Wyszukiwanie, przeglądanie i drukowanie zamówień

W przypadku dużej liczby zamówień możesz je posortować, aby ułatwić przeszukiwanie listy i zarządzanie nią.

Wyświetl szczegóły z listy zamówień

Po umieszczeniu kursora nad częściami listy zamówień możesz szybko wyświetlać szczegóły zamówienia w wyskakujących oknach.

Wyskakujące okienka są dostępne dla następujących kolumn:

 • Klient
 • Pozycje
 • Tagi

Możesz na przykład kliknąć nazwę klienta, aby uzyskać informacje, takie jak lokalizacja klienta, liczba zamówień i informacje kontaktowe.

Ikony obok numerów zamówień dostarczają również dodatkowych informacji. Na przykład, możesz stwierdzić, czy istnieją uwagi lub komentarze dotyczące zamówienia lub czy zamówienie jest narażone na wysokie ryzyko oszustwa. Umieść kursor nad ikoną, aby otworzyć wyskakujące okienko.

Sortuj listę zamówień

Domyślnie Twoje zamówienia są wyświetlane od najnowszych do najstarszych. Możesz również sortować zamówienia według:

 • Numer zamówienia
 • Data
 • Nazwa klienta
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Cena całkowita

Jeśli sortujesz zamówienia np. według łącznej ceny (od niskiej do wysokiej), to zamówienie z najniższą ceną łączną znajduje się na górze listy. Jeśli sortujesz zamówienia według łącznej ceny (od wysokiej do niskiej), to zamówienie z najwyższą ceną łączną znajduje się na górze listy.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Aby zmienić sposób sortowania zamówień, kliknij Sortuj.

 3. Wybierz opcję sortowania.

Filtrowanie zamówienia

W panelu administracyjnym Shopify istnieje możliwość użycia filtrów w celu zmiany wyświetlanych zamówień oraz wykonywania czynności zbiorczych na wielu zamówieniach jednocześnie. Można również filtrować zamówienia za pomocą niestandardowego wyszukiwania i zapisywać je w celu uzyskania szybszych wyników w przyszłości.

Za pomocą filtrów zamówień możesz wykonać następujące czynności:

 • Filtruj swoje zamówienia
 • Filtruj według lokalizacji
 • Filtruj według niestandardowego terminu
 • Zapisz swoje filtry
 • Użyj czynności zbiorczych z filtrem

Filtruj swoje zamówienia

Domyślnie wszystkie zamówienia są wyświetlane na liście zamówień. Możesz zmienić wyświetlane zamówienia, stosując filtry do listy.

Możesz na przykład użyć filtra Niezrealizowane, aby wyświetlić listę wszystkich niezrealizowanych zamówień w swoim sklepie. Możesz także łączyć filtry, aby zobaczyć zamówienia spełniające wiele kryteriów. Na przykład możesz połączyć filtry Niskie ryzyko i Niezapłacone, aby wyświetlić listę zamówień Twojego sklepu, które mają niskie ryzyko i są niezapłacone.

Na liście zamówień możesz użyć następujących filtrów:

 • Metoda dostawy: lokalna dostawa, odbiór lokalny, wysyłka do klienta
 • Status: otwarte, zarchiwizowane, anulowane
 • Status płatności: autoryzowana, zapłacona, częściowo zwrócona, częściowo zapłacona, oczekująca, zwrócona, niezapłacona, unieważniona
 • Status realizacji: zrealizowane, niezrealizowane, częściowo zrealizowane, zaplanowane, wstrzymane
 • Oznaczone tagami: filtruj wg tagu niestandardowego zamówienia
 • Kanał sprzedaży: filtrowanie według aktywowanych kanałów sprzedaży
 • Status obciążenia zwrotnego i procedury wyjaśniającej: otwarte, przesłane, wygrane, przegrane, wszystkie
 • Poziom ryzyka: wysoki, średni, niski
 • Data: w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ostatnim roku lub niestandardowe
 • Karta kredytowa: ostatnie 4 cyfry karty kredytowej

Użyj domyślnych i zapisanych filtrów powyżej listy zamówień, aby szybko kliknąć i przefiltrować zamówienia.

Filtruj zamówienia według ich lokalizacji

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, możesz według nich filtrować zamówienia.

Filtruj zamówienia za pomocą niestandardowych terminów

Możesz użyć paska wyszukiwania do filtrowania zamówień z niestandardowym terminem. Niestandardowy termin może być używany jako filtr samodzielnie lub w połączeniu z filtrami w istniejących kategoriach. Na przykład możesz filtrować swoje zamówienia, wyszukując nazwę klienta, nazwę produktu, SKU, numer zamówienia lub kraj.

Zapisz filtry zamówienia

Możesz zapisać kombinacje filtrów jako nową kartę na stronie Zamówienia. Użyj zapisanych kart, aby w przyszłości ponownie wyświetlić odfiltrowane listy zamówień.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Po przefiltrowaniu zamówień kliknij opcję Zapisz filtry.

 3. Wprowadź nazwę dla nowej karty filtrów, a następnie kliknij Zapisz.

 4. Kliknij nazwę utworzonego filtra, aby wyświetlić zapisaną listę odfiltrowanych zamówień.

Zamówienia pojawiające się w zapisanych filtrach są aktualizowane automatycznie. Na przykład, jeśli zapisałeś(-aś) filtr dla "Zamówień opłaconych", wszelkie zamówienia, które zostaną opłacone, są automatycznie dodawane do tej grupy.

Użyj czynności zbiorczych z filtrem

Możesz sortować i filtrować zamówienia, a następnie wprowadzić w nich zmiany za pomocą czynności zbiorczych.

Możesz na przykład szybko rejestrować środki dla wszystkich zamówień oczekujących na płatność. Możesz użyć czynności zbiorczych, aby nie trzeba było otwierać każdego zamówienia i rejestrować środków ręcznie.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Zastosuj filtr.

 3. Wybierz pozycje, które chcesz edytować.

 4. Kliknij Więcej czynności.

 5. Kliknij czynność.

 6. W zależności od tego, co wybierzesz, może być konieczne potwierdzenie wyboru.

Wydrukuj zamówienie

Możesz wydrukować kopię zamówienia, aby dołączyć ją do swojej dokumentacji lub do paczki wysyłanej klientowi.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia, które chcesz wydrukować.

 3. Kliknij Drukuj > Wydrukuj stronę zamówienia.

 4. W oknie opcji drukowania wybierz drukarkę i ustawienia, a następnie kliknij Drukuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo