USPS internationella prisuppdateringar

Från och med den 1 juli 2020 höjer USPS sina priser för internationella massförsändelser och speditörer. Detta påverkar USPS internationella priser för Shopifys distributionsnätverk.

Anledning till höjningen

USPS höjer sina priser på grund av ett avtal som USA gjort med Universal Postal Union. För mer information, se USPS:s UPU-beslut.

Information om ändringar

De nya priserna träder i kraft den 1 juli 2020. Vid tyngre leveransen är och snabbare leveranshastighet blir höjningen större.

Om du har några avtalade priser kommer rabatten att förbli densamma och kommer att tillämpas på det nya listpriset. Om du vill se dina nya prisuppgifter ska du kontakta din Fulfillment Merchant Manager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis