Bắt đầu

Bán

Quản lý

Tiếp thị

Mở rộng

Thiết kế chủ đề

Bạn muốn thiết kế chủ đề trên Shopify? Tài liệu về chủ đề của chúng tôi có các ví dụ, tài nguyên và nội dung hướng dẫn để giúp bạn thiết kế chủ đề trên Shopify.

Tìm hiểu về chủ đề

Phát triển ứng dụng

Bạn muốn phát triển ứng dụng Shopify? Hãy tham khảo API toàn diện của chúng tôi và xem các bài hướng dẫn để tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng và gửi lên Shopify App Store.

Tìm hiểu về API của Shopify

Không tìm được câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify