Testa transportörsberäknade fraktkostnader

Om du har ett konto hos Canada Post, FedEx eller UPS kan du testa din kontointegration och se beräknade fraktkostnader i Shopify-administratören.

Du måste ha funktionen transportörsberäknad frakt i din butiks Shopify-prenumerationsplan för att ansluta dina egna budföretagskonton till Shopify. Den här funktionen ingår i planerna Advanced Shopify och Shopify Plus och kan läggas till i alla planer för en månadsavgift.

Om du däremot använder dig av Shopify-planen eller något lägre och du byter från månadsvis fakturering till årsfakturering kan du be om att få funktionen för beräknade fraktkostnader från tredje part tillagd gratis. Kontakta Shopify-support för mer information.

Visa exempel på transportörsberäknade fraktkostnader

När du har integrerat ditt konto hos Canada Post, FedEx eller UPS med din Shopify-administratör kan du testa fraktkostnaderna för specifika pakettyper, storlekar och destinationer.

  1. I avsnittet Konton och integrationer klickar du Hantera integrationer.
  2. Klicka på Testkonto för att öppna testverktyget.
  3. Välj pakettyp och ange storlek och vikt. Fälten "Leverera från" och "Leverera till" kommer att fyllas i med din standardplatsinformation. Ändra informationen i Från- och Till-adresserna för att se exempel på fraktkostnader för destinationen.
  4. Klicka på Testa priser för att visa exempelpriser.
  5. Klicka på Stäng eller X för att stänga fönstret, eller klicka på fliken Uppgifter för att ange olika paketuppgifter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis