Eksempler på scripts

Scripts er fleksible og kan bruges til at oprette unikke og effektive rabatter. Du kan for eksempel oprette scripts, der kan ændre priserne og egenskaberne for varelinjer i din butiks indkøbskurv baseret på de varer, som kunder lægger i den.

Du kan finde eksempler på almindelige scripts i scriptskabelonerne, der findes i Script Editor. Du skal oprette et script for at se disse eksempler.

Her er nogle andre eksempler på scripts:

Procentrabat på alle varer

Dette varelinjescript ganger prisen for hver varelinje i indkøbskurven med 0,9, hvilket giver en rabat på 10 %.

Input.cart.line_items.each do |item|
 item.change_line_price(item.line_price * 0.9, message: "10% off all items!")
end

Output.cart = Input.cart

Procentrabat på alle leveringspriser

Dette leveringsscript ganger alle leveringspriser med 0,10, hvilket giver en rabat på 10 % på levering.

Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
 next unless shipping_rate.source == "shopify"
 shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price * 0.10, message: "Discounted shipping")
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Fjern en leveringspris

Dette leveringsscript skjuler leveringsmuligheder, som starter med strengen EXPRESS.

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 shipping_rate.name.upcase.start_with?("EXPRESS")
end

Omdøb betalingstjenesteudbyder

Nedenstående script omdøber betalingsudbyder ved kontant betaling ved levering (COD) til et tilpasset navn.

Input.payment_gateways.each do |payment_gateway|
 next unless payment_gateway.name == "Cash on Delivery (COD)"
 payment_gateway.change_name("Custom Name")
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Afhold kunder fra at bruge en rabatkode

Du kan bruge et varelinjescript til midlertidigt at afholde kunder fra at anvende en rabatkode ved betaling. Under Black Friday Cyber Monday-udsalget fortæller nedenstående script, for eksempel, dine kunder, at deres rabatkode ikke kan anvendes:

if Input.cart.discount_code
 Input.cart.discount_code.reject(
  message: "Maximum discount already applied! Discount codes can not be used during this promotion."
 )
end

Output.cart = Input.cart

Hvis du har et Shopify Plus-abonnement, kan du fjerne feltet Rabatkode fra din betaling.

Bemærk: Feltet Rabatkode bruges også til at indtaste gavekortnumre. Hvis du fjerner feltet, har kunderne ikke mulighed for at indtaste både rabatkoder og gavekort.

Hvis du vil fjerne dette felt, skal du føje følgende kode til din checkout.liquid-fil.

<style>
[data-reduction-form="update"] {
 display: none
}
</style>
Ruby
# Use an array to keep track of the discount campaigns desired.
CAMPAIGNS = [
 # $5 off all items with the "sale" tag
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   TagSelector.new("sale"),
   ExcludeGiftCardSelector.new,
  ),
  MoneyDiscount.new(5_00, "5$ off all items on sale",),
 ),

 # 10% off all items with a price lower than $100
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   ExcludeGiftCardSelector.new,
   PriceSelector.new(:lower_than, Money.new(cents: 100_00)),
  ),
  PercentageDiscount.new(10, "10% off all items under 100$"),
 ),

 # Give every 3rd item with the tag "letter" for free
 BogoCampaign.new(
  TagSelector.new("letter"),
  PercentageDiscount.new(100, "Third item is free"),
  LowToHighPartitioner.new(2,1),
 )
]

# Iterate through each of the discount campaigns.
CAMPAIGNS.each do |campaign|
 # Apply the campaign onto the cart.
 campaign.run(Input.cart)
end

# To have the changes to the line items be reflected, the output of
# the script needs to be specified.
Output.cart = Input.cart

Køb én, og få én gratis

Dette script giver ét produkt gratis, hvis kunden køber mindst ét andet af disse produkter.

# Buy One, Get One Free Script
# The basis of this script is provided by the Script Editor itself as a "default" script option.

# Adjusting these values lets you tweak the scope of the discount, eg:
# PAID_ITEM_COUNT = 1, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1 -> Buy One, Get One
# PAID_ITEM_COUNT = 3, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 2 -> Buy Three, Get Two
PAID_ITEM_COUNT = 1
DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1

# Specify the IDs of the products you want to be eligible for this promotion.
ELIGIBLE_PRODUCT_IDS = [9307791812, 9307791940]

# Returns the integer amount of items that must be discounted next
# given the amount of items seen
#
def discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
 Integer(total_items_seen / (PAID_ITEM_COUNT + DISCOUNTED_ITEM_COUNT) * DISCOUNTED_ITEM_COUNT) - discounted_items_seen
end

# Partitions the items and returns the discounted items.
#
# Arguments
# ---------
#
# * cart
# The cart to which split items are added (typically Input.cart).
#
# * line_items
# The selected items that are applicable for the campaign.
#
def partition(cart, line_items)
 # Sort the items by price from high to low
 sorted_items = line_items.sort_by{|line_item| line_item.variant.price}.reverse
 # Create an array of items to return
 discounted_items = []
 # Keep counters of items seen and discounted, to avoid having to recalculate on each iteration
 total_items_seen = 0
 discounted_items_seen = 0

 # Loop over all the items and find those to be discounted
 sorted_items.each do |line_item|
  total_items_seen += line_item.quantity
  # After incrementing total_items_seen, see if any items must be discounted
  count = discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
  # If there are none, then skip to the next item
  next if count <= 0

  if count >= line_item.quantity
   # If the full item quantity must be discounted, then add it to the items to return
   # and increment the count of discounted items
   discounted_items.push(line_item)
   discounted_items_seen += line_item.quantity
  else
   # If only part of the item must be discounted, then split the item
   discounted_item = line_item.split(take: count)
   # Insert the newly-created item in the cart, right after the original item
   position = cart.line_items.find_index(line_item)
   cart.line_items.insert(position + 1, discounted_item)
   # Add it to the list of items to return
   discounted_items.push(discounted_item)
   discounted_items_seen += discounted_item.quantity
  end
 end

 # Return the items to be discounted
 discounted_items
end

eligible_items = Input.cart.line_items.select do |line_item|
 product = line_item.variant.product
 !product.gift_card? && ELIGIBLE_PRODUCT_IDS.include?(product.id)
end

discounted_line_items = partition(Input.cart, eligible_items)
discounted_line_items.each do |line_item|
 line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Buy one, get one free!")
end

Output.cart = Input.cart

Rabat for nye kunder

Dette script giver en procentrabat for nye kunder.

DISCOUNT_AMOUNT = 20

if Input.cart.line_items.size > 1 && (Input.cart.customer.nil? || Input.cart.customer.orders_count < 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for first-time customers!")
end

Output.cart = Input.cart

Procentrabat på de billigste varer

Dette script anvender en procentrabat på den billigste vare i indkøbskurven.

DISCOUNT_AMOUNT = 15

if (Input.cart.line_items.size > 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off!")
end

Output.cart = Input.cart

Differentieret prissætning for massekøb

Dette script kan tilbyde en højere procentrabat på et produkt, når kunden lægger flere varer i indkøbskurven. For eksempel vil en kunde modtage 5 % i rabat på en indkøbskurv med 1-5 produkter, en rabat på 10 % på en indkøbskurv med 6-10 produkter osv.

# Define a list of price tiers.
PRICE_TIERS = [
 # Pricing tiers for Shoes
 {
  product_types: ['Shoes'],
  group_by: :product, # :product or :variant
  tiers: [
   {
    quantity: 10,
    discount_percentage: 10,
    discount_message: '10% off for 10+'
   },
   {
    quantity: 50,
    discount_percentage: 15,
    discount_message: '15% off for 50+'
   }
  ]
 }
]

# In most cases, you don't need to edit below this line.

##
# Tiered pricing campaign.
class TieredPricingCampaign

 def initialize(partitioner, tiers)
  @partitioner = partitioner
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:quantity] }
 end

 def run(cart)
  @partitioner.partition(cart).each do |k, items|
   total_quantity = items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   applicable_tier = find_tier_for_quantity(total_quantity)
   unless applicable_tier.nil?
    apply_tier_discount(items, applicable_tier)
   end
  end
 end

 private

  def find_tier_for_quantity(quantity)
   @tiers.select { |tier| tier[:quantity] <= quantity }.last
  end

  def apply_tier_discount(items, tier)
   discount = get_tier_discount(tier)
   items.each do |item|
    discount.apply(item)
   end
  end

  def get_tier_discount(tier)
   PercentageDiscount.new(tier[:discount_percentage], tier[:discount_message])
  end

end

##
# Select line items by product type.
class ProductTypeSelector

 def initialize(product_types)
  @product_types = Array(product_types).map(&:upcase)
 end

 def match?(line_item)
  @product_types.include?(line_item.variant.product.product_type.upcase)
 end

 def group_key
  @product_types.join(',')
 end

end

##
# Apply a percentage discount to a line item.
class PercentageDiscount

 def initialize(percent, message = '')
  @percent = Decimal.new(percent) / 100.0
  @message = message
 end

 def apply(item)
  line_discount = item.original_line_price * @percent
  new_line_price = item.original_line_price - line_discount
  if new_line_price < item.line_price
   item.change_line_price(new_line_price, message: @message)
  end
 end

end

##
# A pricing tier partition.
class TierPartitioner

 def initialize(selector, group_by)
  @selector = selector
  @group_by = group_by
 end

 def partition(cart)
  # Filter items
  items = cart.line_items.select { |item| @selector.match?(item) }

  # Group items using the appropriate key.
  items.group_by { |item| group_key(item) }
 end

 private

  def group_key(line_item)
   case @group_by
    when :product
     line_item.variant.product.id
    when :variant
     line_item.variant.id
    else
     @selector.group_key
   end
  end

end

##
# Instantiate and run Price Tiers.
PRICE_TIERS.each do |pt|
 TieredPricingCampaign.new(
  TierPartitioner.new(
   ProductTypeSelector.new(pt[:product_types]),
   pt[:group_by]
  ),
  pt[:tiers]
 ).run(Input.cart)
end

##
# Export changes.
Output.cart = Input.cart

Differentierede rabatter efter købsgrænse

Dette script tilbyder stigende rabatter ud fra den samlede værdi af kundens indkøbskurv. For eksempel vil en kunde modtage en rabat på 5 % for en ordre på over 50 USD, 10 % i rabat på ordrer over 100 USD osv.

# Define spending thresholds, from lowest spend to highest cart value.
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  spend: 3000, # spend amount (in cents)
  discount: 10 # percentage discount
 },
 {
  spend: 5000,
  discount: 15
 },
 {
  spend: 10000,
  discount: 20
 }
]

# Find any applicable spending threshold.
eligible_threshold = nil
SPENDING_THRESHOLDS.each do |threshold|
 if Input.cart.subtotal_price_was.cents >= threshold[:spend]
  eligible_threshold = threshold
 end
end

# Apply threshold.
if !eligible_threshold.nil?
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (eligible_threshold[:discount] / 100.0)), message: "#{eligible_threshold[:discount]}% off for purchases over $#{eligible_threshold[:spend] / 100}!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Gratis gave ved køb

Dette script tilbyder en gratis gave ved køb. Du kan definere, hvor mange produkter, der skal til i et køb, for at kunden kan modtage den gratis gave.

# Define the ID of the free product.
FREE_GIFT_PRODUCT_ID = 9307791812

# Check that we have at least two items in the cart (so that there's a "purchase").
if Input.cart.line_items.size > 1
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  # If the free gift is found, set its price to zero.
  if line_item.variant.product.id == FREE_GIFT_PRODUCT_ID
   if line_item.quantity > 1
    line_item = line_item.split(take: 1)
    Input.cart.line_items << line_item
   end
   line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Free gift with purchase!")
  end
 end
end

# Export the cart.
Output.cart = Input.cart

Gratis standardlevering til en bestemt kundegruppe

Dette script tilbyder gratis levering til en bestemt kundegruppe. Du kan, for eksempel, tagge bestemte kunder med VIP, og derefter tilbyde disse kunder gratis levering.

# Define a list of shipping service names that are eligible for free shipping for VIPs.
ELIGIBLE_SERVICES = ['Standard Ground Shipping']

# Define the tag that identifies VIP customers.
VIP_CUSTOMER_TAG = 'VIP'

# If the customer is a VIP, give them free shipping on the defined services.
if !Input.cart.customer.nil? and Input.cart.customer.tags.include?(VIP_CUSTOMER_TAG)
 Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
  if ELIGIBLE_SERVICES.include?(shipping_rate.name)
   shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price, message: "Free shipping for VIP customers!")
  end
 end
end

# Export the rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Afhentning i butik, hvis kunden er særlig tæt på en bestemt lokation

Dette script giver kunder mulighed for at afhente deres ordre i butikken, hvis deres postnummer matcher listen, der er konfigureret i dette script.

# Define the name of the pick up shipping rate - this should be added manually in the Shopify Admin.
PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME = 'Pick Up In-Store'

# Define a list of postcode prefixes that are allowed to pick up from the store.
PICKUP_POSTCODE_PREFIXES = [
 '100', '101', '102'
]

# Output filtered shipping rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 (shipping_rate.name == PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME) && !PICKUP_POSTCODE_PREFIXES.any? { |prefix| Input.cart.shipping_address.zip.start_with?(prefix) }
end

Procentrabat på næste ordre, hvis kunden accepterer markedsføring

Dette script giver en kunden en procentrabat på deres næste ordre, hvis de accepterede markedsføring under afgivelsen af deres første ordre.

# Define the discount for eligible customers.
DISCOUNT_AMOUNT = 10

# Checks to see if this is a customer's second order, and that they opted into marketing when they placed their first order.
if (!Input.cart.customer.nil? && Input.cart.customer.orders_count == 1 && Input.cart.customer.accepts_marketing?)
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for subscribing to our newsletter!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Vælg automatisk standard-betalingsmetoder

Dette script vælger automatisk en bestemt betalingsmetode ved betaling.

# Define the preferred order of gateways.
PREFERRED_GATEWAY_ORDER = ['Invoice', 'Shopify Payments']

# Sort gateways.
Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.sort_by do |payment_gateway|
 PREFERRED_GATEWAY_ORDER.index(payment_gateway.name) || 999
end

Andre eksempler

Andre eksempler på scripts:

Lær mere

Få mere at vide om:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis