Stocky

Stocky hjälper dig att hantera ditt lager genom att spåra dina lagernivåer, prognostisera den lagernivå du behöver och föreslå vilka produkter du ska beställa. För att justera dina lagernivåer kan du utföra inventeringar och skapa lageröverföringar.

Krav för att använda stocky

Från och med 30 oktober, 2019, är Stocky tillgänglig för butiker med Shopify-plan eller högre utan kostnad. Om du använder Basic Shopify-planen eller lägre och vill använda Stocky kan du uppgradera din plan och sedan installera Stocky från Shopifys appbutik.

Om du installerade Stocky före den 30 oktober 2019 och använder Basic Shopify-planen eller lägre kan du fortfarande använda Stocky som en betalapp.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis