Pobieranie zapłaty za zamówienia Shopify Markets Pro

Twoje transakcje dla zrealizowanych zamówień Markets Pro są gromadzone i łączone w wypłatę w 1., 8., 15. i 22. dniu każdego miesiąca. Wypłata jest wysyłana na Twoje konto bankowe w ciągu 1-3 dni roboczych. Czasami może upłynąć kilka dodatkowych dni, zanim środki będą dostępne na koncie bankowym. Jeśli wypłata nie powiedzie się, próba wypłaty zostanie podjęta ponownie w ciągu 72 godzin i otrzymasz powiadomienie o niepowodzeniu.

Otrzymujesz wypłaty w USD i tylko za zrealizowane zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Kwalifikowanie zamówień do wypłat.

Otrzymywanie płatności

Wyświetl transakcje wypłat i dowiedz się, jak możesz obsługiwać zwroty kosztów, zamówienia w przedsprzedaży, podatki i cła.

Zobacz swoje transakcje wypłat

Informacje o wypłatach i harmonogramie wypłat można wyświetlić w panelu administracyjnym Shopify. Dane transakcji zawierają pełne zestawienie wszystkich kosztów i opłat za każde zrealizowane zamówienie. Zestawienie opłat zawiera następujące informacje:

Transakcje Markets Pro są wyświetlane jako Flow Commerce na Twoim koncie bankowym i wyciągach z karty kredytowej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Więcej filtrów.
 4. Kliknij opcję Metoda płatności.
 5. Wybierz Markets Pro.

Zwroty kosztów

Aby anulować lub zwrócić zamówienie Markets Pro, należy zwrócić klientowi całą kwotę zamówienia, które zostało przetworzone. Jeśli zwrócisz koszty części zamówienia i nie anulujesz zamówienia, ale zrealizujesz pozostałą część zamówienia, zamówienie kwalifikuje się do wypłaty.

Opłaty transakcyjne, podatki i cła na Markets Pro nie są zwracane, jeśli zamówienie zostało już zrealizowane. Aby udzielić klientowi częściowej rekompensaty, anuluj zamówienie i zwróć pełną kwotę, a także rozważ przyznanie klientowi kodu rabatowego[https://help.shopify.com/en/manual/discounts] na następny zakup.

Podatki i cła

Podatki i cła są naliczane w momencie realizacji paczki. Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które zostało już zrealizowane i wysłane, Markets Pro nie zwróci żadnych opłat, ceł ani podatków.

Zamówienia w przedsprzedaży

Zamówienia w przedsprzedaży są opłacane dopiero po zrealizowaniu zamówienia. Otrzymujesz wypłaty tylko za zrealizowane zamówienia. Jeśli korzystasz z zamówień w przedsprzedaży w swojej firmie, rozważ użycie tagu do identyfikacji zamówienia w przedsprzedaży. Do momentu realizacji zamówienia obok zamówienia wyświetlany jest status wypłaty Wymagane działanie.

Etykiety wysyłkowe Markets Pro

Etykiety wysyłkowe Shopify Markets Pro zapewniają prawidłową obsługę ceł, bezproblemową odprawę celną, specjalistyczne stawki wysyłki i krótsze czasy transportu.

Jeśli zrealizujesz zamówienie z wykorzystaniem etykiet wysyłkowych innych niż Markets Pro, cła pobrane przy realizacji zakupu zostaną Ci przekazane w ramach Twojej wypłaty. Konieczne może być zwrócenie klientom kwoty cła. Jeśli korzystasz z etykiet wysyłkowych innych niż Markets Pro, Twoi klienci mogą zostać dwukrotnie obciążeni cłami lub ich paczka może zostać zatrzymana w urzędzie celnym.

Obliczanie wypłat Markets Pro

Możesz użyć następującego sposobu obliczania kwoty wypłat Markets Pro:

Total order cost(remitted tax/VAT + remitted duty + processing fee + currency conversion fee) = Amount paid

Na przykład, gdy złożono zamówienie na koszulę, której łączny koszt to 150 EUR, składowe zamówienia są następujące:

Kurs wymiany waluty z dnia transakcji służy do przeliczenia kwoty wypłaty na Twoją walutę.W tym przykładzie 150 EUR jest wynikiem przeliczenia kwoty 158,97 USD (1 USD = 0,94364 EUR).

Co opłaca klient

 • koszula kosztuje 120 EUR
 • cło wynosi 5 EUR (5,30 USD wliczone)
 • podatki i VAT wynoszą 10 EUR (10,60 USD)
 • wysyłka międzynarodowa kosztuje 15 EUR

W tym przykładzie klient płaci 150 EUR na rzecz Global-e. Global-e zwraca następujące koszty:

 • podatek/VAT w wysokości 10 EUR dla rządu
 • cła w wysokości 5 EUR dla agencji celnych

Co opłacasz Ty

 • Opłata transakcyjna w wysokości 10,33 USD (6,5% całkowitej wartości zamówienia) jest ponoszona jako opłata za przetwarzanie Markets Pro.
 • Za wymianę waluty naliczana jest opłata 3,62 USD (2,5%). Opłata za wymianę waluty jest obliczana na podstawie całkowitej wartości zamówienia (158,97 USD).

Możesz dodać te kwoty do kwoty płaconej przez klienta, dokonując korekt cen.

Po odliczeniu wszystkich tych kosztów otrzymasz kwotę 128,77 USD.

Musisz określić kwotę, jaką klient ma być obciążony z tytułu wysyłki. Markets Pro zawiera rekomendacje dotyczące stawek wysyłki pozwalające zoptymalizować przeliczanie walut. Opłata za wysyłkę, którą pobierasz od klienta, jest uwzględniona w Twojej wypłacie. Koszt zakupu etykiety wysyłkowej jest odejmowany od przyszłej wypłaty i wyświetlany na osi czasu zamówienia.

Kwalifikowanie zamówień Markets Pro do wypłaty

Niezrealizowane zamówienia Markets Pro nie są uwzględniane w wypłatach i do momentu realizacji zamówień mają status wypłaty*Wymagane działanie*. Zamówienia są uznawane za zrealizowane, gdy przewoźnik i numer śledzenia są przypisani do Twojego zamówienia w Shopify, a Twoja etykieta wysyłkowa zostaje zeskanowana przez przewoźnika. Jeśli Twoje zamówienie nie jest przetwarzane dla wypłaty, może być konieczne dodatkowe działanie, aby zamówienie kwalifikowało się do wypłaty.

Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej na temat powodów, dla których zamówienie może nie kwalifikować się do wypłaty, oraz uzyskać informacje o potencjalnych powodach opóźnień w wypłatach i działaniach, jakie należy podjąć:

Kwalifikowanie zamówień Markets Pro do wypłaty
Powód, dla którego wypłata nie jest kwalifikowalna Wymagana czynność
Nie zrealizowano i nie wysłano zamówienia Zrealizuj i wyślij zamówienie. Etykieta wysyłkowa musi zostać zeskanowana przez przewoźnika. Jeśli nadasz paczkę w urzędzie pocztowym, skanowanie zamówienia może potrwać do 48 godzin. Jeśli zamówienie jest zamówieniem w przedsprzedaży, nie kwalifikuje się do wypłaty, dopóki nie zostanie ono zrealizowane. Rozważ użycie tagu do identyfikowania zamówień w przedsprzedaży.
Twoje zamówienie nie ma informacji o śledzeniu Dodaj informacje o śledzeniu do swojego zamówienia. Wszystkie zamówienia muszą mieć prawidłowy numer śledzenia, z nazwą przewoźnika i działaniem wyświetlanym w tym numerze śledzenia. Status niekwalifikowalności może wystąpić, jeśli korzystałeś(-aś) z usług zewnętrznej firmy logistycznej i nie wprowadziłeś(-aś) numeru śledzenia.
Brak dostępnej aktywności przewoźnika Gdy nie jest dostępna aktywność przewoźnika, musisz skontaktować się z nim bezpośrednio, aby upewnić się, że Twoje zamówienie zostało odebrane i zweryfikować, czy informacje o śledzeniu są prawidłowe. Jeśli nadasz paczkę w urzędzie pocztowym, skanowanie zamówienia może potrwać do 48 godzin.
Nie zwrócono kosztów całego zamówienia Markets Pro Jeśli zamówienie zostanie anulowane, musisz zwrócić całą kwotę zamówienia. Częściowo zrefundowane zamówienia nie kwalifikują się do wypłaty. Wszystkie przetworzone środki muszą zostać zwrócone klientowi.

Wyświetl zamówienia Markets Pro ze statusem Wymagane działanie

Zamówienia Markets Pro, które mają status Wymagane działanie można przeglądać i filtrować w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Status wypłaty, a następnie wybierz opcję Wymagane działanie.
 4. Opcjonalnie: Aby filtrować zamówienia Markets Pro, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij Więcej filtrów.
  2. Kliknij opcję Metoda płatności.
  3. Wybierz Markets Pro.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo