Detailsalgsrapporter

Du kan bruge rapporterne om detailsalg til at se oplysninger om dine kunders ordrer via Point of Sale (POS) baseret på kriterier som f.eks. produkt, SKU eller medarbejder.

Rapporterne viser kun salg, der er foretaget på en POS-lokation. Andre salg er ekskluderet fra rapporterne.

Bemærk: Rapporterne om detailsalg er kun tilgængelige, hvis din butik har et Shopify-abonnement eller derover, og du sælger fysisk.

Når du åbner en rapport over detailsalgs, er dataene opdaterede helt indtil det seneste minut. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Se dine rapporter om detailsalg

Du kan få mere at vide om de ord, der bruges i rapporter om detailsalg, i Salgsrapporter.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Kategorier.
  2. Klik på Detailsalg for at filtrere rapporterne, så der kun vises salgsrapporter om detailsalg.

Detaljerede rapporter om detailsalg

Hvis din butik er på et Shopify-abonnement eller derover, har du adgang til følgende rapporter om detailsalg:

Detailsalg efter produkt

Rapporten Detailsalg efter produkt viser en oversigt over det samlede salg af dine produkter, men omfatter ikke levering.

Levering er ikke inkluderet, fordi en ordre kan bestå af flere produkter, men kun har én leveringsomkostning. Til rapporteringsformål kan leveringsomkostningerne ikke fordeles mellem produkterne i ordren.

Da leveringsbeløbene er filtreret ud, omfatter den skat, der vises i denne rapport, ikke skatter på levering.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Detailsalg pr. produkt
Produkttype Den type produkt, du sælger. For eksempel hatte, skjorter eller sko.
Produkttitel Navnet på dit produkt.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.

Nogle gange vises dataene i produktfelterne, f.eks. Produkttype eller Produkttitel, som en bindestreg (–). Det sker, hvis dataene ikke eksisterede på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet.

Hvis nogen af disse data ændres mellem ordrer, vil rapporten måske også vise flere rækker for det samme produkt, fordi de identificerende oplysninger ikke er nøjagtigt de samme. Rapporterne viser altid de oprindelige værdier fra den periode, hvor ordren blev afgivet.

Detailsalg efter produktvariant-SKU

Rapporten Detailsalg efter produktvariant-SKU viser en oversigt over bruttoomsætningen, men ikke leveringsomkostningerne, for dine bedst sælgende produkter på et mere detaljeret niveau end rapporten Detailsalg efter produkt.

Levering er ikke inkluderet, fordi en ordre kan bestå af flere produkter, men kun har én leveringsomkostning. Til rapporteringsformål kan leveringsomkostningerne ikke fordeles mellem produkterne i ordren.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Detailsalg pr. produktvariant-SKU
Produkttitel Navnet på dit produkt.
Titel på varianten Navnet på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden for produktvarianten.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.

Detailsalg efter produktleverandør

Rapporten Detailsalg efter produktforhandler viser dine forhandlere og de produkter, som er leveret af hver enkelt forhandler, grupperet efter salgslokation.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Detailsalg pr. produktleverandør
Produktleverandør Navnet på den leverandør, som leverer et produkt. Klik på navnet på en leverandør for at få vist en liste over produkter, som leverandøren leverer.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.

Detailsalg efter produkttype

Rapporten Detailsalg efter produkttype viser dit detailsalg efter produkttype og grupperet efter salgslokation.

Detailsalg efter POS-lokation

Rapporten Detailsalg efter POS-lokation viser det samlede salg for hver POS-lokation.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Detailsalg pr. produkttype
Produkttype Den type produkt, du sælger. For eksempel hatte, skjorter eller sko.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.
Navn på POS-lokation Navnet på POS-lokationen, hvor salget blev foretaget.

Detailsalg pr. medarbejder ved kassen

Rapporten Detailsalg pr. medarbejder viser dig det salg, som er foretaget af hver enkelt medarbejder.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Detailsalg pr. medarbejder ved kassen
Navn på medarbejder Navnet på den medarbejder, som behandlede salget.
Navn på POS-lokation Navnet på POS-lokationen, hvor salget blev foretaget.
Procent af salget med medarbejderhjælp Den procentdel af salget, der havde mindst én medarbejder knyttet til varelinjer.

Detailsalg pr. medarbejder ved kassen (dagligt)

Rapporten Detailsalg pr. medarbejder (dagligt) viser dig det daglige salg, som er foretaget af hver medarbejder.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for den daglige rapport Detailsalg pr. medarbejder ved kasse
Dag Den dag, hvor ordrerne blev afgivet.
Navn på medarbejder Navnet på den medarbejder, som behandlede salget.
Navn på POS-lokation Navnet på POS-lokationen, hvor salget blev foretaget.
Procent af salget med medarbejderhjælp Den procentdel af salget, der havde mindst én medarbejder knyttet til varelinjer.

Detailsalg efter medarbejder, der er tilskrevet salg

Rapporten Detailsalg efter medarbejder, der er tilskrevet salg viser dine salg efter den medarbejder, der er tilskrevet varelinjerne ved betalingen.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Definition af vilkårene for detailsalg pr. medarbejder, der har hjulpet med salg
Medarbejderen, der hjalp med salget Navnet på den medarbejder, der havde en varelinje tilknyttet.
Navn på POS-lokation Navnet på POS-lokationen, hvor salget blev foretaget.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis