ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศ

บางประเทศและภูมิภาคมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศ ตรวจสอบประเทศต่อไปนี้เพื่อดูว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้สามารถจัดส่งไปยังพื้นที่เหล่านี้ได้ หน้านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ที่มีกฎเฉพาะเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศ โปรดศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดส่งของประเทศและภูมิภาคที่คุณต้องการจัดส่งก่อนรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในภูมิภาคเหล่านั้นเสมอ

การจัดส่งไปยังประเทศบราซิล

สำหรับผู้ขายที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในบราซิล จะมีช่องที่ระบุว่าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ช่องนี้จะปรากฏในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยจะไม่ปรากฏใน Shopify POS หรือแอปมือถือ

ลูกค้าที่ได้รับการจัดส่งจากทั้งนอกและในบราซิล ให้ป้อนหมายเลข Cadastro De Pessoas Físicas (CPF) หรือ Cadastro Nacional da Pessoa (CNPJ) ในช่องนี้ หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถค้นหาหมายเลข CPF/CNPJ ได้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของพวกเขา หากลูกค้าของคุณเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีหมายเลข CPF หรือ CNPJ ลูกค้าจะสามารถป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางของตนได้ในช่องนี้

หากคุณอยู่ในบราซิล คุณต้องใช้หมายเลข CPF/CNPJ เมื่อออกใบแจ้งหนี้รัฐบาลให้กับลูกค้า หากคุณไม่ได้อยู่ในบราซิล คุณต้องเพิ่มหมายเลข CPF/CNPJ ของลูกค้าลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลข CPF/CNPJ ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งอาจถูกทำลายหรือส่งคืน ระบบจะเพิ่มหมายเลย CPF/CNPJ อัตโนมัติลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ซื้อผ่านทาง Shopify Shipping หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ก็ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวเพื่อกำหนดวิธีเพิ่มหมายเลข CPF/CNPJ

หากซัพพลายเออร์ซื้อใบจ่าหน้าในนามของคุณ ก็ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์เพิ่มหมายเลข CPF/CNPJ ลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การจัดส่งไปยังประเทศเกาหลีใต้

สำหรับผู้ขายที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศเกาหลีใต้และจัดส่งสินค้าจากนอกประเทศเกาหลีใต้ มีช่องที่ระบุว่าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ช่องนี้จะปรากฏในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยจะไม่ปรากฏใน Shopify POS หรือแอปมือถือ

ลูกค้าที่ได้รับการจัดส่งจากนอกเกาหลีใต้ ให้ป้อน รหัสพิธีการศุลกากรส่วนบุคคลของชาวเกาหลี (PCCC) ลงในช่องนี้ หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถค้นหาหมายเลข PCCC ได้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของพวกเขา หากลูกค้าของคุณเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีหมายเลข PCCC ลูกค้าจะสามารถป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางของตนได้ในช่องนี้

หากคุณไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้ คุณต้องเพิ่มหมายเลข PCCC ของลูกค้าลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลข PCCC ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งอาจถูกทำลายหรือส่งคืน ระบบจะเพิ่มหมายเลย PCCC อัตโนมัติลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ซื้อผ่านทาง Shopify Shipping หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณเพื่อกำหนดวิธีการเพิ่มหมายเลข PCCC

หากซัพพลายเออร์ซื้อใบจ่าหน้าในนามของคุณ ก็ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์เพิ่มหมายเลข PCCC ลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การจัดส่งไปยังประเทศอิตาลี

สำหรับผู้ขายในประเทศอิตาลีที่ขายสินค้าให้ลูกค้าในประเทศอิตาลี จะมีช่องข้อมูล 2 ช่องที่ระบุว่า “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ช่องเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยจะไม่ปรากฏบน Shopify POS หรือแอปมือถือ

ลูกค้าในอิตาลีป้อน Codice Fiscale (CF) และ Posta Elettronica Certificata (PEC) ของพวกเขาลงในช่องเหล่านี้ หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ คุณสามารถค้นหาหมายเลข CF และ PEC ได้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของพวกเขา

ไม่จำเป็นต้องใช้ช่องข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีธุรกรรมบางอย่างเท่านั้นที่ต้องมีใบแจ้งหนี้ หากคุณอยู่ในอิตาลีและลูกค้าของคุณป้อนข้อมูลลงในช่องเหล่านี้ คุณต้องออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าของคุณเพื่อทำตามข้อบังคับด้านภาษีและการควบคุม หากมีการป้อนข้อมูลในขั้นตอนการชำระเงินแล้ว แบนเนอร์จะปรากฏในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

การจัดส่งไปยังประเทศจีน

สำหรับผู้ขายที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในจีน จะมีช่องที่ระบุว่าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ช่องนี้จะปรากฏในหน้าการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าออนไลน์เท่านั้น โดยจะไม่ปรากฏใน Shopify POS หรือแอปมือถือ

ลูกค้าที่ได้รับการจัดส่งจากนอกประเทศจีนป้อน บัตรประจำตัวประชาชนจีน (ID ผู้อยู่อาศัย) ในช่องนี้ หากลูกค้าของคุณเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีหมายเลข ID ผู้อยู่อาศัย ลูกค้าสามารถป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางของตนลงในช่องนี้แทนได้ หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ คุณสามารถค้นหาหมายเลข ID ผู้อยู่อาศัยหรือหมายเลขหนังสือเดินทางได้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของพวกเขา

หากคุณไม่ได้อยู่ในจีน คุณต้องเพิ่มหมายเลขประจำตัวประชาชนของลูกค้าลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งอาจถูกทำลายหรือส่งคืน ระบบจะเพิ่มหมายเลขประจำตัวประชาชนอัตโนมัติในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณเพื่อกำหนดวิธีการเพิ่มหมายเลยประจำตัวประชาชน

หากซัพพลายเออร์ซื้อใบจ่าหน้าในนามของคุณ ก็ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์เพิ่มหมายเลขประจำตัวประชาชนลงในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี