การรวมส่วนลด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ส่วนลดมากกว่าหนึ่งรายการในตะกร้าสินค้า

รวมส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์และแบบแทนจำนวนเงิน

คุณสามารถใช้ส่วนลดดังต่อไปนี้ได้:

  • ใช้ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าเฉพาะรายการ บนตะกร้าสินค้า หรือทั้งสองอย่าง
  • ใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ บนตะกร้าสินค้า หรือทั้งสองอย่าง
  • ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลดสำหรับตะกร้าสินค้ารวมกัน

หากคุณสร้างส่วนลดแบบรวมกัน ระบบจะใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการก่อนส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตะกร้าสินค้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

ราคาสินค้าเดิม = $20.00

ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ = $5.00

ราคาสินค้า (หักส่วนลดแบบแทนจำนวนเงิน): $20.00-$5.00 = $15.00

ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตะกร้าสินค้า = 10%

มูลค่าของส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์: $15.00 x 0.1 = $1.50

ราคาสินค้าสุทธิ (หักส่วนลดทั้งหมด): $15.00 - $1.50 = $13.50

หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้ส่วนลดอัตโนมัติสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ส่วนลดเหล่านั้นจะแทนที่ส่วนลดใดๆ ที่ใช้กับตะกร้าสินค้าดังกล่าวหรือสินค้าเฉพาะรายการ คุณสามารถลบส่วนลดอัตโนมัติได้โดยแตะที่ "การดำเนินการเพิ่มเติม" จากนั้นในส่วนตัวปรับแต่งตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ "ปิดการใช้งานสำหรับตะกร้านี้" ที่อยู่ถัดจากส่วนลดที่คุณต้องการปิดใช้งาน ซึ่งการดำเนินการนี้จะเป็นการปิดการใช้งานส่วนลดอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมนี้เท่านั้น

ขายสินค้าที่มีส่วนลดหลายรายการ

หากตะกร้าสินค้ามีสินค้าหลายชิ้นที่สามารถใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้ ส่วนลดดังกล่าวจะส่งผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น:

ราคาสินค้า = (จำนวน x ราคาก่อนหักส่วนลด)-(ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงิน)

หากคุณต้องการให้สามารถใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้หลายครั้ง คุณมีสองตัวเลือก:

  • คำนวณผลรวมของส่วนลดและใช้ค่าดังกล่าวเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
  • ใช้ส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์แทน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี