การเชื่อมต่อโดเมน

Connecting your third-party domain to Shopify points your domain name at your Shopify store. This means that when someone enters your custom URL into their web browser, it takes them to your online store. You still use the third-party domain provider to manage your domain settings, pay for your domain, and renew it.

Third-party domain providers

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนจากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งต่อไปนี้ ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อรับคำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงในการเชื่อมต่อโดเมนของคุณ:

สิ่งที่ควรแจ้งให้ผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณรับทราบ

ผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกจะมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโดเมนอยู่แล้ว เมื่อคุณโทรพูดคุยกับผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ คุณสามารถบอกอีกฝ่ายได้ว่า:

 • คุณต้องการให้โดเมนรากของคุณ (ระเบียน A) ชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify ซึ่งได้แก่ 23.227.38.32
 • คุณต้องการให้โดเมนย่อยของคุณ (ระเบียน CNAME) ชี้ไปยัง shops.myshopify.com

หากคุณต้องการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล คุณก็สามารถบอกผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณได้อีกด้วยว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลของอีกฝ่าย (หากมี) และจำเป็นต้องกำหนดค่าระเบียบ MX ของคุณ

ช่องทางขอความช่วยเหลือ

หากคุณประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการชี้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยังร้านค้า Shopify คุณก็ควรติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือของผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณ ฝ่ายช่วยเหลือ Shopify จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ให้บริการแต่ละรายล้วนมีความแตกต่างกันไป

หมายเหตุ: ฝ่ายช่วยเหลือ Shopify จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้โดเมนจากภายนอกให้คุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตโดยชัดแจ้งแก่เราก็ตามที

Generic third-party domain setup guide

หากคุณไม่พบคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการของคุณ คุณก็สามารถปฏิบัติตามคู่มือการตั้งค่าทั่วไปนี้เพื่อเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ไปยัง Shopify ได้

Set up your domain automatically with GoDaddy or 1&1 IONOS

You can automatically connect your GoDaddy or 1&1 IONOS domain to your Shopify store.

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

 2. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เช่น johns-apparel.info

 3. คลิกถัดไป

 4. Click Connect automatically:

 5. In the Sign In window, log in to your GoDaddy or 1&1 IONOS account.

 6. คลิกเชื่อมต่อ

เพิ่มโดเมนที่มีอยู่ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการบอกให้ Shopify ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนแบบกำหนดเองของคุณเอง

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

 2. ป้อนโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ เช่น johns-apparel.info

 3. คลิกถัดไป

ทีนี้คุณก็ต้องตั้งค่าโดเมนที่มีอยู่ของคุณให้ชี้ไปที่ Shopify

ตั้งค่าโดเมนที่มีอยู่ของคุณเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Shopify

หากคุณได้ซื้อโดเมนผ่านช่องทางภายนอก คุณก็จะต้องแก้ไขการตั้งค่า DNS ดังต่อไปนี้:

 • ระเบียน A ของคุณควรชี้ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify ซึ่งได้แก่ 23.227.38.32 Copy

 • ระเบียน CNAME ของคุณควรชี้ไปที่ shops.myshopify.com Copy

การแก้ไขการตั้งค่าโดเมนเหล่านี้อาจส่งผลต่อส่วนอื่น อย่างเช่นการส่งต่ออีเมล คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณเพื่อสอบถามถึงวิธีที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามอาจส่งผลต่อการตั้งค่า DNS ของคุณ

หมายเหตุ: คุณจะมีระเบียน A ที่เชื่อมโยงกับโดเมนหลักของคุณได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่โดเมนของคุณมีการเชื่อมโยงกับระเบียน A อยู่แล้วเมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณเพื่อชี้ระเบียน A ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify ก็ให้ลบระเบียน A อันเดิมที่ว่าออก

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณมี

 2. หาการตั้งค่า DNS ของคุณ โดยให้มองหาพื้นที่จัดการโดเมน, การกำหนดค่า DNS หรืออะไรที่ใกล้เคียง

 3. แก้ไขระเบียน A ของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ที่อยู่ IP ของ Shopify อันได้แก่ 23.227.38.32 Copy

  แผงการตั้งค่าโดเมนอาจประกอบไปด้วยเมนูดร็อปดาวน์หรือช่องข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ หรือคุณอาจต้องทำเครื่องหมายถูกที่กล่องหรือแก้ไขตาราง โดยคุณจำเป็นที่จะต้อง:

- ป้อนหรือเลือกสัญลักษณ์ @ หรือระเบียน A - ป้อนที่อยู่ IP ของ Shopify ซึ่งได้แก่ 23.227.38.32 Copy เพื่อให้เป็นปลายทางของระเบียน A

 1. บันทึกระเบียน A (คลิกที่บันทึก บันทึกไฟล์โซน เพิ่มระเบียน หรืออะไรที่ใกล้เคียง)

 2. หาระเบียน CNAME ในการตั้งค่า DNS ของคุณ

 3. เปลี่ยนระเบียน CNAME www ของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com Copy โดยคุณมักจะต้องใช้เพียงส่วนนำหน้าโดยไม่ต้องมีจุด แต่สำหรับผู้ให้บริการโดเมนบางราย คุณต้องใช้โดเมนย่อยแบบเต็ม ใช้รายการที่กรอกไว้อยู่แล้วเพื่อเป็นแนวทาง หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการของคุณ ระเบียน CNAME จะต้องชี้ไปที่ชื่อโดเมนและไม่ใช่ที่อยู่ IP เสมอ

 4. บันทึกระเบียน CNAME (ปกติด้วยการคลิกที่บันทึก หรือ เพิ่มระเบียน หรืออะไรที่ใกล้เคียง)

ทีนี้คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อของคุณใน Shopify

ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อของคุณใน Shopify

คลิกยืนยันการเชื่อมต่อใน Shopify admin ของคุณเพื่อยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณแล้ว

หมายเหตุ: อาจใช้เวลามากสูงสุด 48 ชั่วโมงเพื่อให้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณชี้ไปที่ร้านค้า Shopify ในกรณีที่คุณประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนจากภายนอกของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการของคุณได้

เชื่อมต่อโดเมนย่อย

โดเมนย่อยคือส่วนย่อนของโดเมนรากที่คุณจะใช้เป็นส่วนนำหน้า ยกตัวอย่างเช่น ใน URL shop.johnsapparel.com สิ่งที่เป็นโดเมนย่อยคือ shop โดเมนย่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ www คุณสามารถใช้โดเมนย่อยเพื่อจัดระเบียบเว็บไซต์ของคุณและทำให้ผู้เยี่ยมชมค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณมี

 2. หาการตั้งค่า DNS ของคุณ โดยให้มองหาพื้นที่จัดการโดเมน, การกำหนดค่า DNS หรืออะไรที่ใกล้เคียง

 3. หาระเบียน CNAME ในการตั้งค่า DNS ของคุณ

 4. เปลี่ยนระเบียน CNAME โดเมนย่อยของคุณเพื่อให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com Copy ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้โดเมนย่อย shop.johns-apparel.com ของคุณชี้ไปที่ร้านค้า Shopify ก็ให้เปลี่ยนระเบียน CNAME shop ของคุณให้ชี้ไปที่ shops.myshopify.com Copy :

  การเชื่อมต่อโดเมนย่อย

 5. บันทึกระเบียน CNAME (ปกติด้วยการคลิกที่บันทึก หรือ เพิ่มระเบียน หรืออะไรที่ใกล้เคียง)

 6. คลิกที่ร้านค้าออนไลน์ใน Shopify admin แล้วคลิกที่โดเมน

 7. คลิกที่เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่:

  เชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

 8. ป้อนโดเมนย่อยของคุณในช่องข้อความ (ตัวอย่างเช่น shop.johns-apparel.com)

 9. คลิกถัดไป

 10. คลิกยืนยันการเชื่อมต่อใน Shopify admin ของคุณเพื่อยืนยันว่าโดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณแล้ว

หมายเหตุ: ระบบจะเพิ่มโดเมนรากของคุณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อเพียงโดเมนย่อยและไม่รวมโดเมนราก คุณก็สามารถที่จะลบโดเมนรากโดยการคลิกที่ไอคอนลบถัดจากโดเมนรากในส่วนจัดการโดเมน

ขั้นตอนถัดไปหลังจากเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณได้เพิ่มโดเมนของคุณใน Shopify แล้ว คุณจำเป็นต้องเลือกโดเมนหลักของคุณ (ชื่อโดเมนที่ลูกค้าจะเห็นในแถบที่อยู่ขณะเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ)

นอกจากนั้นคุณยังสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจากโดเมนดังกล่าวหลังจากที่คุณได้เพิ่มไปยัง Shopify แล้วอีกด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี