Wysyłka za pomocą DHL Express Worldwide poprzez Shopify Markets Pro

Możesz użyć DHL Express Worldwide jako usługi wysyłkowej za pośrednictwem Shopify Markets Pro.

Informacje dotyczące korzystania z DHL Express Worldwide poprzez Markets Pro

Przed wysyłką za pomocą DHL Express Worldwide zapoznaj się z poniższymi uwagami:

 • Przesyłek DHL Express nie można nadawać w punktach USPS. Jedyne przesyłki, które mogą być dostarczane do punktów nadania USPS to przesyłki DHL eCommerce.
 • Usługa DHL Express Worldwide nie obsługuje skrytek pocztowych dla adresów miejsca nadania lub miejsca docelowego w narzędziu Markets Pro. Jeśli chcesz wysłać przesyłkę do skrytki pocztowej, skorzystaj z usług wysyłkowych DHL eCommerce.

Wymagania dotyczące opakowania dla DHL Express Worldwide poprzez Markets Pro

W przypadku usługi DHL Express Worldwide obowiązują ograniczenia dotyczące maksymalnych wymiarów i wagi przesyłek. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że Twoje zamówienia przestrzegają tych ograniczeń.

Korzystając z usługi DHL Express Worldwide, możesz uiścić dopłatę za sztukę przekraczającą limit wagi, sztukę ponadgabarytową lub paletę, której nie można sztaplować, aby nadpisać poniższe maksymalne wartości opakowania (z wyjątkiem maksymalnej wagi palety). Paczki o długości powyżej 120 cali nie są akceptowane.

Wymagania dotyczące wagi i wymiarów dla DHL Express Worldwide
Wymiary Sztuka Paleta
Długość 48 cali (122 cm) 48 cali (122 cm)
Szerokość 48 cali (122 cm) 48 cali (122 cm)
Wysokość 48 cali (122 cm) 63 cale
Waga 150 lb (68 kg) 660 lb

Darmowe akcesoria wysyłkowe DHL

Możesz zamówić bezpłatne akcesoria wysyłkowe, wysyłając e-mail do DHL na adres ShopifyMPSupplies@dhl.com. Ten link powoduje otwarcie szablonu wiadomości e-mail w preferowanym kliencie poczty e-mail:

Ograniczenia wartości dla DHL Express Worldwide poprzez Markets Pro

Maksymalna wartość zamówienia do wysyłki za pomocą usługi DHL Express Worldwide to 25 000 USD, ale ograniczenia wartości dla określonych kategorii produktów mogą się różnić w zależności od kraju docelowego.

W niektórych kategoriach produktów, takich jak biżuteria lub zegarki, nie można przekroczyć wartości 5000 USD za sztukę. Na przykład, jeśli sprzedajesz biżuterię, możesz kupić etykietę wysyłkową o wartości do 25 000 USD, ale musisz upewnić się, że poszczególne artykuły jubilerskie nie przekroczą wartości 5000 USD.

Dostarczanie produktów do DHL Express Worldwide

Jeśli korzystasz z usługi DHL Express WorldWide w narzędziu Markets Pro, możesz nadać swoje produkty w punkcie nadania DHL lub zaplanować odbiór. Aby ustawić cykliczny dzień odbioru i przedział czasowy dla swoich wysyłek, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Możesz na przykład ustawić okno odbioru na poniedziałki i piątki w godzinach 15:00 - 17:00.

Planowanie odbioru przesyłki DHL Express Worldwide

Pojedynczy odbiór można zaplanować z wyprzedzeniem od 1 do 7 dni. Czas odbioru jest szacunkowy i zależy od natężenia ruchu, pogody i adresu odbioru. Jeśli chcesz zaplanować kilka odbiorów, musisz kupić co najmniej jedną etykietę DHL Express.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Aby zaplanować odbiór, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaplanować odbiór natychmiast po zakupie etykiety wysyłkowej, kliknij Opcje odbioru, a następnie kliknij Zaplanuj odbiór DHL.
  • Aby zaplanować odbiór zamówienia, które zostało zrealizowane przez DHL Express, otwórz zamówienie, kliknij ikonę ..., a następnie opcję Zaplanuj odbiór DHL.
 3. W sekcji Adres odbioru wybierz adresu odbioru lub wprowadź niestandardowy adres. Niestandardowe adresy nie są zapisywane na potrzeby kolejnych odbiorów.

 4. W sekcji Szczegóły odbioru wprowadź poniższe dane:

  • nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej
  • data odbioru i przewidywana godzina odbioru
  • miejsce, w którym znajduje się przesyłka, np. recepcja lub drzwi wejściowe
  • wszelkie specjalne instrukcje dla kuriera, takie jak numer mieszkania lub kod dźwiękowy.
 5. Sprawdź podsumowanie odbioru, a następnie kliknij opcję Zaplanuj odbiór.

Możesz przeglądać swoje zaplanowane odbiory na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w związku z zaplanowanym odbiorem, zadzwoń do DHL pod numer 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) i podaj numer potwierdzenia odbioru oraz numer śledzenia. Numer potwierdzenia odbioru możesz znaleźć na osi czasu zamówienia.

Anulowanie odbioru przesyłki DHL Express Worldwide

Możesz anulować zaplanowany odbiór. Jeśli spróbujesz anulować odbiór na krótko przed uzgodnionym czasem odbioru, może być już za późno, aby powstrzymać kierowcę przed przybyciem w uzgodnionym czasie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij opcję Wyświetl odbiory.

 3. Kliknij opcję Anuluj odbiór.

 4. Kliknij ponownie Anuluj odbiór, aby potwierdzić.

Ochrona ubezpieczeniowa wysyłki dla DHL Express Worldwide poprzez Markets Pro

DHL oferuje ubezpieczenie przesyłek Markets Pro od zagubienia i uszkodzenia. W ramach usługi DHL Express Worldwide jest to ograniczona ochrona ubezpieczeniowa w przypadku przesyłek opartych na wartości lub wadze. Pełne informacje dotyczące możliwego odszkodowania znajdują się w punkcie 6.1 Regulaminu usług przewozowych DHL Express.

Składanie reklamacji

Jeśli Twoja przesyłka została zgubiona lub uszkodzona, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby złożyć reklamację. Jeśli przesyłka nadeszła uszkodzona, możesz niezwłocznie przesłać reklamację niezależnie od usługi wysyłkowej. Pomoc techniczna Shopify musi otrzymać zawiadomienie o reklamacji dotyczącej zagubienia przesyłki w ciągu 30 dni.

Gdy tylko zauważysz, że przesyłka została zgubiona lub uszkodzona, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby złożyć reklamację. W tym celu musisz podać poniższe informacje:

 • nr zamówienia
 • numer telefonu odbiorcy
 • zrzut ekranu przedstawiający wiadomości od klienta potwierdzające utratę lub uszkodzenie przesyłki
 • w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzenia dołącz następujące informacje:
  • opis szkody
  • zdjęcia uszkodzonego opakowania i produktów

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo