Wyszukiwanie, przeglądanie i drukowanie zamówień

Domyślnie wszystkie zamówienia są wyświetlane na stronie Zamówienia. Możesz dostosować widoki zamówienia lub utworzyć nowe widoki, które zawierają filtry, sortowanie i układy kolumn, które w późniejszym czasie umożliwią szybki dostęp do grup zamówień i nadanie im priorytetów.

Wyświetlanie szczegółów z listy zamówień

Po umieszczeniu kursora nad częściami listy zamówień możesz szybko wyświetlać szczegóły zamówienia w wyskakujących oknach.

Wyskakujące okienka są dostępne dla następujących kolumn:

 • Klient
 • Pozycje
 • Tagi

Możesz na przykład kliknąć nazwę klienta, aby uzyskać informacje, takie jak lokalizacja klienta, liczba zamówień i informacje kontaktowe.

Ikony obok numerów zamówień dostarczają również dodatkowych informacji. Na przykład, możesz stwierdzić, czy istnieją uwagi lub komentarze dotyczące zamówienia lub czy zamówienie jest narażone na wysokie ryzyko oszustwa. Umieść kursor nad ikoną, aby otworzyć wyskakujące okienko.

Widoki zamówienia

Widoki zamówienia są tworzone z zapisanymi filtrami, wybranymi kolumnami, kolejnością kolumn i sortowania. Widoki zamówienia są wyświetlane jako karty na górze strony Zamówienia. Możesz dostosować widoki zamówienia oraz je tworzyć, zmieniać ich nazwy lub usuwać. Jeśli utworzysz nowy widok zamówienia, zostanie on dodany jako nowa karta na stronie Zamówienia.

Domyślnymi widokami są poniższe widoki zamówienia:

 • Wszystkie
 • Niezrealizowane
 • Niezapłacone
 • Zamknięte
 • Otwarte
 • Dostawa lokalna jest również wyświetlana, jeśli dla sklepu włączono lokalizacje.

W każdym widoku zamówienia z wyjątkiem widoku Wszystkie możesz wprowadzić poniższe zmiany i zapisać je w bieżącym widoku lub zapisać je jako nowy widok:

 • wybierz filtry
 • pokaż lub ukryj kolumny
 • zmień kolejność kolumn
 • wybierz kryteria i kolejność sortowania
 • filtruj przy użyciu niestandardowego terminu wyszukiwania
 • zmień nazwę widoku
 • usuń widok

Wprawdzie widoku Wszystkie nie można zmienić ani usunąć, ale można utworzyć nowy widok oparty na widoku Wszystkie.

Zamówienia pojawiające się w zapisanych filtrach są aktualizowane automatycznie. Na przykład po zapisaniu filtra Zamówienia opłacone wszystkie zamówienia, które zostaną opłacone, zostaną automatycznie dodane do tej grupy.

Zapisz zmiany w bieżącym widoku zamówienia

Zmiany można zapisać w każdym widoku z wyjątkiem widoku Wszystkie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Zmień filtry, kolumny lub kolejność sortowania.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz nowy widok zamówienia

Nowe widoki zamówienia tworzy się na podstawie istniejących widoków zamówienia.

Możesz zmienić filtry, kolumny i kolejność sortowania przed lub po zapisaniu w nowym widoku.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. W dowolnym widoku zamówienia kliknij ... i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby utworzyć nowy widok zamówienia na podstawie bieżącego widoku zamówienia, kliknij opcję Zapisz jako.
 • Aby utworzyć nowy widok zamówienia na podstawie widoku zamówienia Wszystkie, kliknij opcję Utwórz widok.
 1. Wpisz nazwę widoku i kliknij opcję Zapisz widok lub Utwórz widok.

Usuń widok zamówienia

Widoku zamówienia Wszystkie nie można usunąć, ale można usunąć wszystkie inne widoki, które nie są używane.

Jeśli usuniesz domyślny widok, a później będziesz go potrzebować, możesz utworzyć go ponownie w taki sam sposób, w jaki tworzy się nowy widok. Aby uzyskać informacje o ustawieniach, zapoznaj się z sekcją Ustawienia domyślne dla widoków zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę widoku zamówienia, którą chcesz usunąć.

 3. Kliknij ..., a następnie opcję Usuń widok.

 4. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij opcję Usuń widok.

Filtrowanie zamówień

W panelu administracyjnym Shopify możesz używać różnych typów filtrów w celu zmiany wyświetlanych zamówień i wykonywania czynności zbiorczych na wielu zamówieniach. Możesz również filtrować swoje zamówienia za pomocą niestandardowego wyszukiwania. Aby ponownie wykorzystać filtry lub kombinacje filtrów, zapisz je jako widoki zamówienia.

Za pomocą filtrów zamówień możesz wykonać następujące czynności:

Filtruj swoje zamówienia

Filtry określają, które zamówienia są wyświetlane w widoku zamówienia. Na przykład widok Wszystkie nie ma filtrów. W domyślnym widoku Niezrealizowane używany jest filtr Status realizacji z wartością „niezrealizowane” w celu wyświetlenia wszystkich niezrealizowanych zamówień w sklepie.

Wybrane filtry można także łączyć, aby zobaczyć zamówienia spełniające wiele kryteriów. Na przykład możesz połączyć filtry Niskie ryzyko i Nieopłacone, aby wyświetlić listę zamówień Twojego sklepu, które mają niskie ryzyko i są nieopłacone.

Na liście zamówień możesz użyć następujących filtrów:

 • Metoda dostawy: lokalna dostawa, odbiór lokalny, wysyłka do klienta
 • Status: otwarte, zarchiwizowane, anulowane
 • Status płatności: autoryzowana, zapłacona, częściowo zapłacona, częściowo zwrócona, oczekująca, zwrócona, niezapłacona, unieważniona
 • Status realizacji: zrealizowane, niezrealizowane, częściowo zrealizowane, zaplanowane, wstrzymane
 • Status zwrotu: zwrot w toku, zwrócone
 • Oznaczone tagami: filtruj według tagu niestandardowego zamówienia
 • Aplikacja: Filtruj według aktywowanych kanałów sprzedaży
 • Status obciążenia zwrotnego i procedury wyjaśniającej: otwarte, przesłane, wygrane, przegrane, wszystkie
 • Poziom ryzyka: wysoki, średni, niski
 • Data: w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ostatnim roku lub niestandardowe
 • Karta kredytowa: ostatnie 4 cyfry karty kredytowej

Filtruj zamówienia za pomocą niestandardowych terminów

Możesz użyć paska wyszukiwania do filtrowania zamówień z niestandardowym terminem. Niestandardowy termin może być używany jako filtr samodzielnie lub w połączeniu z filtrami w istniejących kategoriach. Na przykład możesz filtrować swoje zamówienia, wyszukując nazwę klienta, nazwę produktu, SKU, numer zamówienia lub kraj.

Jeśli zamierzasz ponownie używać niestandardowego terminu wyszukiwania samodzielnie lub w połączeniu z innymi filtrami, zapisz go w widoku.

Zapisz filtry zamówienia w widokach

Zapoznaj się z sekcją Zapisz zmiany w bieżącym widoku lub Utwórz nowy widok.

Filtruj zamówienia według ich lokalizacji

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, możesz filtrować swoje zamówienia według lokalizacji. Lokalizacja jest ustawiana oddzielnie od innych filtrów, które można zapisać w widokach zamówienia. Po zmianie lokalizacji nowa lokalizacja zostanie wprowadzona we wszystkich Twoich widokach.

Dopasuj informacje o płatnościach firm zewnętrznych do zamówień Shopify

Gdy w Twoim sklepie Shopify pojawi się opłata, zwrot kosztów lub rejestracja, do Twojego dostawcy płatności wysłany zostanie ID płatności. Jeśli Twój dostawca płatności rejestruje i wykorzystuje ten ID płatności, możesz użyć tego ID płatności w celu wyszukania zamówienia na swoim koncie Shopify. Jeśli Twój dostawca płatności nie rejestruje ani nie wykorzystuje tego ID płatności, skontaktuj się z dostawcą płatności, aby uzyskać informacje na temat najlepszego sposobu dopasowania zamówień w serwisie Shopify do ich rekordów.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wyszukaj za pomocą niestandardowego terminu payment_id: i wartości ID płatności. Na przykład payment_id:xxx. Możesz także wyszukiwać za pomocą payment_id bezpośrednio, bez używania niestandardowych terminów.

 3. Kliknij zamówienie.

Pokazuj, ukrywaj kolumny i zmieniaj ich kolejność

Aby zoptymalizować każdy z widoków zamówienia, możesz wyświetlać, ukrywać kolumny oraz zmieniać ich kolejność. Jedyną kolumną, której kolejności nie można zmienić, jest Zamówienie, które jest zawsze wyświetlane jako pierwsze.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij Kolumny.

 3. Zaznacz kolumny, aby je wyświetlić, lub odznacz kolumny, aby je ukryć.

 4. Na liście Kolumny kliknij uchwyt pozycji , a następnie przeciągnij go w górę, aby przenieść kolumnę w lewo lub w dół, aby przenieść kolumnę w prawo. W przypadku dokonania zmian lista zamówień jest aktualizowana.

 5. Zapisz zmiany w widoku lub jako nowy widok.

Użyj czynności zbiorczych z widokiem zamówienia lub filtrem

W dowolnym widoku zamówienia możesz wybrać niektóre lub wszystkie zamówienia i wykonywać czynności zbiorcze na zamówieniach. Możesz wykonywać czynności zbiorcze w każdym widoku zamówienia z zapisywaniem filtrów lub bez zapisywania. Jeśli jednak często wykonujesz czynności zbiorcze, zapisanie filtrów w widoku zamówienia może Ci przyspieszyć pracę.

Możesz na przykład szybko rejestrować środki dla wszystkich zamówień oczekujących na płatność. Możesz użyć czynności zbiorczych, aby nie trzeba było otwierać każdego zamówienia i rejestrować środków ręcznie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij widok zamówienia.

 3. Wybierz pozycje, które chcesz edytować.

 4. Kliknij czynność lub opcję Więcej czynności, a następnie wybierz czynność z listy.

 5. Jeśli wyświetli się monit, potwierdź swój wybór.

Wydrukuj zamówienie

Możesz wydrukować kopię zamówienia, aby dołączyć ją do swojej dokumentacji lub do paczki wysyłanej klientowi.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia, które chcesz wydrukować.

 3. Kliknij Drukuj > Wydrukuj stronę zamówienia.

 4. W oknie opcji drukowania wybierz drukarkę i ustawienia, a następnie kliknij Drukuj.

Domyślne ustawienia widoków zamówienia

W poniższej tabeli przedstawiono opis domyślnych widoków zamówienia. Po usunięciu domyślnego widoku zamówienia możesz użyć jego opisu, aby go ponownie utworzyć.

Dla każdego domyślnego widoku zamówienia tabela ta zawiera nazwę widoku, filtry wybrane dla widoku oraz kolumny wyświetlane w widoku.
Nazwa widoku Nazwa i wartość filtra Kolumny
Niezrealizowane
 • Status: Otwarte
 • Status realizacji: Niezrealizowane i częściowo zrealizowane
 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia
Niezapłacone
 • Status: Otwarte
 • Status finansowy: Nieopłacone
 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Tagi zamówienia
Otwarte
 • Status: Otwarte
 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Status zwrotu
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia
Zamknięte
 • Status: Zarchiwizowane
 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia
Dostawa lokalna
 • Metoda dostawy: lokalna
 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Nazwa klienta
 • Cena całkowita
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Liczba pozycji
 • Metoda dostawy
 • Tagi zamówienia

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo