Eksport lub import zapasów za pomocą pliku CSV

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, który zawiera ilości zapasów w Twoich lokalizacjach. Możesz użyć tego eksportowanego pliku CSV jako szablonu do aktualizacji ilości zapasów. Następnie możesz zaimportować plik CSV, aby zaktualizować Shopify o ilości zapasów dla każdego produktu w każdej lokalizacji.

Eksportuj zapasy

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, aby utworzyć szablon zawierający jednoznacznie zidentyfikowane produkty lub warianty produktu dla określonych lokalizacji, lub wyeksportować ilości zapasów do wykorzystania w innych systemach lub procesach.

Możesz określić, czy chcesz wyeksportować dane dla wszystkich swoich lokalizacji czy tylko dla jednej określonej lokalizacji.

W zależności od rozmiaru eksportu plik zostanie pobrany w przeglądarce lub wysłany do Ciebie e-mailem.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Określ wiersze, które chcesz wyeksportować, i czy chcesz eksportować ze wszystkich lokalizacji czy tylko z jednej lokalizacji.
 4. Kliknij Eksportuj zapasy.

Aktualizacja ilości zapasów

Po wyeksportowaniu pliku CSV w celu uzyskania szablonu musisz zaktualizować ilości zapasów w pliku.

Plik CSV ma kilka kolumn, które pomogą Ci zidentyfikować produkt, zgodnie z opisem w formacie pliku CSV zapasów. Gdy konwertujesz swój sklep, aby korzystać z wielu lokalizacji, edytuj tylko kolumny lokalizacji.

Kroki:

 1. Otwórz wyeksportowany plik CSV w programie arkusza kalkulacyjnego.

 2. Jeśli plik CSV zawiera kolumny lokalizacji, dla których nie chcesz aktualizować zapasów, usuń wszystkie kolumny dla tych lokalizacji, łącznie z ich nagłówkami.

 3. Zaktualizuj ilości w kolumnach pozostałej lokalizacji. Liczby wprowadzane w każdym wierszu mogą być dodatnie, ujemne lub wynosić zero. Możesz także wprowadzić Not stocked, aby wskazać, że produkt nigdy nie jest magazynowany w lokalizacji.

 4. Zapisz plik CSV.

Importuj zapasy

Przed zaimportowaniem zapasów upewnij się, że plik CSV jest w prawidłowym formacie pliku.

Jeśli nie chcesz aktualizować ilości dla lokalizacji, upewnij się, że kolumna lokalizacji, w tym nagłówek kolumny, została usunięta z pliku CSV.

Procedura importu aktualizuje (nadpisuje) tylko ilości zapasów. Nie tworzy lokalizacji ani nie aktualizuje wartości identyfikacji produktu.

Import ilości zapasów zastępuje dane zapasów. Dlatego zapasy należy importować tylko w przypadku, gdy nie są wykonywane inne korekty zapasów, takie jak bieżąca sprzedaż lub ręczne zmiany.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Wybierz zaktualizowany plik CSV.
 4. Kliknij Importuj zapasy.
 5. Zweryfikuj, co zamierzasz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij import.

Format pliku CSV zapasów

Plik CSV zapasów zawiera informacje, które jednoznacznie identyfikują produkt lub wariant produktu oraz ilości zapasów w określonych lokalizacjach. Jest on podobny do innych plików CSV używanych w Shopify, ale ma inne kolumny.

Plik CSV zapasów ma następujące kolumny:

 • Handle - Uchwyty to unikalne nazwy każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i liczby, ale nie mogą w nich występować spacje. Uchwyt jest używany w adresie URL każdego produktu.
 • Title - Kolumna Tytuł jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste.
 • Option1 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę, np. Kolor. W przypadku produktów z tylko jedną opcją należy tutaj ustawić Tytuł.
 • Option1 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość, np. Czarny. W przypadku produktów z tylko jedną opcją należy tutaj ustawić Tytuł domyślny.
 • Option2 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option2 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • SKU - Kolumna SKU jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste. Aktualnie jednostki magazynowania SKU w Shopify nie muszą być unikalne.
 • HS Code - Kolumna Kod HS (Kod zharmonizowanego systemu) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, pola wartości można pozostawić puste.
 • COO - Kolumna COO (Kraj/Region pochodzenia) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, pola wartości można pozostawić puste.
 • <Name of location> - Określ nazwę lokalizacji w nagłówku kolumny. W kolumnie wprowadź wartości dla ilości zapasów w lokalizacji określonej przez nagłówek kolumny.

  W nagłówku kolumny rozróżniana jest wielkość liter i musi to być nazwa jednej z Twoich lokalizacji. Dołącz kolumnę dla każdej lokalizacji, w której chcesz zaktualizować zapasy. Usuń wszystkie inne kolumny lokalizacji i nagłówki.

  Liczba może być dodatnia, ujemna lub równa 0. Możesz także wpisać Not stocked, aby wskazać, że produkt nigdy nie jest magazynowany w danej lokalizacji.

Aby unikalnie zidentyfikować wariant, ustal wartości dla kolumn Handle, Option1 Value, Option2 Value, i Option3 Value.

Plik CSV musi mieć poprawny format i rozszerzenie .csv.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo