การเรียกคืนขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของตนจะดำเนินการการชำระเงินจนเสร็จสิ้น เมื่อว่าที่ลูกค้าระบุข้อมูลการติดต่อของตน และดำเนินการต่อจนถึงหน้าถัดจากหน้าการชำระเงิน แต่ไม่ได้ชำระเงินให้เสร็จสิ้น ตะกร้าสินค้าของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

การเรียกคืนขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นสามารถใช้ได้สำหรับช่องทางการขายของร้านค้าออนไลน์เท่านั้น ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นบนช่องทางการขาย Shopify POS หรือของบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอีเมลสำหรับการเรียกคืนขั้นตอนการชำระเงิน

หากลูกค้าไม่ได้ป้อนที่อยู่อีเมลก่อนละทิ้งการชำระเงิน คุณจะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้แก่ลูกค้าได้ บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าในร้านค้าของคุณไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับลูกค้าเหล่านี้ รายการที่อยู่ในตะกร้าสินค้าของลูกค้าขณะที่ละทิ้งการชำระเงินจะไม่ถูกบันทึกไว้

ตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นของคุณเพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมที่อาจบ่งบอกถึงสาเหตุการละทิ้งคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณ

ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะถูกบันทึกไว้ใน Shopify admin เป็นเวลาสามเดือน ทุกๆ วันจันทร์ ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นที่เก่ากว่าสามเดือนจะถูกลบออกจาก Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ส่งอีเมลของลิงก์ที่นำทางไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้แก่ลูกค้าของคุณด้วยตนเอง

คุณสามารถส่งอีเมลของลิงก์ที่นำทางไปยังตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ชำระเงินให้แก่ลูกค้าของคุณด้วยตนเองได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้หากต้องหาก

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 2. คลิกหมายเลขของขั้นตอนการชำระเงินที่คุณต้องการเรียกคืน

 3. คลิกส่งอีเมลสำหรับการเรียกคืนตะกร้าสินค้า

 1. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถป้อนข้อความที่กำหนดเองและคลิกที่กล่องด้านข้างของแต่ละที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งสำเนาดังกล่าวให้

  ข้อความแบบกำหนดเองสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 2. คลิกตรวจสอบอีเมล

 3. ตรวจสอบอีเมลของคุณแล้วคลิกที่ส่งการแจ้งเตือน หรือคลิกที่ย้อนกลับเพื่อแก้ไข

สถานะการเรียกคืนบนหน้าขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะอัปเดตแล้วแสดงสถานะเป็นเรียกคืนแล้วหากลูกค้าใช้ลิงก์ดังกล่าวชำระเงินตามคำสั่งซื้อของตน

ส่งอีเมลของลิงก์ที่นำทางไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถส่งอีเมลให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังจากการละทิ้งการชำระเงินของตน แต่ละอีเมลประกอบด้วยลิงก์ที่นำไปยังตะกร้าสินค้าที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินการการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้หากต้องการ* คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตอีเมลได้โดยการเพิ่มโลโก้หรือการเปลี่ยนรูปแบบสี

อีเมลสำรองสำหรับการกู้คืนจะไม่ถูกส่งในกรณีสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นในสถานการณืต่อไปนี้:

 • หากว่าที่ลูกค้าสร้างขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งรายการในครั้งเดียว จะมีการส่งอีเมลให้แก่ว่าที่ลูกค้ารายนั้นเพียงฉบับเดียว
 • หากว่าที่ลูกค้าสร้างขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งรายการและดำเนินการขายเสร็จสิ้นก่อนที่อีเมลสำรองสำหรับการกู้คืนจะถูกส่งไป อีเมลดังกล่าวจะไม่ถูกส่ง
 • หากกระบวนการการชำระเงินมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขณะลูกค้าพยายามดำเนินการการชำระเงินให้เสร็จสิ้น อีเมลจะไม่ถูกส่ง
 • หากร้านของคุณไม่รองรับการจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้า อีเมลจะไม่ถูกส่ง
 • หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าป้อนหมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมลในหน้าการชำระเงินได้ และลูกค้าเลือกที่จะป้อนหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่สามารถส่งอีเมลไปได้
 • หากสินค้าในหน้าการชำระเงินไม่สามารถซื้อได้ (ตัวอย่างเช่น ไม่มีสินค้าในคลัง) อีเมลจะไม่ถูกส่ง
 • หากสินค้าทั้งหมดในหน้าการชำระเงินไม่เสียค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่ได้เข้าชมหน้าการจัดส่งเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่งหรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน อีเมลจะไม่ถูกส่ง

หากคุณกำหนดค่าร้านค้าของคุณให้ส่งอีเมลกู้คืนโดยอัตโนมัติแล้ว หน้าขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะประกอบไปด้วยเคล็ดลับสำหรับเครื่องมือที่บ่งบอกถึงสาเหตุที่ไม่มีการส่งอีเมล

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายที่ส่งอีเมลสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ

 2. ภายใต้ส่งไปยัง ให้เลือกผู้ที่คุณต้องการให้ส่งอีเมลสำรองสำหรับการกู้คืนการชำระเงินไปให้:

- ทุกคนที่ละทิ้งหน้าการชำระเงิน - ผู้สมัครใช้งานอีเมลที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวเลือกขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 1. ภายใต้ส่งหลังจาก ให้เลือกจำนวนชั่วโมงที่ Shopify ควรรอก่อนส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น:

- ไม่ส่ง คุณยังคงสามารถส่งอีเมลด้วยตัวคุณเองให้แก่ลูกค้าได้เช่นเดิม - หลังจาก 1 ชั่วโมง - หลังจาก 6 ชั่วโมง - หลังจาก 10 ชั่วโมง (ค่าเริ่มต้น) - หลังจาก 24 ชั่วโมง

 1. คลิกบันทึก

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอีเมลคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยไปที่คำสั่งซื้อ และให้คลิกที่ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น สถานะของแต่ละอีเมลสำหรับการกู้คืนจะสามารถพบได้ใต้คอลัมน์สถานะของอีเมล สถานะของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะอยู่ใต้สถานะการกู้คืน

ส่วนผู้ดูแลระบบคำสั่งซื้อที่ถูกล้มเลิก

หลังจากอีเมลถูกส่งไปแล้ว หน้าการชำระเงินจะถือว่าได้รับการเรียกคืนก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกที่ลิงก์สำหรับการเรียกคืนและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น หากลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นโดนกลับไปที่เว็บไซต์ โดยไม่ได้ใช้ลิงก์การเรียกคืนขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะไม่ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าได้รับการเรียกคืนแล้วให้แก่ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นดังกล่าว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี