Fortjenesterapporter

Du kan bruke fortjenesterapporter til å se informasjon om kostnader, marginer og fortjeneste.

Legge til kostnad per vare for produktene dine

Fortjenesten rapporteres kun for produkter og varianter som hadde en registrert kostnad da de ble solgt. For å få verdien fra fortjenesterapportene må du legge til en kostnad per vare for produktene.

Trinn:

  1. I Shopify-administratoren klikker du Produkter.
  2. Klikk på navnet til et produkt for å redigere det.
  3. I Prissetting-delen legger du til en dollarverdi i feltet Kostnad per vare. Kostnaden per vare er hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Hvis du for eksempel selger et produkt videre, kan du angi prisen som du betalte produsenten, ekskludert avgifter, levering og andre kostnader. Hvis du lager produktet selv, kan du angi verdien som er basert på kostnader for arbeidskraft og materialer.
  4. Klikk på Lagre.

Se fortjenesterapporter

  1. I Fortjenestemargin-delen klikker du på rapporten du vil se:

Kort for fortjenestemargin

Fortjeneste etter produkt

Fortjeneste etter produkt-rapporten viser bruttofortjeneste etter produktet for det valgte datointervallet:

Fortjeneste etter produkt-rapport

For hvert produkt som hadde en kostnad registrert da det ble solgt, ser du følgende informasjon:

Kolonner og beskrivelser i nettbutikkrapporten Fortjeneste etter produkt
Kolonne Beskrivelse
Nettoantall Totalt antall solgte enheter i denne tidsperioden.
Nettosalg Totalt nettosalg i denne tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden av enhetene som er solgt i løpet av denne tidsperioden.
Bruttofortjeneste Fortjenestemarginen på dette produktet i denne tidsperioden. Marginen beregnes som ([nettosalg – kostnad] / nettosalg) * 100. Hvis for eksempel nettosalget er 50 dollar og kostnaden er 30 dollar, er bruttomarginen (beregnet som ([50 – 30] / 50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjenesten som gjøres på dette produktet i løpet av denne tidsperioden. Den beregnes ved å trekke kostnaden fra nettosalg.

Rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen din. Hvis du solgte rabatterte produkter eller utstedte refusjoner i denne tidsperioden, er den rapporterte bruttomarginen ulik marginen du ser på den tilsvarende produktdetaljsiden. Finn ut hvordan rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen.

Fortjeneste etter produktvariantens varenummer

Rapporten Fortjeneste etter produktvariantens varenummer viser bruttofortjenesten per variant:

Fortjeneste etter variantens varenummer

For hver produktvariant som hadde en registrert kostnad da den ble solgt, ser du følgende informasjon:

Kolonner og beskrivelser i SKU-rapporten Fortjeneste etter produktvariant
Kolonne Beskrivelse
Nettoantall Totalt antall solgte enheter i denne tidsperioden.
Nettosalg Totalt nettosalg i denne tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden av enhetene som er solgt i løpet av denne tidsperioden.
Bruttofortjeneste Fortjenestemarginen på denne produktvarianten i denne tidsperioden. Marginen beregnes som ([nettosalg – kostnad] / nettosalg) * 100. Hvis for eksempel nettosalget er 50 dollar og kostnaden er 30 dollar, erbruttomarginen (beregnet som ([50-30] / 50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjenesten som gjøres på denne produktvarianten i løpet av denne tidsperioden. Den beregnes ved å trekke kostnaden fra nettosalg.

Rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen din. Hvis du solgte rabatterte produkter eller utstedte refusjoner i denne tidsperioden, er den rapporterte bruttomarginen ulik marginen du ser på den tilsvarende produktdetaljsiden. Finn ut hvordan rabatter og refusjoner påvirker fortjenestemarginen.

Fortjeneste etter utsalgssted

Fortjeneste etter utsalgssted-rapporten viser bruttofortjeneste etter utsalgssted:

Fortjeneste etter utsalgssted

For hver utsalgssted ser du følgende informasjon:

Kolonner og beskrivelser i Fortjeneste etter utsalgssted
Kolonne Beskrivelse
Nettoantall Totalt antall solgte enheter i denne tidsperioden.
Nettosalg Totalt nettosalg i denne tidsperioden.
Kostnad Totalkostnaden av enhetene som er solgt i løpet av denne tidsperioden.
Bruttofortjeneste Fortjenestemarginen på denne produktvarianten i denne tidsperioden. Marginen beregnes som ([nettosalg – kostnad] / nettosalg) * 100. Hvis for eksempel nettosalget er 50 dollar og kostnaden er 30 dollar, erbruttomarginen (beregnet som ([50-30] / 50) * 100) 40 %.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjenesten som gjøres på denne produktvarianten i løpet av denne tidsperioden. Den beregnes ved å trekke kostnaden fra nettosalg.

Rabatter og refusjoner

Rabatter og refusjoner påvirker nettosalgene og fortjenestemarginen.

Marginen som vises på produktdetaljer-siden er basert på produktets fulle pris. Bruttomarginen som vises i fortjenesterapportene dine, er basert på nettosalget av produktet, som tar hensyn til eventuelle rabatter eller refusjoner du har tilbudt i løpet av rapporteringsperioden.

Eksempel: effekt av rabatter på fortjenesterapporter

En t-skjorte med en vanlig pris på 20 dollar og en kostnad på 10 dollar viser seg å ha en margin på 50 % på produktdetaljer-siden:

50 % margin som vises på variantdetaljer-siden

Hvis du rabatterer t-skjorten med 25 % og selger den for 15 dollar i løpet av rapporteringsperioden, vises den samme t-skjorten som at den har 33 % margin i Fortjeneste per produkt-rapporten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis