วิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่งภายใน Shopify Bill Pay

คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินผ่าน Shopify Bill Pay โดยใช้ Shopify Balance, การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต จากนั้นจะเลือกได้ว่าจะให้เวนเดอร์รับเงินที่ชําระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือเช็คสำหรับใบเรียกเก็บเงินภายในประเทศ หรือโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศสำหรับใบเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศ ระบบลักษณะนี้จะช่วยให้คุณเลือกวิธีชําระใบเรียกเก็บเงินได้อย่างยืดหยุ่น ในขณะที่ก็ยังเปิดโอกาสให้เวนเดอร์รับเงินที่ชําระผ่านช่องทางที่ตนเองสะดวกได้เช่นเดียวกัน

วิธีการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเลือกวิธีการต่อไปนี้ในการชำระใบเรียกเก็บเงินโดยใช้ Shopify Bill Pay

วิธีการชำระเงินที่เลือกได้และรายละเอียด
วิธี ค่าธรรมเนียม ข้อจำกัด
Shopify Balance ฟรี* อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการใช้จ่ายบัตรรายวันของ Shopify Balance
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ฟรี* อยู่ภายใต้ขีดจํากัดการทำธุรกรรมของธนาคารคุณ
บัตรเครดิต 2.9%* อยู่ภายใต้ขีดจํากัดการทำธุรกรรมของธนาคารคุณ
บัตรเดบิต 2.9%* อยู่ภายใต้ขีดจํากัดการทำธุรกรรมของธนาคารคุณ

* หมายถึงค่าธรรมเนียมของวิธีการชำระเงินเท่านั้น โดยอาจยังมีค่าธรรมเนียมสำหรับวิธีการจัดส่งอยู่อีก หากต้องการดูรายการค่าธรรมเนียมฉบับเต็ม ให้ไปดูที่ค่าธรรมเนียมการชำระเงินฉบับเต็ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มวิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินจะไปปรากฏในลักษณะใดบนใบแจ้งยอด

รายการชำระเงินของ Shopify Bill Pay จะไปปรากฏบนใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตโดยแสดงเป็นชื่อของเวนเดอร์และ “melio” เช่น “[ชื่อเวนเดอร์] melio CCD” อย่างไรก็ดี บางครั้งชื่อเวนเดอร์อาจจะไม่ปรากฏ แต่เราจะระบุชื่อ “melio” ไว้เสมอ

วิธีการจัดส่งของเวนเดอร์

คุณสามารถกำหนดให้เวนเดอร์รับเงินที่ชำระได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

วิธีการจัดส่งที่เลือกได้สำหรับเวนเดอร์และรายละเอียด
วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดส่ง ความเร็ว* ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ข้อจำกัด
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH)
 • ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ: 3 วันทำการ
 • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป: 4 วันทำการ
ฟรี** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบด่วน (ACH) วันทำการเดียวกัน 1%**
เช็คฉบับกระดาษ 5-7 วันทำการ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ: 3 วันทำการ
 • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป: 4 วันทำการ
20 ดอลลาร์สหรัฐ** ระหว่างประเทศเท่านั้น
Shopify Balance การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH)
 • ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ: 3 วันทำการ
 • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป: 4 วันทำการ
ฟรี* ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบด่วน (ACH) วันทำการเดียวกัน 1%**
เช็คฉบับกระดาษ 5-7 วันทำการ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ: 3 วันทำการ
 • 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป: 4 วันทำการ
20 ดอลลาร์สหรัฐ** ระหว่างประเทศเท่านั้น
บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH)
 • บัตรเครดิตส่วนใหญ่: วันทำการถัดไป
 • บัตรเครดิต American Express: 2 วันทำการ
ฟรี** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
เช็คฉบับกระดาษ 5-7 วันทำการ ฟรี** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
บัตรเดบิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH) วันทำการถัดไป ฟรี** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
เช็คฉบับกระดาษ 5-7 วันทำการ ฟรี** ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

* ความเร็วในการจัดส่งจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาประมวลผลการชำระเงิน ไม่ใช่จากวันที่หักเงินเสมอไป ระบบจะประมวลผลการชำระเงินเพียงวันละหนึ่งครั้งก่อน 11:30 น. ตามเวลาตะวันออกของอเมริกาเหนือ (ET) ซึ่งหมายความว่าระบบจะประมวลผลรายการชำระเงินใดๆ ที่ส่งมาหลังจาก 11:30 น. (ET) ในวันถัดไป ตัวอย่างเช่น รายการชำระเงินที่ใช้เวลาประมวลผลหนึ่งวันทำการซึ่งชำระเงินในวันจันทร์ เวลา 13:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) จะไม่ได้รับการประมวลผลจนกว่าจะถึงเช้าวันอังคาร และเงินก็จะยังไม่เข้าบัญชีของเวนเดอร์จนกว่าจะผ่านวันอังคารไปแล้วหนึ่งวันทำการ หรือก็คือคุณจะได้รับเงินในวันพุธนั่นเอง

* หมายถึงค่าธรรมเนียมของวิธีการชำระเงินเท่านั้น โดยอาจยังมีค่าธรรมเนียมสำหรับวิธีการชำระเงินอยู่อีก หากต้องการดูรายการค่าธรรมเนียมฉบับเต็ม ให้ไปดูที่ค่าธรรมเนียมการชำระเงินฉบับเต็ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มวิธีการจัดส่งของเวนเดอร์

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินทั้งหมด

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอิงจากวิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่ง

รายการค่าธรรมเนียมการชำระเงินฉบับเต็มที่ระบบอาจคิดจากวิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่งแต่ละวิธี
วิธีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน วิธีการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH) ฟรี การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH): 3-4 วันทำการ ฟรี ฟรี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบด่วน (ACH): วันทำการเดียวกัน 1% 1%
การรับเงินที่ชำระในทันทีผ่านบัตรเดบิต (ตามที่เวนเดอร์เลือก) เวนเดอร์ชำระ 1%
 • สำหรับผู้ขาย: ฟรี
 • สำหรับเวนเดอร์: 1%
เช็คฉบับกระดาษ: 5-7 วันทำการ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ: 3 วันทำการ 20 ดอลลาร์สหรัฐ 20 ดอลลาร์สหรัฐ
Shopify Balance ฟรี การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH): 3-4 วันทำการ ฟรี ฟรี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแบบด่วน (ACH): วันทำการเดียวกัน 1% 1%
การรับเงินที่ชำระในทันทีผ่านบัตรเดบิต (ตามที่เวนเดอร์เลือก) เวนเดอร์ชำระ 1%
 • สำหรับผู้ขาย: ฟรี
 • สำหรับเวนเดอร์: 1%
เช็คฉบับกระดาษ: 5-7 วันทำการ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ: 3 วันทำการ 20 ดอลลาร์สหรัฐ 20 ดอลลาร์สหรัฐ
บัตรเครดิต 2.9% การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH): วันทำการถัดไป ฟรี 2.9%
การรับเงินที่ชำระในทันทีผ่านบัตรเดบิต (ตามที่เวนเดอร์เลือก) เวนเดอร์ชำระ 1%
 • สำหรับผู้ขาย: 2.9%
 • สำหรับเวนเดอร์: 1%
เช็คฉบับกระดาษ: 5-7 วันทำการ ฟรี 2.9%
บัตรเดบิต 2.9% การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ACH): วันทำการถัดไป ฟรี 2.9%
การรับเงินที่ชำระในทันทีผ่านบัตรเดบิต (ตามที่เวนเดอร์เลือก) เวนเดอร์ชำระ 1%
 • สำหรับผู้ขาย: 2.9%
 • สำหรับเวนเดอร์: 1%
เช็คฉบับกระดาษ: 5-7 วันทำการ ฟรี 2.9%

วิธีที่ระบบแสดงข้อมูลการชำระเงินของคุณให้กับเวนเดอร์

เมื่อคุณเริ่มใช้ Shopify Bill Pay โปรดแจ้งให้เวนเดอร์ทราบว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนขั้นตอนการชำระเงิน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการจัดส่ง เพื่อที่จะคุณได้ชี้แจงให้เวนเดอร์รับรู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

รายการชำระเงินของ Shopify Bill Pay จะไปปรากฏบนใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของเวนเดอร์โดยแสดงเป็นชื่อของธุรกิจคุณและ “melio” เช่น “[ชื่อธุรกิจคุณ] melio CCD” อย่างไรก็ดี บางครั้งชื่อธุรกิจของคุณอาจจะไม่ปรากฏ แต่เราจะระบุชื่อ “melio” ไว้เสมอ

เช็คฉบับกระดาษ

เช็คฉบับกระดาษจะระบุว่าส่งถึงเวนเดอร์ของคุณ พร้อมด้วยชื่อธุรกิจและที่อยู่ของคุณ ส่วนหมายเลขบัญชีธนาคารจะเป็นของ Melio ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify Bill Pay ดังนั้นจะไม่มีการเผยข้อมูลทางธนาคารของคุณให้เวนเดอร์รับรู้เด็ดขาด

เหตุผลที่อาจทำให้การชำระเงินไม่สำเร็จ

การชำระเงินอาจล้มเหลวด้วยสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นจากวิธีการชำระเงินหรือวิธีการจัดส่ง

สาเหตุที่ทำให้การชำระเงินไม่สำเร็จ

หากการชำระเงินของคุณไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบสาเหตุและวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

รายการสาเหตุที่อาจทำให้การชำระเงินไม่สำเร็จและวิธีแก้ปัญหา
วิธีการชำระเงิน รหัสตอบกลับ ปัญหา วิธีแก้ปัญหา
บัญชีธนาคาร (ACH)
 • เงินไม่เพียงพอ — รหัสตอบกลับ ACH: R01
 • เงินไม่เพียงพอ — รหัสตอบกลับ ACH: R09
เงินในบัญชีธนาคารไม่เพียงพอ
 1. ยกเลิกการชำระเงิน
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีเงินเพียงพอ

หากคุณเชื่อว่าวิธีการชำระเงินของคุณมีเงินเพียงพอ ให้ติดต่อธนาคารที่รับผิดชอบดูแลวิธีการชำระเงินของคุณ

บัญชีของคุณถูกระงับ — รหัสตอบกลับ ACH: R16 บัญชีธนาคารถูกระงับ ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หากคุณจำเป็นต้องทำรายการชำระเงินก่อนแก้ไขปัญหานี้กับธนาคารของคุณ ให้ยกเลิกการชำระเงินและเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินเงินรูปแบบอื่น
การชำระเงินหยุดชะงักเพราะคำขอ — รหัสตอบกลับ ACH: R08 คุณได้ส่งคำขอให้ธนาคารยุติการชำระเงินรายการนี้
 1. ยกเลิกการชำระเงิน
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงิน
ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต — รหัสตอบกลับ ACH: R10 กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีธนาคาร ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หากคุณจำเป็นต้องทำรายการชำระเงินก่อนแก้ไขปัญหานี้กับธนาคารของคุณ ให้ยกเลิกการชำระเงินและเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินเงินรูปแบบอื่น
การชำระเงินถูกบล็อก — รหัสตอบกลับ ACH: R29 Shopify Bill Pay ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของคุณได้ ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หากคุณจำเป็นต้องทำรายการชำระเงินก่อนแก้ไขปัญหานี้กับธนาคารของคุณ ให้ยกเลิกการชำระเงินและเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินเงินรูปแบบอื่น
ระบบได้ขอให้ผู้ให้บริการเลือกวิธีการชำระเงิน ผู้ให้บริการไม่ได้ตอบกลับคำขอทางอีเมล ผู้ให้บริการไม่ยอมรับการชำระเงินของคุณหรือไม่ได้ระบุรายละเอียดการจัดส่ง
 1. ยกเลิกการชำระเงิน
 2. ติดต่อเวนเดอร์เพื่อขอรายละเอียดการจัดส่ง
 3. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงิน
บัตรเครดิต ไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินได้ — รหัสตอบกลับ: 12 เกิดปัญหากับบัตรที่ใช้ชำระใบเรียกเก็บเงินนี้
 1. ยกเลิกการชำระเงิน
 2. อัปเดตรายละเอียดของบัตรคุณแล้วเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่ หรือเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินรูปแบบอื่น
บัตรของคุณถูกบล็อก — รหัสตอบกลับ: 05 บัตรถูกบล็อกโดยอาจมีสาเหตุมาจากข้อกังวลเกี่ยวกับการหลอกลวงหรือขีดจํากัดของบัตร ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หากคุณจำเป็นต้องทำรายการชำระเงินก่อนแก้ไขปัญหานี้กับธนาคารของคุณ ให้ยกเลิกการชำระเงินและเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินเงินรูปแบบอื่น

เงินไม่เพียงพอ — รหัสตอบกลับ: 51

ไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินได้ — รหัสตอบกลับ: 12

เงินไม่พอ — รหัสตอบกลับ: 183

บัตรมีขีดจํากัดที่ทำให้ระบบไม่สามารถประมวลผลการชำระเงินรายการนี้
 1. ยกเลิกการชำระเงิน
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีเงินเพียงพอ

หากคุณเชื่อว่าขีดจํากัดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไม่ควรเป็นปัญหากระทบต่อการชำระเงินดังกล่าว ให้ติดต่อธนาคารที่รับผิดชอบดูแลวิธีการชำระเงินของคุณ

สาเหตุที่ทำให้การจัดส่งไม่สำเร็จ

รายการสาเหตุที่อาจทำให้การจัดส่งไม่สำเร็จและวิธีแก้ปัญหา
รหัสตอบกลับ ปัญหา ผลลัพธ์ ขั้นตอนถัดไป
บัญชีของผู้ให้บริการถูกปิด — รหัสตอบกลับ ACH: R02 บัญชีของผู้ให้บริการถูกปิดหรือไม่สามารถรับการชำระเงินได้ ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ
ไม่สามารถค้นหาบัญชีของเวนเดอร์ได้ — รหัสตอบกลับ ACH: R03 หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการไม่ถูกต้องหรือใช้สำหรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไม่ได้ ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ
หมายเลขบัญชีของผู้ให้บริการใช้ไม่ได้ — รหัสตอบกลับ ACH: R04 หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการไม่ถูกต้อง ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ
ไม่สามารถจัดส่งการชำระเงิน — รหัสตอบกลับ ACH: R05 เกิดปัญหากับรายละเอียดบัญชีธนาคารของเวนเดอร์ของคุณ ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ
หมายเลข Routing สำหรับ ACH ใช้ไม่ได้ — รหัสตอบกลับ ACH: R13 หมายเลข Routing ของผู้ให้บริการไม่ถูกต้อง ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ
บัญชีของผู้ให้บริการไม่สามารถรับการชำระเงินได้ — รหัสตอบกลับ ACH: R20 บัญชีของผู้ให้บริการไม่สามารถรับการชำระเงินได้ ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 2. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ
เวนเดอร์ปฏิเสธการชำระเงิน — รหัสตอบกลับ ACH: R23 เวนเดอร์หรือธนาคารของเวนเดอร์ปฏิเสธการชำระเงิน ระบบคืนเงินที่คุณชำระ
 1. ติดต่อเวนเดอร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 2. เพิ่มใบเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
 3. เปลี่ยนกำหนดการชำระเงินใหม่โดยใช้รายละเอียดการจัดส่งที่อัปเดตแล้วจากเวนเดอร์ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี