การรวมส่วนลดใน Shopify POS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการใช้ส่วนลดมากกว่าหนึ่งรายการในตะกร้าสินค้า Shopify POS

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมส่วนลดในการชำระเงินบน Shopify ออนไลน์ให้ดูที่การรวมส่วนลด

รวมส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์และแบบแทนจำนวนเงิน

คุณสามารถใช้ส่วนลดดังต่อไปนี้ได้:

  • ใช้ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าเฉพาะรายการ บนตะกร้าสินค้า หรือทั้งสองอย่าง
  • ใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ ตะกร้าสินค้า หรือทั้งสองอย่าง
  • ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลดสำหรับตะกร้าสินค้ารวมกัน

หากคุณสร้างส่วนลดแบบรวมกัน ระบบจะใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการก่อนส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตะกร้าสินค้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

ราคาสินค้าเดิม = 20.00

ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ = 5.00

ราคาสินค้า (หักส่วนลดแบบแทนจำนวนเงิน): 20.00 - 5.00 = 15.00

ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตะกร้าสินค้า = 10%

มูลค่าของส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์: 15.00 x 0.1 = 1.50

ราคาสินค้าสุทธิ (หักส่วนลดทั้งหมด): 15.00 - 1.50 = 13.50

ขายสินค้าที่มีส่วนลดหลายรายการ

หากตะกร้าสินค้ามีสินค้าหลายชิ้นที่สามารถใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้ ส่วนลดดังกล่าวจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น:

ราคาสินค้า = (จำนวน x ราคาก่อนหักส่วนลด)-(ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงิน)

หากคุณต้องการให้สามารถใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้หลายครั้ง คุณมีสองตัวเลือก:

  • คำนวณผลรวมของส่วนลดและใช้ค่าดังกล่าวเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
  • ใช้ส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์แทน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี