ภาพรวมของ Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro ช่วยให้การเริ่มขายสินค้าไปยังตลาดระหว่างประเทศแห่งใหม่เป็นเรื่องง่าย และลดความซับซ้อนของการขายข้ามพรมแดนMarkets Pro จะดูแลด้านข้อบังคับในท้องถิ่น ภาษี อากร การจัดส่งระหว่างประเทศ และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Shopify Markets Pro และความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ Shopify Markets

หากต้องการใช้ Markets Pro ร้านค้าของคุณจะต้องอยู่ในแผน Basic Shopify หรือสูงกว่า และมีร้านค้าออนไลน์

ราคา

Markets Pro มีค่าธรรมเนียมต่อไปนี้สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ:

 • ค่าธรรมเนียม 6.5% ต่อการทำธุรกรรมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 2.5% หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียม FX โดยคุณสามารถปรับราคาสินค้าสำหรับตลาดระหว่างประเทศให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าได้ตามความต้องการ

Markets Pro ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน และไม่มีช่วงเวลาที่คุณต้องทุ่มเทให้กับการใช้ Markets Pro คุณสามารถหยุดใช้งาน Markets Pro ได้ตลอดเวลา

หากคุณใช้ B2B คำสั่งซื้อ B2B ของคุณจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Markets Pro ได้ และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมกับคำสั่งซื้อ B2B ระหว่างประเทศของคุณ

ผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน

ผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนคือนิติบุคคลที่รับผิดชอบด้านการขายสินค้าให้กับลูกค้าและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในภูมิภาคหรือประเทศอื่น ผู้ขายส่วนใหญ่มักจะทําหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนเอง เว้นแต่ว่าบุคคลอื่นเช่น Global-e จะได้รับการว่าจ้างให้ทำตามความรับผิดชอบเหล่านี้ เมื่อคุณทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในด้านการจดทะเบียนและโอนเงินภาษี การจัดการเพื่อรับวิธีการชำระเงินในท้องถิ่น และการจัดระเบียบการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ

ด้วย Shopify Markets Pro Global-e จะจัดการความซับซ้อนของการจําหน่ายสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ในนามของคุณ รวมถึงการโอนเงินภาษีให้กับหน่วยงานท้องถิ่น การรับวิธีการช้อปปิ้งในพื้นที่ และการจัดการอากรและภาษีนําเข้า ช่วยให้คุณสามารถเริ่มขายสินค้าไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้งาน Markets Pro คุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีในประเทศที่คุณขายสินค้า Global-e ให้บริการการจดทะเบียนภาษี เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อขายสินค้าระหว่างประเทศ

พิกัดศุลกากร (HS)

ใน Shopify Markets Pro พิกัดศุลกากรจะถูกกำหนดให้กับสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติและอาจแตกต่างจากพิกัดที่คุณป้อนในตอนแรก พิกัดเหล่านี้จะปรับตามข้อจํากัดเฉพาะของแต่ละประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งอากรที่ชําระเงินแล้ว ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าและลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรและการกำหนดพิกัดใน Shopify Markets Pro คุณสามารถดูที่การเก็บอากรและภาษีนําเข้าระหว่างประเทศได้ที่ขั้นตอนการชำระเงิน

สิทธิประโยชน์ของ Markets Pro

เมื่อคุณขายสินค้าระหว่างประเทศ คุณจะต้องจัดการความยุ่งยากต่างๆ เช่น การจัดส่ง ภาษี อากร และข้อจํากัดของสินค้า โดยขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง Markets Pro จะช่วยลดความยุ่งยากและจัดการสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ของการใช้งาน Markets Pro เมื่อขายสินค้าระหว่างประเทศ:

 • ข้อจํากัดสินค้าและกฎหมายท้องถิ่น: Markets Pro สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นสินค้าข้ามพรมแดน และจํากัดสินค้าบางรายการเฉพาะปลายทาง นอกจากนี้ Markets Pro ยังออกใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์และโอนเงินตามความต้องการ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ >ทีมบริการผู้ขายของ Markets Pro
 • อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีการรับประกันสำหรับการคืนเงินที่ดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม: Markets Pro รับประกันว่าคุณจะสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ได้รับในขณะที่ซื้อได้ภายใน 30 วันเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • อากรและภาษีที่มีการรับประกันในขั้นตอนการชำระเงิน: จำนวนอากรและภาษีที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินนั้นมีการรับการประกันไว้ ซึ่งหมายความว่าถึงแม้จํานวนเงินที่เรียกเก็บจากศุลกากรจะแตกต่างกัน Markets Pro ก็ครอบคลุมถึงความแตกต่างดังกล่าว และคุณไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ อีก
 • การลงทะเบียนเพื่อยื่นภาษีในพื้นที่ปลายทาง: Markets Pro จะจัดการความรับผิดชอบในการยื่นภาษีในพื้นที่ปลายทางให้กับคำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณ
 • การจัดการการทุจริต: ทุกคำสั่งซื้อใน Markets Pro จะได้รับการตรวจสอบการทุจริตและได้รับการป้องกันการเรียกคืนยอดเงินโดยอัตโนมัติ โดยจะมีกรณีการเรียกคืนยอดเงินที่พบได้ไม่บ่อยซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจาก Markets Pro ที่คุณจำเป็นต้องจัดการด้วยตนเอง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การทุจริตและการเรียกคืนยอดเงิน
 • คอนเวอร์ชันของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น: Markets Pro รองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Shop Pay, วิธีการชําระเงินในประเทศของลูกค้า และการจัดส่งที่มีการชำระอากรล่วงหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราคอนเวอร์ชั่นของลูกค้าได้
 • ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงเพื่ออัตราการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้น: คุณสามารถเสนอการจัดส่งแบบชำระอากรแล้ว (DDP) ในขั้นตอนการชําระเงินได้ โดยที่ลูกค้าของคุณไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ในขณะที่จัดส่ง ทำให้คุณสามารถแจ้งค่าจัดส่งที่แน่นอนได้โดยไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงใดๆ ซึ่งสามารถช่วยในการคอนเวอร์ชันตะกร้าสินค้าได้
 • การตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของลูกค้าในขั้นตอนการซื้อสินค้า: Markets Pro จะตรวจสอบว่าที่อยู่ที่ลูกค้าของคุณเพิ่มระหว่างการซื้อสินค้านั้นถูกต้องหรือไม่

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Markets Pro โปรดดูที่การเปรียบเทียบฟีเจอร์ของ Shopify Markets และ Markets Pro

ขั้นตอนของเงินทุน

ฟีเจอร์ของ Markets Pro ได้รับการสนับสนุนโดย Global-eหลังจากมีคำสั่งซื้อ Markets Pro ระหว่างประเทศในร้านค้าของคุณแล้ว Global-e จะประมวลผลธุรกรรมและเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีของตน

เมื่อ Global-e ดำเนินการข้ามพรมแดน พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนของคุณ โดย Global-e จะเก็บเงินเอาไว้เพื่อโอนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมการค้าข้ามพรมแดน

หลังจากที่ Global-e โอนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ภาษีและอากร คุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากยอดเงินที่เหลือ

รับการชำระเงิน

ธุรกรรมของคุณสำหรับคำสั่งซื้อ Markets Pro ที่จัดการแล้วจะถูกรวบรวมและรวมเข้ากับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับในวันที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแต่ละเดือนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณภายใน 1-3 วันทำการซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาเพิ่มอีกสองสามวันก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

คุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการแล้วเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โปรดดูที่ การรับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ Shopify Markets Pro

Shop Pay

หากคุณเปิดใช้งาน Checkout Extensibility ในร้านค้าของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ Shop Pay สำหรับตลาดระหว่างประเทศของคุณด้วย Markets Pro ได้ ลูกค้าจากต่างประเทศของคุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ Shop ของตนสำหรับการชำระเงินด่วนได้

วิธีการชำระเงินในพื้นที่

คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นในตลาดทั่วโลกได้มากขึ้นด้วย Markets Pro ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในเดนมาร์ก ลูกค้าเหล่านั้นสามารถชำระค่าสินค้าด้วย Klarna โดยใช้สกุลเงินโครนเดนมาร์กได้

วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นวิธีใหม่จะถูกเพิ่มไปยัง Markets Pro อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินในท้องถิ่นที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน ความครอบคลุมด้านภูมิศาสตร์ และสกุลเงินที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน:

วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นของ Shopify Markets Pro
วิธีการชำระเงิน ประเทศ สกุลเงิน
Klarna ออสเตรีย เบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และสเปน ยูโร
สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง
เดนมาร์ก โครนเดนมาร์ก
นอร์เวย์ โครนนอร์เวย์
สวีเดน โครนาสวีเดน
แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา
PayPal ในประเทศที่รองรับทั้งหมด ดอลลาร์ออสเตรเลีย เรียลบราซิล ดอลลาร์แคนาดา โครูนาสาธารณรัฐเช็ก โครนเดนมาร์ก ยูโร ดอลลาร์ฮ่องกง ฟอรินต์ฮังการี นิวเชเกลอิสราเอล เยนญี่ปุ่น เปโซเม็กซิโก ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โครนนอร์เวย์ เปโซฟิลิปปินส์ ซลอตีโปแลนด์ ปอนด์สเตอร์ลิง รูเบิลรัสเซีย ดอลลาร์สิงคโปร์ โครนาสวีเดน ฟรังก์สวิส บาทไทย และดอลลาร์สหรัฐ
Sofort ออสเตรีย เบลเยียม และเยอรมนี ยูโร
สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์สวิส
iDEAL เนเธอร์แลนด์ ยูโร

การทุจริตและการเรียกคืนยอดเงิน

ทุกคำสั่งซื้อของ Markets Pro จะได้รับการตรวจสอบการทุจริตและได้รับการป้องกันการเรียกคืนยอดเงินโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องจัดการกับการเรียกคืนยอดเงินด้วยตนเองในกรณีต่อไปนี้ :

 • การทุจริตที่เป็นมิตร: การทุจริตที่เป็นมิตรหรือที่เรียกว่าการทุจริตด้วยการเรียกคืนยอดเงิน มักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตและได้รับสินค้า จากนั้นก็โต้แย้งการเรียกเก็บเงินกับบริษัทบัตรเครดิต โดยอ้างว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ได้รับอนุญาต ในอีกกรณีหนึ่งที่เป็นการทุจริตที่เป็นมิตรคือ เมื่อ Markets Pro ปฏิเสธการคำสั่งซื้อของคุณ เนื่องจากเป็นการทุจริต แต่คุณยังคงจัดส่งสินค้าต่อไป
 • ข้อผิดพลาดในการบริการ: เมื่อลูกค้าโต้แย้งการเรียกเก็บเงินกับผู้ให้บริการการชำระเงินของตน เพราะเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืน แต่คุณไม่ได้คืนเงินให้ลูกค้า คุณหรือพาร์ทเนอร์ด้านการจัดการคำสั่งซื้อไม่ได้จัดการคำสั่งซื้อให้ลูกค้า หรือสินค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นไม่เหมือนกับที่บรรยายไว้ในร้านค้าของคุณ
 • ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ: เมื่อผู้ให้บริการไม่ได้จัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณและสินค้าดังล่าวอาจสูญหาย
 • สินค้าอันตรายที่จัดส่งโดยไม่ได้ตั้งใจ: เมื่อคุณเพิ่มสินค้าอันตรายซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแค็ตตาล็อกสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจาก Markets Pro ในบรรจุภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งใจและจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี