Shopify Tax

Shopify Tax biedt het hoogste niveau aan naleving van omzetbelastingsregels en zorgt ervoor dat merchants die verkopen aan klanten in de Verenigde Staten minimaal onderhoud hoeven uit te voeren. De volgende functies zijn beschikbaar bij het gebruik van Shopify Tax:

  • Inzichten in de belastingplicht decodeert de belastingregels van elke staat om te bepalen waar je mogelijk belasting moet innen.
  • 'Rooftop'-nauwkeurigheid maakt gebruik van nauwkeurige rekentechnologie om binnen meer dan 11.000 Amerikaanse belastinggebieden belasting te innen op basis van het specifieke adres van je klant. Deze verbetering ten opzichte van berekeningen op postcodebasis legt belastingtarieven, die binnen regio's kunnen verschillen, beter vast en helpt extra kosten door onnauwkeurige belastingberekeningen te voorkomen.
  • Productcategorieën stellen automatisch categorieën voor al je producten vast die je kunt controleren, goedkeuren of herzien. Vervolgens wordt het juiste belastingtarief voor dat product toegepast op basis van de lokale belastingregels voor je klant.
  • Verbeterde rapportage van de verkoopbelasting kan het indienen van aangiften makkelijker maken door verkoopgegevens te filteren, zodat je rapporten kunt genereren die je naar elk rechtsgebied kunt sturen.

Je kunt ook een van de twee gratis verouderde belastingservices van Shopify kiezen: Basic Tax of Manual Tax. Deze services bieden een lager niveau van geautomatiseerde naleving en vereisen aanzienlijk meer werk van jouw kant om de belastingtarieven up-to-date te houden en om wijzigingen in de regelgevingswijzigingen bij te houden. Dit kan je bedrijf blootstellen aan meer belastingplicht in rechtsgebieden in de VS. Meer informatie over je opties voor belastingservices in de VS en hoe je kunt overschakelen.

Shopify Tax is ook beschikbaar voor persoonlijke verkoop via Shopify POS. Als je Shopify Tax hebt geactiveerd voor je onlinewinkel, wordt deze automatisch geactiveerd voor alle winkellocaties. Hier vind je meer informatie over het instellen van belastingen op Shopify POS.

Aandachtspunten voor het gebruik van Shopify Tax

Je kunt berekeningen alleen voor bepaalde transacties met Shopify Tax uitvoeren waarbij de bestelling bestemd is voor een locatie in de Verenigde Staten. Als je een bepaalde belasting niet met Shopify Tax kunt berekenen, wordt deze berekend op basis van registratie en zonder gebruik te maken van het specifieke adres. Zie voor meer informatie Belastingen in de VS of op registratie gebaseerde belastinginstellingen.

Met Shopify Tax kan het volgende niet worden berekend:

  • Bestellingen die naar een ander land dan de Verenigde Staten worden verzonden.
  • Bestellingen in apps van derden en door een API gegenereerde bestellingen, bijvoorbeeld via de koopknop, Facebook of Amazon.
  • Bestellingen die een of meer producten bevatten met een bijbehorend alternatief belastingtarief voor producten of verzendtarieven.
  • Toeristenbelasting wordt niet automatisch opgenomen in de berekeningen van Shopify Tax. Gebruik Manual Tax als je toeristenbelasting aan transacties wilt toevoegen.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis