Betalings- og leveringsmåter i Shopify Bill Pay

Gjennom Shopify Bill Pay kan du betale fakturaer med Shopify Balance, en bankoverføring, et kredittkort eller et debetkort. Deretter skal du velge at selgerne får betalt enten via bankoverføring eller sjekk for innenlandsfakturaer, eller som en internasjonal bankoverføring for internasjonale fakturaer. Dette gir deg mer fleksibilitet i hvordan du betaler fakturaer, mens selgerne fortsatt får betalt på den måten som fungerer best for dem.

Dine betalingsmåter

Du kan bruke følgende måter for å betale fakturaer med Shopify Bill Pay.

Mulige betalingsmåter og detaljer om dem
Metode Avgift Begrensninger
Shopify Balance Gratis* Underlagt Shopify Balances daglige kortforbruk
Bankoverføring Gratis* Underlagt bankens transaksjonsgrenser
Kredittkort 2,9 %* Underlagt bankens transaksjonsgrenser
Debetkort 2,9 %* Underlagt bankens transaksjonsgrenser

* Dette representerer kun gebyret for betalingsmåten, det kan fortsatt være gebyrer for leveringsmåten. Se alle betalingsgebyrer for en full liste med gebyrer.

Finn ut mer om å legge til betalingsmåter.

Slik vises betalingsmåter på kontoutskriftene

På bankkonto- eller kredittkortutskrifter er Shopify Bill Pay-betalinger oppført med selgerens navn og «melio», som «[Selgerens navn] melio CCD». Selgerens navn er ikke alltid oppført, men «melio» er alltid oppført.

Leveringsmåter for leverandører

Du kan la selgere motta betalinger på følgende måter.

Mulige leveringsmåter til selgere og informasjon om dem
Betalingsmetode Leveringsmåte Hastighet* Leveringsgebyr Begrensninger
Bankoverføring (ACH) Bankoverføring (ACH)
 • Under 100 000 USD: tre virkedager
 • 100 000 USD eller mer: fire virkedager
Gratis** Kun innenlands i USA
Rask bankoverføring (ACH) Samme virkedag 1 %**
Papirsjekk 5–7 virkedager 1,50 USD** Kun innenlands i USA
Bankoverføring
 • Under 100 000 USD: tre virkedager
 • 100 000 USD eller mer: fire virkedager
20 USD** Kun internasjonalt
Shopify Balance Bankoverføring (ACH)
 • Under 100 000 USD: tre virkedager
 • 100 000 USD eller mer: fire virkedager
Gratis** Kun innenlands i USA
Rask bankoverføring (ACH) Samme virkedag 1 %**
Papirsjekk 5–7 virkedager 1,50 USD** Kun innenlands i USA
Bankoverføring
 • Under 100 000 USD: tre virkedager
 • 100 000 USD eller mer: fire virkedager
20 USD** Kun internasjonalt
Kredittkort Bankoverføring (ACH)
 • De fleste kredittkort: samme virkedag hvis planlagt før kl. 14.00 (EST), og neste virkedag hvis planlagt etter kl. 14.00 (EST)
 • American Express-kredittkort: to virkedager
Gratis** Kun innenlands i USA
Papirsjekk 5–7 virkedager Gratis** Kun innenlands i USA
Debetkort Bankoverføring (ACH) Samme virkedag hvis planlagt før kl. 14.00 (EST), og neste virkedag hvis planlagt etter kl. 14.00 (EST) Gratis** Kun innenlands i USA
Papirsjekk 5–7 virkedager Gratis** Kun innenlands i USA

* Leveringshastigheten starter fra tidspunktet betalingen behandles, ikke nødvendigvis fra dagen betalingen trekkes. Betalinger behandles bare én gang daglig, før kl. 09.00 (EST). Det betyr at betalinger som sendes etter kl. 09.00 (EST) starter behandlingen neste dag. En betaling på én virkedag som betales kl. 10.30 (EST) på en mandag behandles for eksempel ikke før tirsdag morgen, og vil derfor ikke ankomme selgerens konto før én virkedag etter tirsdag, som er onsdag.

** Dette representerer kun gebyret for leveringsmåten, det kan fortsatt være gebyrer for betalingsmåten. Se alle betalingsgebyrer for en full liste over gebyrer.

Finn ut mer om å legge til leveringsmåter for selgere.

Alle betalingsavgifter

Se gjennom tabellen nedenfor for å forstå alle gjeldende avgifter basert på betalingsmåte og leveringsmåte.

En full liste over mulige betalingsgebyrer for hver betalings- og leveringsmåte
Betalingsmetode Betalingsgebyr Leveringsmåte Leveringsgebyr Samlede avgifter
Bankoverføring (ACH) Gratis Bankoverføring (ACH): 3–4 virkedager Gratis Gratis
Rask bankoverføring (ACH): Samme virkedag 1 % 1 %
Øyeblikkelig betaling med debetkort (velges av selger) 1 % betalt av selger
 • For forhandlere: Gratis
 • For selgere: 1 %
Papirsjekk: 5–7 virkedager 1,50 USD 1,50 USD
Internasjonal bankoverføring: tre virkedager 20 USD 20 USD
Shopify Balance Gratis Bankoverføring (ACH): 3–4 virkedager Gratis Gratis
Rask bankoverføring (ACH): Samme virkedag 1 % 1 %
Øyeblikkelig betaling med debetkort (velges av selger) 1 % betalt av selger
 • For forhandlere: Gratis
 • For selgere: 1 %
Papirsjekk: 5–7 virkedager 1,50 USD 1,50 USD
Internasjonal bankoverføring: tre virkedager 20 USD 20 USD
Kredittkort 2,9 % Bankoverføring (ACH): neste virkedag Gratis 2,9 %
Øyeblikkelig betaling med debetkort (velges av selger) 1 % betalt av selger
 • For forhandlere: 2,9 %
 • For selgere: 1 %
Papirsjekk: 5–7 virkedager Gratis 2,9 %
Debetkort 2,9 % Bankoverføring (ACH): neste virkedag Gratis 2,9 %
Øyeblikkelig betaling med debetkort (velges av selger) 1 % betalt av selger
 • For forhandlere: 2,9 %
 • For selgere: 1 %
Papirsjekk: 5–7 virkedager Gratis 2,9 %

Slik vises betalingsinformasjonen din til selgere

Når du begynner å bruke Shopify Bill Pay bør du informere selgerne om at du endrer betalingsprosessen. Gå gjennom følgende detaljer om leveringsmåter slik at du kan gi selgerne informasjon om hva de kan forvente.

Bankoverføringer

Shopify Bill Pay-betalinger er oppført med ditt bedriftsnavn og «melio» på selgerens bankkontoutdrag, som «[Ditt bedriftsnavn] melio CCD». Bedriftsnavnet ditt er ikke alltid oppført, men «melio» er alltid oppført.

Papirsjekker

Papirsjekker adresseres til selgeren, og inneholder ditt bedriftsnavn og -adresse. Bankkontonummerne tilhører Melios, Shopify Bill Pays partner, så dine egne bankopplysninger deles aldri med selgeren.

Årsaker til at en betaling mislykkes

Det er mange årsaker til at betalinger kan mislykkes, enten knyttet til betalingsmåten eller leveringsmåten.

Årsaker til mislykkede betalinger

Hvis betalingen mislykkes kan du se gjennom følgende årsaker og løsninger.

En liste over årsaker til at en betaling kan mislykkes, og løsningen på problemet
Betalingsmetode Returkode Problem Løsning
Bankkonto (ACH)
 • Utilstrekkelige midler – ACH-returkode: R01
 • Ikke nok midler – ACH-returkode: R09
Utilstrekkelige midler på bankkontoen
 1. Kanseller betalingen.
 2. Planlegg betalingen på nytt med en betalingsmåte med tilstrekkelige midler.

Hvis du mener bankkontoen har tilstrekkelige midler må du kontakte banken som eier betalingsmåten.

Kontoen din er fryst – ACH-returkode: R16 Bankkontoen er fryst Kontakt banken din for å løse problemet. Hvis du har behov for å utføre betalingen før problemet er løst hos banken, må du kansellere betalingen og deretter planlegge betalingen på nytt med en annen betalingsmåte.
Betaling stoppet på forespørsel – ACH-returkode: R08 Du ba banken om å stoppe denne betalingen
 1. Kanseller betalingen.
 2. Planlegg betalingen på nytt.
Uautorisert transaksjon – ACH-returkode: R10 Uautorisert aktivitet på bankkontoen Kontakt banken din for å løse problemet. Hvis du har behov for å utføre betalingen før problemet er løst hos banken, må du kansellere betalingen og deretter planlegge betalingen på nytt med en annen betalingsmåte.
Betalingen er blokkert – ACH-returkode: R29 Shopify Bill Pay kan ikke trekke midler fra kontoen din Kontakt banken din for å løse problemet. Hvis du har behov for å utføre betalingen før problemet er løst hos banken, må du kansellere betalingen og deretter planlegge betalingen på nytt med en annen betalingsmåte.
Selgeren ble bedt om å velge betalingsmåte Selgeren svarte ikke på e-postforespørselen Selgeren har ikke akseptert betalingen eller oppgitt leveringsdetaljer
 1. Kanseller betalingen.
 2. Kontakt selgeren for leveringsdetaljer.
 3. Planlegg betalingen på nytt.
Kredittkort Betalingen kan ikke behandles – Returkode: 12 Det er et problem med kortet som ble brukt til å betale denne fakturaen
 1. Kanseller betalingen.
 2. Oppdater kortopplysningene og planlegg betalingen på nytt, eller planlegg betalingen på nytt med en annen betalingsmåte.
Kortet ditt er blokkert – Returkode: 05 Kortet er blokkert, muligens på grunn av en kortgrense eller svindelbekymringer Kontakt banken din for å løse problemet. Hvis du har behov for å utføre betalingen før problemet er løst hos banken, må du kansellere betalingen og deretter planlegge betalingen på nytt med en annen betalingsmåte.

Utilstrekkelige midler – Returkode: 51

Betalingen kan ikke behandles – Returkode: 12

Utilstrekkelig dekning – Returkode: 183

Kortet har en grense som hindrer denne betalingen fra å bli behandlet
 1. Kanseller betalingen.
 2. Planlegg betalingen på nytt med en betalingsmåte med tilstrekkelige midler.

Hvis du mener at grensen for betalingsmåten din ikke bør påvirke betalingen, må du kontakte banken som eier betalingsmåten.

Årsaker til mislykkede leveranser

En liste over årsaker til at en leveranse kan mislykkes, og løsningen på problemet
Returkode Problem Resultat Neste steg
Selgerens konto er stengt – ACH-returkode: R02 Selgerens konto er stengt eller kan ikke motta betalinger Betalingen din blir refundert
 1. Legg til fakturaen på nytt.
 2. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.
Finner ikke selgerens konto – ACH-returkode: R03 Selgerens bankkontonummer var feil eller ugyldig for bankoverføringer Betalingen din blir refundert
 1. Legg til fakturaen på nytt.
 2. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.
Selgerens kontonummer er ugyldig – ACH-returkode: R04 Selgerens bankkontonummer var feil Betalingen din blir refundert
 1. Legg til fakturaen på nytt.
 2. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.
Kan ikke levere betalingen – ACH-returkode: R05 Det er et problem med selgerens bankkontoopplysninger Betalingen din blir refundert
 1. Legg til fakturaen på nytt.
 2. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.
Ugyldig ACH-rutingsnummer – ACH-returkode: R13 Selgerens rutingnummer var feil Betalingen din blir refundert
 1. Legg til fakturaen på nytt.
 2. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.
Selgerens konto kan ikke motta betalinger – ACH-returkode: R20 Selgerens konto kan ikke motta betalinger Betalingen din blir refundert
 1. Legg til fakturaen på nytt.
 2. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.
Betaling avvist av selger – ACH-returkode: R23 Betalingen ble avvist av selgeren eller deres bank Betalingen din blir refundert
 1. Kontakt selgeren for å løse problemet
 2. Legg til fakturaen på nytt.
 3. Planlegg betalingen på nytt med oppdaterte leveringsdetaljer fra selgeren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis