Zmiana ilości zapasów według produktu

Możesz zaktualizować ilości zapasów na stronie Produkty.

Aktualizując ilości zapasów, upewnij się,że opcja Shopify jest zaznaczona na liście Shopify jest zaznaczona w zapasach zarządzanych przez listę, aby śledzić i zmieniać ilości zapasów.

Zmiana ilości zapasów dla jednego produktu

Sposób aktualizacji ilości dla pojedynczego produktu zależy od tego, czy produkt ma warianty.

Produkt bez wariantów

Produkt z wariantami

Zmiana ilości zapasów za pomocą edytora zbiorczego

Korzystając z edytora zbiorczego, możesz zmienić ilości zapasów dla wielu wariantów produktu i lokalizacji. Edytor zbiorczy to strona przedstawiająca wiersze i kolumny danych podobne do arkusza kalkulacyjnego.

Kroki:

  1. Przejdź do Produktów.

  2. Wybierz produkt z wariantami, dla których chcesz edytować ilości zapasów.

  3. W sekcji Warianty kliknij Edytuj warianty > Otwórz edytor zbiorczy.

  4. Zmień wartości w wierszach i kolumnach, klikając komórkę:

- Zapasy zarządzane przez - wybierz, czy Shopify lub aplikacja zarządza zapasami. - Dostępne w - dla każdej lokalizacji, skoryguj ilości zapasów. Możesz określić Stocked lub Not stocked, w zależności od tego, czy jest zaznaczona opcja Śledź ilość. - Śledź ilość - Jeśli zaznaczone, możesz zmienić ilości. Jeśli nie jest zaznaczona, zapasy nie są śledzone, a wartości będą Stocked lub Not stocked.

  1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo