป้าหมาย หากคุณต้องการใช้ตัวกรองกับกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถกรองกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มโฆษณาได้

คุณสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ได้:

  • Facebook และ Instagram
  • Google Search, Google Shopping, Gmail, YouTube และ Google Display Network
  • Pinterest

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างแคมเปญโฆษณา โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโฆษณา:

การอัปเดตสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้น

หากมีการใช้กลุ่มเป้าหมายในแคมเปญที่ใช้งานอยู่ ระบบจะอัปเดตรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติทุก 7 วันเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ช่วงเวลา 7 วันจะเริ่มต้นในวันที่อัปเดตกลุ่มเป้าหมายครั้งล่าสุด แคมเปญของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการอัปเดต

หากไม่ได้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายในแคมเปญโฆษณาที่เปิดใช้งานอยู่ จะไม่มีการอัปเดตรายการ หากคุณเริ่มใช้กลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญที่เปิดใช้งานอยู่นานกว่า 7 วันหลังจากอัปเดตครั้งล่าสุด รายการจะอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมงและรอบการอัปเดต 7 วันใหม่จะเริ่มต้นขึ้น

ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย

แอป Shopify Audiences จะสร้างรายการประเภทของกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้:

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำ

กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์สูง การเข้าถึงต่ำ ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีอันดับสูงที่สุดจำนวนหนึ่ง และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาสำหรับการตลาดในช่วงท้ายของกระบวนการ

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มปานกลาง การเข้าถึงปานกลาง

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มปานกลาง การเข้าถึงปานกลาง ประกอบไปด้วยรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมากกว่าเพื่อขยายการเข้าถึง และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาสำหรับการตลาดในช่วงกลางของกระบวนการ

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง ประกอบไปด้วยรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในแคมเปญโฆษณาสำหรับการตลาดในช่วงต้นของกระบวนการ แพลตฟอร์มโฆษณาสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงเป็นแหล่งที่มา

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงสำหรับโฆษณาบน Facebook

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง สำหรับโฆษณาบน Facebook คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่ง Facebook สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำเป็นแหล่งที่มา แอป Shopify Audiences ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวตนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

Shopify Audiences สร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับกลุ่มเป้าหมายของ Facebook โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ใช้ Facebook ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 3%
  • กลุ่มเป้าหมายมีขนาดประมาณ 9.1 ล้าน

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงสำหรับ Google Ads

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูง สำหรับโฆษณาบน Google Ads คือกลุ่มเป้าหมายที่มีกลุ่มลูกค้าคล้ายกัน ซึ่ง Google สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำเป็นแหล่งที่มาแอป Shopify Audiences ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวตนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่มีกลุ่มลูกค้าคล้ายกัน

Google จะสร้างกลุ่มที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติตามภูมิภาคที่เป็นไปได้ทั้งหมด หากมีการส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำ ไปยังบัญชี Google Ads ของคุณ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ได้ขณะสร้างแคมเปญโฆษณา เพื่อดูขนาดโดยประมาณของกลุ่มเป้าหมายในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงสำหรับโฆษณาบน Pinterest

กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงสูงสำหรับ Pinterest Ads คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันซึ่ง Pinterest สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำเป็นแหล่งที่มา แอป Shopify Audiences ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวตนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกับ Pinterest สามารถช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าใหม่ๆ โดยอิงตามกลุ่มเป้าหมายต้นทางได้ Shopify Audiences จะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกับ Pinterest ที่มีผู้ใช้ Pinterest ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 10%

การทดลองกับ Shopify Audiences

การทดสอบกลุ่มเป้าหมายในแคมเปญโฆษณาของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจลองใช้แพลตฟอร์มโฆษณาหลายๆ แพลตฟอร์ม เพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีประสิทธิภาพดีในที่ใด

วิธีที่ดีที่สุดในการรวม Shopify Audiences เข้าไปในการตลาดของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกลวิธีที่คุณรู้อยู่แล้วว่าได้ผลดีกับแคมเปญของคุณ

หากคุณพบว่ากลวิธีในช่วงต้นของกระบวนการ เช่น กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน มีประสิทธิภาพดี ให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้:

หากคุณพบว่ากลวิธีในช่วงกลางของกระบวนการ เช่น แคมเปญการพิจารณา มีประสิทธิภาพดี ให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้:

หากคุณพบว่ากลวิธีในช่วงท้ายของกระบวนการ เช่น การกำหนดเป้าหมายซ้ำ มีประสิทธิภาพดี ให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้:

  • กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง การเข้าถึงต่ำด้วยตัวเอง
  • เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มต่ำ การเข้าถึงต่ำไปยังแคมเปญช่วงท้ายของกระบวนการหรือแคมเปญการกำหนดเป้าหมายซ้ำที่คุณมีอยู่ซึ่งอาจใช้การกำหนดเป้าหมายภายในแพลตฟอร์มหรือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองอื่นๆ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี