การจัดการสินค้า

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดบางประการ และสินค้านั้นมีรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการรับสินค้า จากนั้นคุณจึงจะสามารถเพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ได้

ข้อกำหนดของสินค้า

ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าของตัวเองไปยัง SFN ให้ดำเนินการตามที่ระบุดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณตรงตามข้อกำหนด
 2. เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไปยังสินค้าของคุณ
 3. ส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารข้อมูลวัสดุสำหรับสินค้าทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้ให้ทีมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดของสินค้า

สินค้าส่วนใหญ่สามารถจัดส่งได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและข้อจำกัดของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าบางรายการถูกจำกัด หรือห้ามใช้งานบนเครือข่ายการจัดการ Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์ก่อนที่จะเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังการถ่ายโอนขาเข้า

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนย้ายและส่งคืนผู้ส่งสำหรับสินค้าใดๆ ก็ตามที่ศูนย์ SFN ได้รับและพบว่าไม่ตรงเกณฑ์คุณสมบัติ

สินค้าที่ถูกจำกัด

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify อาจสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องสินค้าที่ถูกจํากัดเป็นบางรายการ แต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างบางส่วน ดังนั้นก่อนที่คุณจะเพิ่มสินค้าที่ถูกจํากัดรายการใหม่ๆ ไปยังการถ่ายโอนขาเข้า ก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกับ SFN

รายการต่อไปนี้ถูกจำกัด:

 • สินค้าที่ต้องการการติดตามแบบอนุกรม ล็อต หรือชุดสินค้า
 • สินค้าที่ต้องใช้นโยบายสินค้าคงคลังแบบมาก่อนออกก่อน (FIFO)
 • กาว แป้งเปียก หรือยาแนว
 • สินค้าและของเล่นสำหรับผู้ใหญ่
 • ภาชนะแรงดัน รวมถึงสเปรย์ต่างๆ
 • เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับผม อุปกรณ์อาบน้ำ และอุปกรณ์เสริมความงาม
 • เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูง (มากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • สินค้าที่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึงหนังของสัตว์ชนิดพิเศษ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ไมโครชิป, ชิปคอมพิวเตอร์, ไมโครโปรเซสเซอร์, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และโทรศัพท์มือถือ
 • ยาและอาหารเสริมที่ไม่มีใบสั่งแพทย์
 • น้ำหอม โคโลญจ์ หรือสินค้าที่มีกลิ่นหอม
 • สินค้าที่บรรจุด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม (ไม่หลวม)
 • ผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้เป็นเวลานาน
 • สินค้าเพื่อการสูบบุหรี่และสูดสารระเหย รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า
 • ผลงานศิลปะ ของสะสม และโบราณวัตถุที่มีมูลค่าสูงหรืออายุมาก

รายการสินค้าต้องห้าม

ไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อของรายการสินค้าต้องห้ามในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ได้ คำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสินค้าต้องห้ามจะถูกระงับ และจะไม่สามารถดำเนินการการถ่ายโอนที่มีสินค้าต้องห้ามได้

สินค้าดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการจัดการและไม่สามารถจัดการได้โดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify:

 • สินค้าที่มีน้ำหนักบรรจุภัณฑ์รวมเกิน 35 ปอนด์ (16 กิโลกรัม)
 • สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 18 นิ้วในทุกมิติ
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายในตำแหน่งที่ตั้งต้นทาง ปลายทาง หรือตำแหน่งที่ตั้งใดก็ตามที่สินค้าดังกล่าวอาจได้รับการส่งผ่านไป
 • สินค้าที่มีการควบคุม หรือสินค้าใดๆ ที่ต้องใช้ใบอนุญาตสำหรับการจัดเก็บหรือการจัดจำหน่าย เช่น (ไม่มีการยกเว้น):

สินค้าเกษตร

 • พืชหรือสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ ตาย หรือแห้ง
 • ดิน หรือสินค้าที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน
 • สินค้าเกษตร

สินค้าที่อาจเน่าเสีย

 • สินค้าที่อาจเน่าเสีย
 • สินค้าที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิหรือการแช่เย็น
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สินค้าที่เป็นอันตราย

 • สินค้าที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัย (อ้างอิงจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของคุณ)
 • สินค้าที่เป็นอันตรายทางชีวภาพหรือสินค้าที่อาจมีโรคติดต่อ
 • สินค้าที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว เปอร์ออกไซด์ ฯลฯ)
 • วัตถุระเบิด (เช่น กระสุน ดอกไม้ไฟ พลุ ฯลฯ)
 • ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช
 • พิษ
 • วัสดุกัมมันตรังสี
 • สารเคมีดิบ
 • สินค้าไวไฟหรือสินค้าที่ติดไฟได้
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

สินค้าเภสัชกรรม

 • ยาตามใบสั่งแพทย์
 • กัญชงหรือสินค้าสารสกัดจากกัญชง (CBD) และสินค้าใดๆ ที่ผลิตมาจากต้นกัญชา

สินค้าที่ต้องห้ามอื่นๆ

 • สินค้าปลอม
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการพนัน
 • สารระเหย
 • เครื่องยนต์
 • โฮเวอร์บอร์ด
 • งาช้างหรือสินค้าที่ประกอบด้วยงาช้าง
 • แบตเตอร์รี่ตะกั่วกรด
 • แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ใด
 • พลอยเม็ดที่มีค่า
 • โลหะมีค่าในรูปแบบแท่งหรือทุนสำรอง
 • วัสดุแม่เหล็ก
 • สิ่งที่ใช้ในการชำระเงิน (เช่น แสตมป์ เงินสด โทเค็น)
 • อุปกรณ์ทางทหารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์สำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืน ฯลฯ)
 • สินค้าที่ทางรัฐได้ออกการแจ้งเตือนแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือออกการเรียกคืน
 • ยาสูบหรือสินค้าใดๆ ที่อาจมีนิโคติน
 • อาวุธ (อาวุธปืน มีด สเปรย์พริกไทย เครื่องช็อตไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมสำหรับการเล็งยิง ฯลฯ)
 • อาวุธปืนและชิ้นส่วนอาวุธปืน
 • กระสุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ห้ามไม่ให้เชื่อมต่อกับการใช้บริการ Shopify ของคุณ ดูที่นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify ไม่ยอมรับสินค้าที่ห้ามใช้ตามนโยบายการใช้งานของ Shopify ที่ยอมรับได้ในเครือข่ายการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรของ Shopify และจะไม่ได้รับการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติของสินค้า ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN

จัดเตรียมสินค้าของคุณ

ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการต้องมีรายละเอียดสินค้าดังต่อไปนี้:

 • SKU ที่ไม่ซ้ำกัน
 • บาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน
 • รหัสภาษี หากคุณทำการจัดส่งระหว่างประเทศ

ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการจะต้องมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • การตั้งค่า สินค้าคงคลังที่จัดการโดย ของตัวเลือกสินค้าต้องเป็น Shopify - หากช่องสินค้าคงคลังที่ได้รับการจัดการโดยไม่ปรากฏในหน้าตัวเลือกสินค้าของคุณ นั่นหมายความว่าสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณได้รับการจัดการโดย Shopify

 • สินค้าหรือหน้าตัวเลือกสินค้าจะต้องมีคลังสินค้าของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีสินค้าคงคลังพร้อมจำหน่าย

SKU

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้เพื่อระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามรายละเอียดต่างๆ เช่น รุ่น ขนาด หรือสี SKU อาจแตกต่างกันไปตามความยาวและอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง เราจะใช้ SKU เพื่อจำแนกตัวเลือกสินค้า ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า

SKU และบาร์โค้ดอาจดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน SKU จะใช้โดยร้านค้าปลีกเพื่อระบุและติดตามสินค้าคงคลังหรือสต็อก ส่วนบาร์โค้ดใช้เพื่อสร้างลวดลายที่สามารถสแกนได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการการจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งจะทำให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเราดำเนินการจัดเก็บ การบรรจุและการจัดส่งกับคำสั่งซื้อของคุณทันทีที่คำสั่งซื้อดังกล่าวมาถึง ซึ่งหมายความว่าสินค้าจะไปถึงลูกค้าของคุณได้เร็วขึ้น

ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการมี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน โดยคุณจะไม่สามารถใช้ SKU เดียวกันกับตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ หากตัวเลือกสินค้าใดๆ มี SKU เดียวกัน ก็ให้เปลี่ยนรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งของตัวเลือกสินค้า

ห้ามเปลี่ยน SKU ของสินค้าหลังจากที่คุณส่งไปให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify แล้ว

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไข SKU หลายรายการโดยใช้ไฟล์ CSV ให้ดูที่การนำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ csv

บาร์โค้ด

บาร์โค้ดเป็นรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้และมีการใช้งานกันในระดับสากลเพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสินค้า บาร์โค้ดประกอบไปด้วยชุดตัวเลขที่อาจมีความยาวแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า หากต้องการใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในการจัดการคำสั่งซื้อ บาร์โค้ดบนสินค้าของคุณต้องมีความยาว 8-24 หลัก

SKU และบาร์โค้ดอาจดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน SKU จะใช้โดยร้านค้าปลีกเพื่อระบุและติดตามสินค้าคงคลังหรือสต็อก ส่วนบาร์โค้ดใช้เพื่อสร้างลวดลายที่สามารถสแกนได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการการจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งจะทำให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเราดำเนินการจัดเก็บ การบรรจุและการจัดส่งกับคำสั่งซื้อของคุณทันทีที่คำสั่งซื้อดังกล่าวมาถึง ซึ่งหมายความว่าสินค้าจะไปถึงลูกค้าของคุณได้เร็วขึ้น

ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการมีบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน คุณไม่สามารถใช้บาร์โค้ดเดียวกันกับตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้

หากสินค้าของคุณไม่มีบาร์โค้ด คุณสามารถรับบาร์โค้ดได้โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

บาร์โค้ดของสินค้าที่คุณใช้กับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ไม่จำเป็นต้องเป็น GTIN เว้นเสียแต่ว่าคุณจะจัดส่งและจัดการสินค้ากับผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีข้อกำหนดว่าต้องใช้ GTIN อย่างเช่น UPC, EAN หรือ ISBN ส่วนในกรณีที่จำเป็นต้องขอรับ GTIN คุณก็สามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

 • ขอ GTIN จากผู้ผลิตของคุณ
 • ซื้อ GTIN ที่ผ่านมาตรฐาน GS1

คุณจำเป็นต้องป้อนบาร์โค้ดของสินค้าแต่ละรายการลงในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถเพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าโดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

การใช้บาร์โค้ดที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเมื่อคุณจัดส่งสินค้าไปยัง SFN ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดในส่วน admin ของคุณตรงกับบาร์โค้ดจริงที่ติดไว้กับสินค้า

ห้ามเปลี่ยนบาร์โค้ดของสินค้าคุณหลังจากจัดส่งการถ่ายโอนขาเข้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนบาร์โค้ดของสินค้า คุณต้องแจ้งให้ SFN ทราบก่อนที่จะอัปเดตบาร์โค้ดในส่วน Shopify admin

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของ SFN และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า

หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการแก้ไขบาร์โค้ดหลายรายการในคราวเดียวโดยใช้ไฟล์ CSV ให้ดูที่การนำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

น้ำหนักสินค้า

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินโดยอิงจากน้ำหนักที่คุณป้อนใน Shopify admin ของคุณ แต่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะชั่งน้ำหนักและวัดขนาดสินค้าที่มาถึงผ่านการถ่ายโอนขาเข้า การชั่งน้ำหนักและการวัดขนาดนี้เรียกว่าการตรวจสอบชิ้นงานแรก โดยสามารถดูน้ำหนักและขนาดจากการตรวจสอบชิ้นงานแรกได้ในส่วนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ซึ่งอยู่ในหน้าตัวเลือกสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ หรือในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

น้ําหนักและการวัดขนาดที่แสดงในการตรวจสอบกระบวนการผลิตคือค่าที่นำไปใช้ในการคำนวณการเรียกเก็บเงินของคุณ

รหัสภาษี

พิกัดศุลกากรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จะเรียกเก็บกับคำสั่งซื้อแก่ศุลกากร ค้นหาพิกัดศุลกากร แล้วระบุพิกัดดังกล่าวให้กับสินค้าที่คุณจัดส่งระหว่างประเทศ หากต้องการดูวิธีเพิ่มพิกัดศุลกากรให้สินค้าของคุณ โปรดดูที่ การเปลี่ยนรายละเอียดตัวเลือกสินค้า

เพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการเพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คุณจะต้องส่งสินค้าไปให้ทีมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการอนุมัติ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด
 2. คลิกที่สินค้า
 3. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้คลิกแก้ไขด้านข้างหนึ่งรายการ
 4. ในส่วนรายละเอียดการจัดการสินค้า ให้คลิกเพิ่มรายละเอียดการจัดการสินค้า
 5. ในส่วนการแจ้งเตือนการเติมสินค้า ให้ป้อนว่าจะให้ระบบแจ้งคุณล่วงหน้าเป็นระยะเวลากี่วันว่าให้ส่งสินค้าคงคลังเข้ามาเพิ่ม จากนั้นก่อนจะถึงวันที่ระบบคาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังจะหมด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าตามจำนวนวันที่ระบุไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง
 6. ในส่วน การขนย้ายพิเศษ ให้เลือกลักษณะการจัดส่งและการขนย้าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การขนย้ายพิเศษ
 7. คลิกที่บันทึก
 8. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-7 สำหรับตัวเลือกสินค้าที่เหลือแต่ละรายการ
 9. ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่ทีมส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณแนะนำ

เพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โดยใช้วิธีการนำเข้าตัวเลือกสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. เลือกต้นทางของการถ่ายโอน การทำเช่นนี้อาจมาจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งของคุณ หรือจากซัพพลายเออร์
 4. เลือกปลายทางของการถ่ายโอน
 5. คลิกที่ "เพิ่มสินค้า" สินค้าที่ยังไม่ได้เพิ่มไปยัง SFN จะมีเครื่องหมาย "ใหม่" อยู่ข้างๆ
 6. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง SFN
 7. คลิกที่ เพิ่มการถ่ายโอนขาเข้า > ส่งการถ่ายโอนขาเข้า
 8. ยืนยันว่าสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มมีสิทธิ์สำหรับ SFN แล้วคลิก "ยืนยันและส่ง"

  1. หากสินค้าใดของคุณไม่มีสิทธิ์ คุณต้องลบออกจากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณก่อนจึงจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้
  2. หากตัวเลือกสินค้าใดๆ ที่คุณเพิ่มไม่มี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน ให้คลิก "แก้ไขรายละเอียดการจัดการ" และอัปเดต SKU ที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
 9. คลิกส่งการถ่ายโอนขาเข้า

การขนย้ายพิเศษ

การเพิ่มลักษณะการขนย้ายพิเศษช่วยให้ Shopify ทราบวิธีขนย้ายสินค้าของคุณเมื่อส่งมาถึงที่ศูนย์จัดการสินค้า เมื่อเพิ่มรายละเอียดการจัดการสินค้า คุณสามารถเลือกลักษณะการขนย้ายพิเศษดังต่อไปนี้ได้:

 • สินค้านี้แตกหักง่าย - สินค้าเป็นแตกหักได้และต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
 • สินค้านี้มีอายุการเก็บรักษา - สินค้าเน่าเสียได้และต้องมีการติดตามสินค้าด้วยบาร์โค้ดและ SKU
 • สินค้านี้มีการควบคุมล็อต - สินค้านี้ได้รับการติดตามและต้องมีการระบุข้อมูลในกรณีที่มีการเรียกคืน

บรรจุภัณฑ์และเม็ดมีดแบบกำหนดเอง

หากคุณต้องการให้มีบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองที่ได้รับการอนุมัติและมีการแทรกการตลาด (เช่น คูปอง สติกเกอร์หรือโบรชัวร์) ให้แก่ลูกค้าในการจัดส่งของคุณ จะต้องเพิ่มสินค้าเหล่านี้ไปยังร้านค้าของคุณเป็นสินค้าที่มี SKU และบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ปรากฏในร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถซ่อนหน้าสินค้าเหล่านี้ได้

หลังจากที่คุณกำหนด SKU และบาร์โค้ดไปยังบรรจุภัณฑ์และของที่อยู่ด้านในแบบกำหนดเองของคุณแล้ว คุณสามารถบรรจุ ติดใบจ่าหน้า และส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้โดยการสร้างการถ่ายโอนขาเข้า เช่นเดียวกับที่คุณใช้กับสินค้าอื่นๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดใบจ่าหน้าบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองด้วยบาร์โค้ดก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ หากบรรจุภัณฑ์ของคุณมีการพิมพ์แบบกำหนดเอง คุณจะสามารถพิมพ์บาร์โค้ดลงบนบรรจุภัณฑ์ได้โดยตรง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี